Sunteți pe pagina 1din 11

Servicii și calitatea vieții.

Impactul
serviciilor asupra timpului liber
PROFESOR: Florea Oana
STUDENT: Dodu Cristina
Cuprins:
• Introducere
• Conceptul de calitatea vieții și influența serviciilor
asupra acesteia
• Conceptul de timpul liber și influența serviciilor
asupra acestuia
• Concluzie
• Bibliografie
Introducere
ridicarea calităţii vieţii

Funcțiile serviciilor
folosirea raţională a
timpului liber şi refacerea
capacităţi de muncă
Conceptul de calitatea vieții și
influența serviciilor asupra acesteia

țărilor țările est-


puternic europene
industrializate
Tabelul nr. 1
Structura cheltuielilor totale de consum ale populației
-%-
1990 1995 1997 1999 2000

Produse alimentare 40,4 48,2 58,8 53,5 53,4

Mărfuri nealimentare 43,8 38,7 29,0 29,3 28,9

Servicii 15,8 13,1 12,2 17,2 17,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sursa Buletin statistic trimestrial, CNS, 1996, Anuarul Statistic al României, CNS,
1998, p. 181, Anuarul statistic al României, INS, 200, p. 144 și 2001, p. 140
Conceptul de timpul liber și influența
serviciilor asupra acestuia
Timp fiziologic de Timp de muncă Timp de transport Alte secvențe Timp liber
bază (somn, repaus, de timp impuse
etc.)

Fig. 1. Structura bugetului de timp (după Coralia Angelescu, Dorin


Jula, op. cit.)
Tabelul nr. 2
Structura bugetului de timp în anii 1800 şi 2000
Anul 1800 2000

Timp liber 3 ani (8%) 19 ani (27%)

Muncă 11 ani (30%) 8 ani (11%)

Transport 2 ani (6%) 6 ani (8%)

Copilăria și școala 5 ani (14%) 8 ani (11%)

Timp fiziologic de bază (somn, 15 ani (42%) 31 ani (43%)


hrană, igienă, repaus etc.)

Total 36 72
Căile de mărire a timpului liber
Sunt aduse în discuţie 2 aspecte:
a) reducerea timpului de muncă (în principal prin impulsionarea
creșterii productivității),
b) diminuarea timpului afectat satisfacerii cerinţelor existenţei;
(efectuarea cumpărăturilor, prepararea hranei, întreținerea locuinței,
îngrijirea sănătății).
Concluzie
Bibliografie
1MARKETINGUL SERVICIILOR.Suport de curs destinat studenţilor din
anul III zi şi ID. Specializările Marketing şi ECTS pag.16
2Economia serviciilor. Liceul Spiru Haret pag.41
3Ioncică, M., 2003. Economia serviciilor. Teorie și practica, ediția a 3-a
revăzută. București, Editura Uranus pag. 66,67,68,69,70