Sunteți pe pagina 1din 10

Patriotismul şi

conştiinţa cetăţenească-
elemente ale eticii
profesionale
 Orice individ îşi doreşte o viaţă condusă de anumite norme morale.
 Pentru o mai buna înţelegere a ceea ce trebuie sa reprezinte viaţa noastră condusă
de aceste norme morale şi etice, este potrivit să menţionam mai întâi definiţia
moralei care
reprezintă totalitatea normelor, regulilor şi principiilor ce reglementează relaţiile
dintre indivizi, fiind o forma a conştiinţei
Stiinta care studiaza aceste morale este etica.
Etica încearcă să dea răspuns la întrebarea ”c
um trebuie să acţioneze
individul în raport cu sine însuşi, cu semeni s
ăi şi cu cei din jur”
 I. Spielmann menţionează faptul că "Etica este unică pentru toţi membrii
societăţii noastre. Dar adevărul este totdeauna concret. Fiecare profesiune ridica
o serie de probleme etice particulare, care trebuie abordate şi rezolvate în spiritul
moralei".
 Se utilizează frecvent noţiunea de datorie
morală, obligaţie sau normă, ceea ce reprezintă
îndatorirea unui om faţă de alţi oameni, de
societate, generată de conştiinţa individuală,
implicând simţul datoriei, nevoile raţionale ale
individului, nevoile morale care-l domină pe
individ.
 In formarea conduitei morale e nevoie de trei
factori si anume:
 1. factorul intelectual - pe baza acestuia
formându-se conştiinţa morală;
 2. factorul afectiv - necesar pentru formarea
convingerilor morale;
 3. factorul volitiv - important în formarea
 Ramură a Eticii, centrată pe valoarea
datoriei este Deontologia. Care aşează în
câmpul cunoaşterii, înţelegerii şi asumării
datoriei în vederea manifestării atitudinii
şi comportamentului cu
respectarea datoriei
 Astfel spus conştiinţa datoriei şi acţiunea
din datorie diferă, dar care duc la
funcţionarea regulii şi a moralei.
Experienţa demonstrează faptul că buna
acţiune se realizează în baza respectului
faţă de normă, în respectul legii.
A.Sopenhauer spune „Lucrul cel dintâi
este să percepi regula, iar al doilea, să
înţelegi aplicarea ei”.
 Datoria omului este de a urma calea virtuţii, de a face bine altor oameni în
dependenţă de posibilităţile sale, de a nu permite ca în sine să existe vicii, să
se opună răului.
 Filozofii au meditat asupra problemei: în ce constă datoria noastră, adică
obligaţia ce ni se impune în mod natural de a tinde spre bine. Această
obligaţie ne îndeamnă să ne conducem neapărat după principiile justiţiei,
egalităţii şi carităţii, adică să nu luăm din binele general decît partea ce ni se
cuvine, potrivit meritelor noastre şi în proporţie cu dreptul.
 Conştiinţa morală, dimpotrivă, deşi ia parte nemijlocit la acţiunea controlului
interior, reprezintă numai o formă moderat exprimată a raţiunii.
 Conştiinţa reprezintă capacitatea omului de a-şi evalua acţiunile, gîndurile,
dorinţele, conştientizarea şi trăirea neconcordanţei sale cu ceea ce trebuie să
fie, insistînd asupra împlinirii datoriei.
 În contextul educaţiei morale privind relaţiile dintre oameni şi societate,
apare termenul de patriotism ca o componentă a caracterului persoanei
şi colectivităţii unui popor. Patriotismul constă într-
un element de conştiinţă prin care se atribuie valoarea supremă
existenţei, apărării şi perpetuării poporului propriu pe teritoriul pe care
trăieşte. Alături de preţuirea acestor valori componenta caracterială are
o latură acţională care constă în atitudine conformă convingerii că
trebuie apărată existenţa, spaţiul, cultura materială şi spirituală a
poporului.
 Astfel, pentru respectarea datorie de patriot, educaţia
repezintă una dintre lucrurile fundamentale care duc la
formarea tînărului cetăţean.
 O educaţie patriotică aleasă, competentă, densă în
conţinuturi etico-socioeducative, realizată în
concordanţă cu schimbările produse în viata societatii si
a oamenilor, va forma un om care nu va manifesta
indiferenta fata de patrie si popor, nu le va denigra
(trada) niciodata, nici in situatia unor neajunsuri si
greutati. Un om cu astfel de profil moral va lupta pentru
inlaturarea neajunsurilor, fiind preocupat de gasirea
solutiilor si mijloacelor de dezvoltare a tarii, a
prosperitatii ei materiale si spirituale.
Mulţumesc pentru atenţie!