Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI _______


COALA

DECIZIA

Nr. _______ din ________ 2014

Directorul colii____________ , prof.___________, numit prin Decizia Inspectorului general al


Inspectoratului colar al judeului ________ nr. ____/________2014
n conformitate cu prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii, cu completrile i
modificrile ulterioare;
- Avnd n vedere: Statul numeric de funciuni nr.___________ trimis de
Inspectoratul colar al judeului ______________ ;
- Etapele parcurse pentru ocuparea postului de _________________________
Vznd rezultatele concursului de ocupare a postului de ______________________
susinut n ziua de_________________________________;
n temeiul art. 97 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011;

D E C I D E:
Art. 1. ncepnd cu data de __________ domnul _________, se ncadreaz ca
___________________________cu contract individual de munc pe durat nedeterminata.
Art.2. Prezenta decizie poate fi contestat n termen de 30 de zile, la
Tribunalul___________________
Art.3. Conducerea unitii i compartimentul Secretariat vor duce la ndeplinire prevederile
prezentei decizii.

DIRECTOR
Prof. _______________