Sunteți pe pagina 1din 1

Elev ( nume și prenume ) : Clasa a VIII-a

Test de evaluare – Limba și literatura română

Genul liric

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Din oficiu
se acordă 10 puncte, iar pentru redactrea întregi lucrări se acordă 12 puncte.
 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.

Partea I ( 48 de puncte )

Se dă textul :

Toamna în grădină îşi acordă vioara.


Plâng strunele jalnic, lung şi prelung
Şi-n goala odaie acorduri ajung...
Şi plâng în odaie, şi eu din vioară...
Plâng strunele toate lung şi prelung.

Fereastra e deschisă... vioarele plâng...


O, ninge... şi toate se sting...
Palidă, toamna nervoasă, cântând a murit...
Îmi cade vioara şi cad ostenit,
Iar toamna, poetă, cântând a murit.

( Toamna murind, George Bacovia )

1. Extrage, din textul dat, un cuvânt care conține diftong şi unul care conține hiat. 6 puncte
2. Propune câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate . 6 puncte
3. Demonstrează prin enunțuri omonimia cuvântului port . 6 puncte
4. Extrage, din textul dat, o imagine vizuală şi una auditivă . 6 puncte
5. Transcrie, din text, o metaforă şi o personificare. 6 puncte
6. Precizează tipul rimei din prima strofă şi ritmul poeziei. 6 puncte
7. Transcrie, din text, două mărci ale eului liric. 6 puncte
8. Prezintă în 30-50 de cuvinte semnificația titlului poeziei citate. 6 puncte

Partea a II-a ( 30 de puncte )

Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să motivezi că „ Toamna murind”, de George Bacovia
este o operă lirică. În compunerea ta trebuie:
- să defineşti opera lirică;
- să demonstrezi că textul studiat are caracteristicile prezente în definiţia generală a operei lirice;
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.