Sunteți pe pagina 1din 11

SCOALA GIMNAZIAL ORLESTI

Tabel nominal cu membrii Comisiei dirigintilor, anul scolar 2017-2018

Nr Nume Functia/ Grd scoala clasa obs


crt prenume specialitatea didactic
diriginte vechime

1. DUMITRESCU Profesor Lb I ORLESTI VI


ARITINA romana

2. UDREA RITA Profesor I ORLESTI V


Matematica

3. BULACU Profesor I ORLESTI VIII


DANIELA Biologie

4. BUCILA IOANA Profesor I ORLESTI VII


Franceza

Director, Responsabil ,

ALEXANDRU MADALINA Dodon Ramona


SCOALA GIMNAZIALA ORLESTI

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINILOR

ANUL COLAR 2017/2018


RESPON-
OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN
SABILI

1 Asigurarea cadrului legislativ Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea i desfurarea Diriginii
specific activitii educative colare activitilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009
i extracolare

Stabilirea de ctre dirigini a intervalelor orare, n afara orelor de curs, pentru


elevi i prini n vederea desfurrii activitilor:
2 Asigurarea eficienei proiectrii - de suport educaional, consiliere si orientare profesional pentru elevi
curriculare i extracolare a - de suport educaional, consiliere pentru prini
Studierea programelor de consiliere si orientare n vigoare pentru nvmntul Diriginii
activitilor educative a diriginilor
gimnazial, de ctre toi diriginii;

ntocmirea planificarilor anuale si semestriale: ale orelor de consiliere si


orientare, ale activitatilor extrascolare, ale activitatilor educative cu parintii:
-conform programei de consiliere si orientare
- pe baza documentelor proritare ale activitatii educative: portofoliul /
caietul dirigintelui)

OCT 2017
ARE IECT PRO 1.

Diriginii
ntocmirea calendarului activitilor metodice la nivelul comisiei diriginilor, n
baza analizei raportului comisiei dirginilor din anul colar trecut

Diriginii
ntocmirea graficului de interasistene la orele de consiliere i orientare
3 Asigurarea eficienei proiectrii
5 ntrirea statutului activitilor ERGONOMIA, ESTETICA I IGIENA CLASEI
educative ca spaiu de dezvoltare
personal, social i profesional a a. Activitati de promovare a unei culturi grupale a clasei de elevi Permanent Diriginii
elevilor ; (elaborare i promovare mpreuna cu elevii de: sloganuri, simboluri, jocuri
Dimensiuni ale activitilor ceremonii, obiecte ornamentale tablouri, flori,icoane etc, "ritualuri de
educative: socializare", seturi de fotografii reprezentative pentru clas),activitati de
infrumusetare a spatiului scolar.
- ergonomia, estetica i igiena b. Activitati organizatorice i educative de nsuire i respectare a
clasei normelor de igien, de prevenire a mbolnvirii
PARTICULARITI PSIHO-SOCIALE
- particularitile psiho-sociale i
de nvare ale elevilor SI DE INVATARE ALE ELEVILOR

- managementul relaiilor socio- Studiu individual pentru actualizarea cunotinelor de psihologie privind Periodic Dirigini,
particularitatile psiho-fiziologice ale copilului (elaborare de materiale suport)
afective medic
Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice si pedagogice de
studiere si sprijinire a elevilor (elaborare de fie de lucru / instrumente familie
- managementul situaiei
psihopedagogice suport)
disciplinare
Aplicarea de teste /fise/ exercitii de (auto) cunoastere a elevilor (trasaturi
- consiliere i orientare colar si stabile, abilitati si interese, stil de invatare) in cadrul orelor de dirigentie
ntocmirea fiselor individualizate:
profesional
a) fisa de monitorizare a elevilor cu situatii de risc

b) fisele de risc pentru elevii identificati

c) fiele psihopedagogice ale elevilor Psiholog


Semestrial scolar

Activiti consultative cu prinii pentru cunoaterea mai bun a elevilor i a


climatulului su familial, social, economic
2.IMPLEMENTARE

Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de disciplin, a


planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati in situatii de risc
socio-scolar
6 ntrirea statutului activitilor MANAGEMENTUL SITUAIEI DISCIPLINARE Dirigini
educative ca spaiu de dezvoltare
personal, social i profesional a Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioar la fiecare clas; .09.2017
elevilor Aplicarea procedurii de sanctionare/ corectare a comportamentelor
Dimensiuni ale activitilor inadecvate a elevilor, elaborata de Comisia de Disciplina in acord cu ROI Comisia de
educative: Realizarea de cercetari (pe baza de chestionare / foscus-grupuri) privind disciplina
problematica violenei, a absenteismului scolar la nivelul clasei/ colii Periodic
- ergonomia, estetica i igiena Derularea de actiuni educative /proiecte educative (la nivel de clasa / de
clasei scoala), n urma interpretrii datelor din chestionare sau a analizelor individuale
ale dirigintilor Resp.
Semestrial Comisia
- particularitile psiho-sociale i Intocmirea, in colaborare cu comisia de disciplin, a planurilor educationale
de nvare ale elevilor individualizate pentru elevii aflati in situatii de risc socio-scolar dirigintilor
CONSILIERE I ORIENTARE (conform programei in vigoare)
- managementul relaiilor socio-
Derularea de activitati educative derulate in cadrul orelor de consiliere si
afective
orientare, care s asigure manifestarea plenar a personalitii elevilor prin
- managementul situaiei metode activ-participative, mijloace moderne, munc difereniat
Derularea de activitati educative, care sa asigure o orientare scolara si Periodic
disciplinare
profesionala corespunzatoare particularitatilor fiecarui elev:
- teste /chestionare de interese si aptitudini, corelate profesiilor de pe piata
NTARE 2.IMPLEME

- consiliere i orientare colar si


muncii
profesional

Periodic

Dirigini

Cf. planificarii
Comisia de
O.S.P.
7 Redimensionarea activitilor Desfasurarea de activitati extrascolare (zile aniversare/ comemorative, festivitati, Diriginti
educative din perspectiva excursii tematice, intruniri, dezbateri, concursuri, excursii tematice, schimburi de
valenelor educaiei de impact experienta ,sarbatori religioase) specifice :
- educatiei pentru dezvoltare personal
- educatiei inter i multicultural
- educatiei pentru pace
- educatiei ptr. drepturile copilului Resp.
- educatiei pentru sntate Comisia
- prevenirea abandonului colar dirigintilor
- prevenirea traficului de persoane
- prevenirea exploatrii
- prevenirea violenei i abuzului asupra copilului prin munc a copiilor Lunar
- promovarea egalitii de anse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)
2.IMPLEMENTARE

- educatiei pentru dezvoltarea comunitar


- educatiei ecologic
- educatiei prin sport etc.
8 ntrirea statutului activitilor Semnarea acordului de parteneriat coal-prini care s prevad Oct 2017 Diriginti
educative ca spaiu de optimizare i responsabiliti i angajamente concrete din partea semnatarilor.
consolidare a parteneriatului coal- Oferirea de consultatii i consiliere individualizata parintilor
familie: Desfasurarea sedintelor i lectoratelor cu prinii
- Cunoaterea mediului familial al Redactarea i aplicarea de fise de lucru, chestionare / scenarii didactice n Cf. planificarii
elevilor n vederea atenurii vederea cunoaterii mai bune a nevoilor parintilor si a gradului de satisfactie al
efectelor negative i potentarii acestora fata de serviciile colegiului; Resp.
celor pozitive; Participarea prinilor la diferite activiti colare i extracolare la invitaia Comisia
Sem II dirigintilor
- Creterea gradului de cadrelor didactice sau la solicitarea prinilor;
responsabilizare a parintilor n
educarea copiilor.
- Antrenarea prinilor n activiti Periodic
colare i extracolare;
9 Creterea vizibilitii eficienei Desfasurarea de activitati extracurriculare in colaborare cu biserica cu biblioteca Diriginti
activitii educative prin cu politia respectiv primaria.
promovarea colaborrilor si Participarea reprezentanilor comunitii locale la activitile educative colare
parteneriatelor la nivelul i extracolare ale clasei / scolii
comunitatii locale Participarea reprezentantilor elevilor clasei /scolii la activitile comunitii
locale prin programe dedicate diferitelor evenimente;
2.IMPLEMENTARE

Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes comun, in Resp.


parteneriat cu institutii private, publice ale comunitatii Comisia
Periodic
dirigintilor

10 Creterea vizibilitii eficienei Resp.


activitii educative prin Comisia
popularizarea rezultatelor deosebite Postarea rezultatelor celor mai importante activitati educative pe site-ul scolii / Periodic dirigintilor
ale colii n mass- media; site-uri educationale si prin revista scolii ``NOI``
11 Profesionalizarea activitilor Participarea diriginilor la activitile de perfectionare ale C.C.D., cat i la cele Periodic
educative prin perfecionarea susinute n coal, pe linie educativa
metodelor, instrumentelor,
resurselor didactice utilizate n actul
educaional Desfasurarea de ore demonstrative cu dirigintii pe diferite problematici educative
in cadrul activitatilor metodice ale comisiei dirigintilor
Prezentarea de referate / exemple de bun ptactic pe problematici / metode
E PERFECIONAR 3.

educative inovative / de actualitate in cadrul activitatilor metodice ale comisiei


dirigintilor Cf. graficului Resp.
Dezvoltarea resurselor materiale si didactice specifice activitatii didactice comisiei Comisia
(achizitionarea de carti si cd-ri educative, postarea pe site-ul intern a unor dirigintilor
materiale didactice utile etc.)

Periodic

Permanent
12 Monitorizarea si evaluarea Realizarea de interasistene la orele de consiliere i activitile educative
(periodica si finala) a activitatii Monitorizarea (periodica i finala) a tuturor activitilor cuprinse n fisa
educative membrilor comisiei postului dirigintelui, urmrindu-se strategiile educative, stadiile de parcurgere, Periodic
metodice optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora i dovezile aferente
EVALUARE 4. CONTROL

(cuprinse in portofoliul /caietul dirigintelui) Resp.


Comisia
dirigintilor

Responsabil Comisia diriginilor,


Consilier educativ, Dodon Ramona

S-ar putea să vă placă și