Sunteți pe pagina 1din 6

 Structura anului şcolar

 Încadrări
 Componenţa catedrei (nume, grad didactic, vechime)
 Orarul membrilor catedrei
 Raportul de activitate pe anul şcolar precedent
 Planul managerial şi planul de activităţi
 Programele şcolare
 Planificări anuale
 Programele disciplinelor opţionale (în copie, vizate de inspectorul de
specialitate pentru anul şcolar in curs)
 Planificări pe unităţi de învăţare
 Responsabilităţi ale membrilor catedrei la nivelul unităţii şcolare
 Documente, comunicări, note ale ISJ şi MEN transmise de conducerea şcolii
(corespondenta)
 Proiecte didactice
 Procese verbale ale şedinţelor comisiei metodice
 Teste initiale, teste de evaluare, teste sumative
 Evaluarea rezultatelor înregistrate la testele initiale
 Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei
 Programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor
 Programul de pregătire pentru performanţă
 Centralizarea rezultatelor obţinute la concursurile şcolare
 Participări ale membrilor comisiei la programe şi proiecte
 Tabel cu participarea membrilor comisiei la cursuri de formare (finalizate
sau in curs)
 Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani
 Oferta de formare a CCD pe discipline
 Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicări şi referare
(lucrări personale)
 Subiecte elaborate la nivelul comisiei pentru diverse examene şi concursuri
şcolare
 Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate)
 Publicaţii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini)

S-ar putea să vă placă și