Sunteți pe pagina 1din 11

INIȚIATIVE ȘI POLITICI EDUCAȚIONALE

ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ

Dorina Ene
Master, Anul 1
Studii Europene Comparate
De ce educație?
În România:

4 din 10 elevi de 15 ani au rezultate


sub nivelul 2 la PISA – citire, ştiinţe,
matematică vs. 20% media UE.

Rata de părăsire timpurie a şcolii e de


aproximativ 18,5%, iar în rural e peste
medie: 26,6%.

Participarea la grădiniţă a copiilor de


4-5 ani e sub media UE: 87% vs. 95%,
iar la copiii romi este de 38%.

Rata de promovare a bacalaureatului


2018 este de 67,7% vs. 72.9% în 2017.2
Cadrul pentru cooperare europeană în
educație și formare profesională (ET2020)

• Este forumul oficial prin care Statele membre ale UE pot face schimb de bune
practici și pot învăța unele de la altele.
• Vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la
învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională
pentru adulți.

• În cadrul strategic de cooperare, UE își focusează eforturile pe crearea de


politici în diferite domenii, precum: educația timpurie, educația
vocațională și formare profesională, învățământ superior, inovarea în
domeniul educației, multilingvism (una dintre pietrele de temelie ale
proiectului european Erasmus), etc..
3
Cadrul pentru cooperare europeană în
educație și formare profesională (ET2020)

Cele mai importante obiective ale ET2020:


* cel puțin 95% dintre copii să fie integrați în sistemul de educație a
copiilor preșcolari
* ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire,
matematică și științe să fie sub 15%
* ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit
timpuriu școala să fie sub 10%
* cel puțin 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar
trebui să fi absolvit o formă de învățământ superior
* cel puțin 15% din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe
tot parcursul vieții

4
Cum își propune UE să-și atingă obiectivele?

Prin:
• grupuri de lucru alcătuite din experți desemnați de statele membre și de principalele
părți interesate
• activități de învățare reciprocă –în care sunt prezentate bune practici existente la
nivelul unei țări sau pentru a analiza o anumită problemă împreună cu alte state membre.
• consiliere reciprocă – prin care un stat membru primește consiliere de la experți, pentru
a pune în practică sau a concepe o politică educațională.
• activități de consultare și cooperare cu părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă și
cu întreprinderile și organizațiile partenerilor sociali – ex. Summit-ul european pentru
educație și Forumul educației, formării și tineretului
• finanțare pentru activități care susțin politicile și pentru proiecte inovatoare, prin
programul Erasmus+.

5
Erasmus – un fenomen
cultural european

1987 – ERASMUS – programul Uniunii Europene care


promovează cooperarea între universități și mobilitatea
studenților. Din 2014, vorbim despre Erasmus+.

Erasmus este un fenomen cultural, fiind extrem de popular în randul


studenților europeni și devenind chiar subiect de film (L'Auberge
espagnole) și de documentar (Erasmus 24 7). Experiența Erasmus înseamnă
cunoaștere și socializare.

Peste 3 milioane de tineri au beneficiat de acest program.


Ghidul programului Erasmus+ 2019.
6
Planul de acțiune privind educația digitală

Planul de acțiune are trei obiective-cheie:


• o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale pentru
predare și învățare;
• dezvoltarea competențelor digitale necesare pentru a
putea trăi și lucra într-o epocă a evoluțiilor digitale rapide;
• o educație de calitate superioară prin intermediul unei
analize a datelor și a unor previziuni mai bune.

• Un eveniment cheie este Săptămâna UE a


programării, destinat fetelor. România face parte din
țările în care evenimentul se desfășoară și are 3
ambasadori.
7
SELFIE sprijină predarea și învățarea digitală în școli

Orice școală interesată (din învățământul primar,


secundar și profesional) poate să se înscrie pe platforma
SELFIE și să utilizeze instrumentul în cadrul școlii.
Obiectivul Comisiei este de a implica 1 milion de elevi,
cadre didactice și directori de școli până la sfârșitul
anului 2019.

Odată ce o unitate de învățământ decide


să utilizeze SELFIE, elevii, directorii
școlii și cadrele didactice reflectă asupra
unei serii de afirmații scurte pentru a
evalua dacă tehnologiile sunt utilizate în
procesele de predare și învățare.
8
Cardul European pentru Studenți – Inițiativă

Este o inițiativă menită să permită fiecărui


student să se identifice și să se înregistreze cu
ușurință în mod electronic la instituțiile de
învățământ superior din UE atunci când se
deplasează în străinătate pentru studii,
eliminând necesitatea completării procedurilor
de înregistrare la fața locului și a lucrărilor pe
suport de hârtie.

Cardul va fi disponibil pentru toți studenții din


Europa începând cu 2025.

9
Corpul european de
solidaritate
• Inițiativă a Uniunii Europene care le oferă tinerilor
șansa de a face voluntariat sau de a se implica în
proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a
ajuta comunități și oameni din toată Europa.
• La proiectele Corpului european de solidaritate pot
participa persoane în vârstă de cel mult 30 de ani.
• Participanții pot fi selectați să se implice în diverse
proiecte vizând, printre altele, prevenirea
dezastrelor naturale sau reconstrucția zonelor
afectate, sprijinirea centrelor pentru solicitanții de
azil sau soluționarea problemelor sociale cu care se
confruntă comunitățile.

10
Mulțumesc!
DORINA ENE
Dorina.ene@entourage.com.ro