Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Inreg:
PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR
ANUL ŞCOLAR 2020-2021
ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE

Nr. Crt. ACTIVITATI TERMEN RESPONSABILI

1.
Numirea diriginţilor cf. R.O.I. Septembrie 2020 Director

2. Sedinta Comisiei Metodice a dirigintilor. Alegerea Septembrie 2020


responsabilului pentru anul scolar 2020-2021 Responsabilul Comisiei
Diriginţilor

3.
Prezentarea regulamentului de organizare şi Ora de dirigenţie din Responsabilul Comisiei
funcţionare a învăţământului preuniversitar şi a prima săptămână de Diriginţilor
regulamentului de ordine interioară /norme ghidul şcoală
pentru elevi in vederea prevenirii raspandirii Covid. 11 – 15 sept 2020
4.
Studierea programelor şcolare pentru Consiliere şi Septembrie 2020 Diriginţii claselor V- VIII
Orientare şi întocmirea planificării calendaristice
ale orelor de Dirigenţie
5.
Stabilirea şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Septembrie 2020 Diriginţii claselor Pregatitoare-
Comitetului de Părinţi la fiecare clasă VIII
6.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor în Permanent Diriginţii claselor Pregatitoare-
vederea prevenirii , combaterii abandonului, VIII
absenteismului scolar . Consilierul scolar
Adresă: Strada Vântului nr 27, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti.Tel.: 0721 885 465 ; e-mail: ramona@just4kids.ro 1
7.
Identificarea copiilor cu probleme psiho- Permanent Consilierul scolar , dirigintii
comportamentale şi cu situaţii deosebite în familie claselor
8.
Stabilirea sedintelor lunare ale Comisiei dirigintilor Septembrie 2020 Responsabilul Comisiei
Diriginţilor
9. Prezentare referat: Rolul dirigintelui Noiembrie 2020 Profesor Alina Damian

ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE

1. Mobilizarea diriginţilor în vederea organizării şi desfăşurării Permanen Responsabilul Comisiei Diriginţilor,


activitatilor scolare si extrascolare t Diriginţii
2. Şedinţa Comisiei diriginţilor în vederea identificării eventualelor Semestrial Responsabilul Comisiei diriginţilor
probleme întâmpinate în buna desfăşurare a activităţilor;
depistarea copiilor cu probleme psiho-comportamentale şi
elaborarea unui plan de măsuri de remediere
3. Menţinerea legăturii cu familiile elevilor prin programarea de Permanen Diriginţii claselor Pregatitoare – VIII
consultaţii cu părinţii t

ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA

1. Analiza activitatii Comisiei dirigintilor Semestrial Responsabilul Comisiei Diriginţilor

2. Asistenţă şi monitorizare la orele de Consiliere şi Orientare Permanen Director


t Responsabilul Comisiei Diriginţilor
Adresă: Strada Vântului nr 27, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti.Tel.: 0721 885 465 ; e-mail: ramona@just4kids.ro 2
3. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor obţinute Semestrial Responsabilul Comisiei Diriginţilor
Dirigintii claselor Pregatitoare- VIII

Responsabil Comisia Diriginţilor, Director ,


Prof. Prof.

Adresă: Strada Vântului nr 27, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti.Tel.: 0721 885 465 ; e-mail: ramona@just4kids.ro 3

S-ar putea să vă placă și