Sunteți pe pagina 1din 6

Programul Național de

Dezvoltare Locală
Situația la data de 15 octombrie 2018
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

• PNDL este un program de finanțare multianual, coordonat de Ministerul


Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ce are ca obiectiv general
sprijinirea unităților administrativ-teritoriale pentru echiparea teritoriului
administrativ ale acestora cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură
educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică,
administrativă și de acces la căile de comunicație în vederea asigurării unui climat
investițional atractiv pentru localitățile României.
• Pot beneficia de finanțare, în cadrul PNDL, unitățile administrativ-teritoriale
reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele,
municipiile și orașele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, județele,
precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin
asociațiile de dezvoltare intercomunitară.
PNDL 2017-2020 – Etapa II
Situația contractării obiectivelor de investiții
În anul 2017 au fost depuse de
UAT-uri peste 13.000 de solicitări a
căror valoare totală a depășit 67
miliarde lei, dar fondurile aprobate
pentru finanțarea PNDL – Etapa II în
valoare de 30 de miliarde lei nu au
permis acoperirea întregii nevoi de
finanțare.
În prezent procedura de contractare
în cadrul PNDL – Etapa II este în
desfășurare, fiind contractate 99%
din totalul celor 6.715 obiective
incluse în PNDL II (sunt încheiate
6.653 contracte de finanțare)
Situația obiectivelor de investiții finanțate prin PNDL
• PNDL 2013-2019 – Etapa I:
• 5.505 obiective de investiții finanțate din care:
- 2.965 obiective finalizate
- 2.540 obiective în execuție
• Alocare totală: 17.919 milioane lei
• Total decontat 2013-2018: 12.721 milioane lei
• Rest de decontat: 5.198 milioane lei
• Total alocat 2018: 2.160 milioane lei
• Total decontat 2018: 1.536 milioane lei
• PNDL 2017-2020 – Etapa II:
• 6.715 obiective de investiții incluse la finanțate
• 40 obiective sunt în diverse faze de contractare: sunt pe
circuitul intern de avizare sau documentațiile tehnico-
economice transmise de UAT-uri necesită completări
• 6.653 contracte de finanțare
• Suma totală alocată: 28.833 milioane lei
• Total decontat 2017-2018: 1.616 milioane lei
• Total alocat 2018: 1.992 milioane lei
• Total decontat 2018: 1.422 milioane lei
PNDL 2013-2019 – Etapa I
Alocări şi număr de obiective pe domenii

Nr. obiective de
Alocații de la bugetul de stat Total decontat Nr. obiective
Domeniul investiții
2013-2019 2013-2018 receptionate
2013-2019

Alimentare apă 2.337.865.480,83 1.682.557.453,29 996 569


Alimentare apă + canalizare (proiecte integrate) 338.815.884,86 155.650.933,20 48 16

Canalizare 2.967.145.397,83 1.833.512.834,69 585 255

Drumuri 10.730.120.700,05 8.143.114.788,08 2.410 1.510

Unități de învățământ* 302.568.549,55 238.794.107,48 259 176

Unități de învățământ* fără autorizații de funcționare 541.259.473,48 193.696.840,76 560 82

Crese și grădinițe 274.047.196,65 155.767.220,77 356 126

Unități sanitare 11.345.509,76 11.165.535,69 15 14

Poduri și podețe 258.886.299,59 189.645.566,73 169 126

Alte domenii** 156.974.255,34 116.962.175,41 107 74


TOTAL 17.919.028.747,94 12.720.867.456,10 5.505 2.948
* - școli primare, școli gimnaziale și licee
** - instituții publice, obiective culturale, infrastructura
turistica.
PNDL 2017-2020- Etapa II
Alocări şi număr de obiective pe domenii

Nr. obiective de
Alocații de la bugetul de stat Total decontat Nr. contracte de
Domeniul investiții
2017-2020 2017-2018 finantare
2017-2020

Alimentare apă 2.256.145.461,77 79.445.082,85 543 536

Alimentare apă + canalizare (proiecte integrate) 2.312.848.995,61 44.125.178,95 249 246

Canalizare 4.047.688.734,03 119.812.871,25 509 505

Drumuri 14.321.361.069,78 960.642.314,27 1.947 1.939

Unități de învățământ* 854.058.552,36 44.220.282,23 540 532

Unități de învățământ* fără autorizații de funcționare 1.476.027.618,59 66.566.990,85 795 789

Crese și grădinițe 1.183.087.267,72 77.858.227,25 863 850

Unități sanitare 1.047.170.938,80 116.339.614,86 578 574

Poduri și podețe 1.135.661.086,83 64.055.347,21 449 444

Alte domenii** 199.255.002,31 43.614.775,20 242 238

TOTAL 28.833.304.727,80 1.616.680.684,92 6.715 6.653

* - școli primare, școli gimnaziale și licee


** - institutii publice, sisteme de iluminat public stradal.