Sunteți pe pagina 1din 14

Adunarea

-
„Ecclesia“
Adunarea Domnul vorbeşte de două ori despre ea

Pe această stâncă voi zidi Adunarea Mea şi porţile


Locuinţei morţilor nu o vor învinge.
Matei 16:18b

Iar dacă nu va asculta de ei, spune-l adunării, şi, dacă


nu va asculta nici de adunare, să-ţi fie ca unul dintre
naţiuni sau ca un vameş.
Matei 18, 17
„ecclesia“ – 4 sensuri
Adunarea
Mulţimea celor răscumpăraţi

1. de la Rusalii până la Răpire (Efeseni 5:25)


Soţilor, iubiţi-vă soţiile,
după cum şi Hristos a iubit Adunarea
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea.
Efeseni 5:25
„ecclesia“ – 4 sensuri
Adunarea
Mulţimea celor răscumpăraţi

1. de la Rusalii până la Răpire (Efeseni 5:25)

2. care trăiesc pe pământ (1 Corinteni 10:32)


Nu daţi prilej de poticnire nici iudeilor, nici grecilor,
nici Adunării lui Dumnezeu.
1 Corinteni 10:32
„ecclesia“ – 4 sensuri
Adunarea
Mulţimea celor răscumpăraţi

1. de la Rusalii până la Răpire (Efeseni 5:25)

2. care trăiesc pe pământ (1 Corinteni 10:32)

3. care trăiesc într-o localitate (Fapte 8:1)


Şi, în ziua aceea, a început o mare persecuţie împotriva
adunării care era în Ierusalim
Faptele Apostolilor 8:1
„ecclesia“ – 4 sensuri
Adunarea
Mulţimea celor răscumpăraţi

1. de la Rusalii până la Răpire (Efeseni 5:25)

2. care trăiesc pe pământ (1 Corinteni 10:32)

3. care trăiesc într-o localitate (Fapte 8:1)

4. care se adună într-o casă (1 Corinteni 16:19)


Acuila şi Priscila, împreună cu adunarea din casa lor, vă
salută mult în Domnul.
1 Corinteni 16, 19
Folosirea termenului “ecclesia” în NT
Termenul “ecclesia” este folosit de Matei, Luca (în Fapte), Ioan,
Pavel (în Mat.
afară de 1 şi Luca
2 Timotei şi Tit) şi Iacov, spre deosebireGal.
de
Adunarea
Mar. Ioan Fapte Rom. 1Cor. 2Cor.
Marcu, Petru (care vorbeşte însă de Casa lui Dumnezeu) şi Iuda.
global 1 0 0 0 1 0 4 0 1
În local
Fapte (1/18
1 apariţii)
0 găsim
0 relatarea
0 18 istorică
5 despre
18 primele
9 2
adunări locale (Ierusalim şi Antiohia).

În 1 şi 2 Corinteni (4/18Col.
Efes. Filip. şi 0/91Tes.
apariţii)
2Tes.găsim
1Timindicaţii
2Tim practice
Tit pentru
Filim.
adunarea locală
global 9 1 2 0 0 1 0 0 0
În local
Efeseni 0(9/0 apariţii)
1 găsim
2 învăţătura
2 2 despre
2 taina
0 “Hristos
0 şi1
Adunarea”.

În Apocalipsa
Evr. (0/20
Iac. apariţii)
1Pet. găsim
2Pet. scrisorile Domnului
1Ioan 2Ioan 3Ioan către
Iuda şapte
Apoc.
adunări
global din0 Asia Mică,
0 a0căror 0stare la
0 momentul
0 acela
0 oferă
0 o 0
privire profetică asupra istoriei Bisericii.
local (2) 1 0 0 0 0 3 0 20
(* Numerele din paranteze se referă la apariţii ale termenului “ecclesia” cu sens
global/local, n.tr. )
Imagini ale Adunării
Şi a venit unul din cei şapte
• Trupul, care este unul singur
îngeri, care
... iar dacăRom.12:4-5;
avuseseră cele
voi întârzia,
şapte
1Cor.potire,
ca să pline
ştii12:13;
cum
cuEfes.1:23;
cele
trebuie
din să
Adunarea
10:17; 1Cor.
se am
urmă
Taina
Şi şapte
celor
alte2:16;
poarte oi,şapte
plăgi,
cineva careînstele
şinu
4:4-16; a sunt
casa vorbit
peCol.1:18;
5:23.30; care
luidin
custaulul
mine
le-ai
Dumnezeu, văzut
spunând:
2:23; 3:15acesta;
în şi
; care
• Casa (Templul, clădirea), în care locuieşte Dumnezeu
este
Pentru
Soţilor,
“Vino
mâna
pe acelea
Adunarea
aici:
Mea
că,
iubiţi-vă
trebuie
îţi
de
dreaptă
1Cor. voi
asemenea,
Dumnezeului
soţiile,
3:16;arăta
săşile6:16;
2Cor. cele
mireasa,
după
aduc,
noi
şapte
cum
celui
toţi
şi soţia
vor
sfeşnice
am
Efes.2:19-22;şiviu,
auzi
Hristos
Mielului!”
fost
1Tim.stâlp
glasul
deaşi
3:15;
temelie
botezaţi
iubit
Şi
aur:
Meu;m-acele
Adunarea
şidus
va
ade
şapte
adevărului.
fiîn
Evreiuno3:6;
Duh,
singură
singur
şi
stele
S-apesunt
1Petru dat
Duh
un
turmă,
2:5; pe
munte
îngeri
într-un
4:17; Sine
unaimare
singur
Însuşi
celorşipăstor.
singur şapte
pentru
înalt.
trup,
fie mi-a
Şi
adunări
ea. iudei,•arătat
şifie
cele
Turma, greci,
cetatea
şapte
pe fieDomnul
care robi,
sfeşnice
cea ofie
sfântă,
liberi;
sunt
păstoreşteIerusalimul,
Efeseni
1Ioanşapte
şiotuturor
şi
Timoteipăzeşte
10:16
5:25 3:15ni
Ioan 10:16; Fapte 20:28,29; 1Petru 5:2,3
s-a dat să din
adunări.
coborând bem dintr-un
cer, de la Dumnezeu,
singur Apocalipsa
Duh. având 1:20
• Soţia (Mireasa), pe care Domnul o iubeşte
gloria lui Dumnezeu. 1 Corinteni 12:13
Efes. 5:25-32; Apocalipsa.19:7-9; 21:2-3,9, etc.
Apocalipsa
• Cetatea, instrumentul guvernării
21:9,10
Apoc. 21:2-3,9 etc
• Sfeşnicul, prin care se dă mărturie
Apoc.1:20
Şi am
... în
Pentru alte
pecare Este oi,
„local“
această
că toată
este care
unstâncă nu
reprezentare
timpul
zidirea,
singurvoi sunt
ca
trup din
îmbinată
judecata
zidi staulul
„de
şi Adunarea
a un singur
împreună,acesta;
să înceapăDuh,
Mea şi
pretutindeni“ şi
pe acelea
porţile
creşte
de la casa
spre trebuie
Locuinţei
după lui
a cum
fi să
Dumnezeu;
un le
morţilor
aţi
templu
şi aduc,
fost
nu sfânt
iar şi vor
chemaţi
o dacă
vorîn auzi
învinge.
Domnul.
începe
la o glasul
singură
întâi
Meu; Taina
şi va celor
Imagine
fi o şapte stele
singură turmă, pe un
global care le-ai păstor.
singur văzut în
local
Adunarea
de la noi, speranţă
care vaafichemării
sfârşitul voastre;
acelora
Mateicare
Efeseni
Efeseni 2:21
16:18
2,21nu
mâna Mea dreaptă şi cele şapte sfeşnice
Adunarea Matei 16:18 Matei
Ioan 18,17
10:16 de
ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Efeseni 4:4
Săam
Şi ne văzut
bucurăm
aur: celecetatea
Trup şapteşi să sfântă,
ne veselim
stele suntnoul
Efeseni şi
Ierusalim,
îngeri
4:4 să-I dăm
ai celor
1 Cor. 12,27
1 Petru 4,17
glorie,
coborând pentru
şapte din cer,
adunări
Templu că nunta
de la Mielului
şi cele Dumnezeu,
şapte2:21
Efeseni a venit
sfeşnicepregătită
şisunt
1 Cor. soţia
3,16 ca
Iar
Pentru
dacăcă
Păstoriţi nunoi
turmavasuntem
asculta
lui împreună-lucrători
Dumnezeude ei, spune-l
care este adunării;
ai3,9lui
între
Luimireasă
o şapte
s-a pregătit.
împodobită pentru soţul
adunări.
Zidire Efeseni 2:21 1 Cor.
şi, dacă
Dumnezeu;
voi, Iar
nuvoiva
supraveghind,voisunteţi
asculta
sunteţi
nu trup
nici
ogorul
al
deluiadunare,
constrânşi, luiHristos,
Dumnezeu,
ci de să-ţi
şi 2:5fie
Nu ştiţi că voi sunteţi templul Apocalipsa
ei. Casă 1 Petru lui Dumnezeu
Apocalipsa
Apocalipsa19:7
4:17 1 Petru21:2
1:20 şi că
ca unullui
bunăvoie;
zidirea mădulare
dintre
nu naţiuni
pentru
Dumnezeu. sauIoan
ale câştig
Sale vameş.
ruşinos,
fiecare în ciparte.
cu dragă
... şi voiluiînşivă,
Duhul Turmă
Dumnezeu ca nişte pietre vii,
locuieşte sunteţi zidiţi
în voi?
10:16 1 Petru 5:2 o
inimă.
casă spirituală
1 Corinteni
1 Corinteni
Matei12:27
1 18:173:9 5:2
Petru
1 Petru- 2:5
Mireasă Apoc. 19:7 1 Corinteni 3:16
Cetate Apoc. 21:2 -
Sfeşnic - Apoc. 1:20
...peste tot aceeaşi ( 1 Cor.)
Adunarea
..., care, în orice loc, cheamă Numele Domnului nostru Isus Hristos
(1:2)
..., după cum dau învăţătură pretutindeni, în fiecare adunare
(4:17)
... Şi aşa rânduiesc eu în toate adunările. (7:17)

... noi nu avem asemenea obicei, nici adunările lui Dumnezeu.


(11:16)

Pentru că Dumnezeu nu este al dezordinii, ci al păcii, ca în


toate adunările sfinţilor (14:33)

...cum am rânduit adunărilor Galatiei, aşa faceţi şi voi.


(16:1)