Texte argumentative uman

1. Conditiile succesului intr-o cariera aleasa. 2. Deschiderea catre nou pornind de la ideea identificata in : ‘E desigur vrednica de cinstire nazuinta omului spre noutate ; e poate chiar cea mai nobila insusire a lui,ce-i face originalitatea si-i indreptateste oarecum dreptul la viata.(E.Lovinescu,Opere V) 3. Modul in care iubirea schimba intreaga perceptie a lumii. 4. Modul in care perseverenta este o cale pentru atingerea succesului individual. 5. Relatia dintre literature si celelalte arte. 6. Rolul datoriei civice in viata unui tanar. 7. Rolul umorului in relatiile interumane 8. Rolul educatiei in formarea personalitatii umane. 9. Rolul privilegiat al femeii in sfera manifestarilor artistice pornind de la ideile identificate in In culturile mici,mai putin cunoscute,ca si in culturile mari,la periferie ca si la centru,femeia scriitoare este o aparitie de data recenta,un produs al modernitatii tarzii.(Bianca Burţa-Cernat) 10. Rolul artistului in societate. 11. Rolul revistelor de cultura in dezvoltarea literaturii. 12. Relatia dintre constrangerile sociale si trasaturile de caracter individuale in dobandirea libertatii pornind de la ideile identificate in In stapanirea de sine consta vietuirea morala si libertatea vointei omenesti (I.Slavici) 13. Rolul moralizator al artei. 14. Influenta creatiilor folclorice asupra literaturii culte pornind de la ideile identificate in In cultura română, folclorul a indeplinit in raport cu creaţia cultă rolul exercitat în alte culturi de literatura clasică.(Dumitru Micu) 15. Importanta experientei personale in receptarea adecvata a operelor literare. 16. Conditia intelectualului in literature. 17. Despre talent, pornind de la ideea identificata in urmatoarea afirmatie : In lume talentul nu inseamna nimic fara caracter.(B.P.Hasdeu, Scrieri filosofice) 18. Conditia taranului in literature. 19.Despre milă, pornind de la ideea identificata in urmatoarea afirmatie: Mila, cand nu e insotita de o iubire infinita, e mai ofensatoare decat dispretul.(G. Ibraileanu, Opere, IX) 20.Conditia individului exceptional in lume. 21.Efectul literaturii europene asupra dezvoltării literaturii române.

22.Receptarea textelor literare cu tematică rurală, în formarea conştiinţei moral-civice. 23. Relatia om-natură de-a lungul timpului. 24. Modul în care tema dezumanizării, prezentată în literatură, poate fi considerată o problematică actuală. 25. Raportul dintre talent şi muncă în devenirea unui scriitor. 26. Rolul limbajului în transmiterea mesajului unei opere literare. 27. Modul în care relaţiile dintre părinţi şi copii, surprinse în literatură, se pot constitui ca modele pentru un adolescent. 28. Condiţia geniului în literatură. 29.Necesitatea asumării responsabilităţiipentru un adolescent. 30.Relaţia istorie-literatură. 31.Rolul aritstului, aşa cum se reflectă în evoluţia curentelor literare. 32.Modul în care se reflectă tema destinului în literatura română. 33. Rolul artei în existenţa cotidiană a omului modern. 34.Importanţa cunoaşterii de sine. 35. Rolul ironiei în relaţiile interumane. 36. Modul în care percepţia despre adolescenţă reflectă schimbările de mentalitate dintr-o epocă. 37. Rolul cronicilor literare în receptarea literaturii contemporane. 38. Importanţa romanelor de tip jurnal în viaţa unui adolescent. 39. Influenţa mediului social şi cultural asupra creaţiei literare. 40.Necesitatea cunoaşterii istoriei pentru un adolescent. 41. Modul în care abordarea problematicii conştiinţei în literatură poate influenţa moralitatea adolescentului. 42. Modul în care experienţa relaţiilor de cuplu, surprinsă în literatură, poate fi considerată o experienţă personală. 43. Rolul mentorului în formarea personalităţii individului. 44. Modul în care se reflectă tema cunoaşterii în literatură. 45. Raportul dintre raţiune(mintea) şi pasiune (inima), pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia finală o dă inima. (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme) 46.Raportul om-divinitate în literatură. 47.Rolul studierii textelor care tratează tema iniţierii în formarea caracterului fiinţei umane. 48. Rolul scriitorului în construirea identităţii naţionale, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: Nu cred că scriitorul trebuie să dispară din conştiinţa poporului său.(Marin Sorescu)

49. Pasiunea în creaţie. 50. Modul în care iubirea poate fi considerată un sentiment înălţător al fiinţei. 51. Defectele umane reprezentate literar. 52. Rolul jurnalelor şi al memoriilor în receptarea operelor literare. 53. Caracterul formativ al artei în dezvoltarea personalităţii unui adolescent. 54. Rolul artei în societatea actuală, dominată de tehnologie. 55. Despre soartă/ destin. 56. Limitele interpretării textului literar. 57. Rolul lecturii în modelarea personalităţii. 58. Relaţia dintre biografie şi operă, în creaţiile literare. 59. Necesitatea promovării literaturii române în alte ţări europene. 60. Receptarea spectacolelor dramatice în formarea personalităţii. Aproximativ