Sunteți pe pagina 1din 60

CONFORT

Confort termic

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


1
Sensul notiunii de confort

Sensul general al noţiunii de confort este acela al unei stări de


satisfacţie în raport cu mediul, caracterizată printr-un volum
minim de informaţii prelucrate de utilizator. Este o noţiune
subiectivă, care integrează un ansamblu de senzaţii.
 confortul termic constă în absenţa senzaţiei de prea cald sau
prea frig;
 confortul aeraulic este asigurat de o calitate a aerului cel puţin
acceptabilă dacă nu agreabilă;
 confortul acustic determinat de un mediu cu un nivel de
zgomot scăzut, în care zgomotele utile sunt clar audibile;
 confort vizual -garantează vizibilitatea şi condiţii de
desfăşurare a anumitor activităţi fără efort de adaptare

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


3
Sistemul termoregulator

 Omul ca fiinţă homeotermă îşi păstrează temperatura


internă constantă de 37 ± 0,5 °C, deşi se găseşte într-
un permanent schimb de căldură cu mediul
înconjurător.
 Menţinerea constantă a temperaturii se obţine printr-
un sistem de reacţii reflexe care asigură un echilibru
perfect între cantitatea de căldură produsă prin
metabolism şi cantitatea de căldură cedată în timpul
unei activităţi fizice sau intelectuale, prin
mecanismele fizice cunoscute (conducţie, convecţie,
radiaţie), sau prin evaporarea transpiraţiei.
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
7
Schimbul de căldură om - mediu

Respiraţie Radiaţie
11 – 12% 33 – 35 %
Evaporarea Convecţie +
transpiraţiei conducţie
35 - 46 %

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


13
Metabolismul

 Funcţie de natura activităţii producţia de energie


internă respectiv intensitatea sau rata metabolismului
poate varia de la aproximativ 45 W/m.p de suprafaţă a
pielii, pentru situaţia de inactivitate, la 500 W/m.p,
valoare corespunzătoare unui efort fizic continuu şi
intens.
 Ca unitate de măsură pentru metabolism, în paralel cu
W/m.p, se foloseşte şi unitatea „met” care reprezintă
cantitatea de energie eliberată de o persoană în stare
de repaus, şezând.
 1 met =58,15 W/m.p.
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
15
Căldura transmisă prin îmbrăcăminte

 Căldura transmisă prin îmbrăcăminte, Ci, poate fi


evaluată cu relaţia:
Ci = 0,155 (Tp – Tim)/ri (W/m.p)
 Tp, reprezintă temperatura medie a suprafetei
corpului;
 Tim, temperatura îmbrăcăminţii la suprafaţa de
contact cu aerul;
 ri, rezistenţa termică a îmbrăcăminţii exprimată în
„clo”.

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


16
Parametrii microclimatului interior

 starea de confort termic poate fi realizată pentru


diferite combinaţii de valori ale parametrilor
microclimatici, în corelaţie cu natura activităţii şi
îmbrăcăminte. Astfel, o persoană trecută succesiv prin
încăperi cu aceeaşi temperatură, dar cu umidităţi
diferite, are senzaţia de mai cald acolo unde umiditatea
este mai mare. Efectul este minor în cazul
temperaturilor apropiate de 20°C, dar devine mai
important la temperaturi mai („zăpuşeală”)
 o umiditate scăzută a aerului face suportabila o
temperatura mai ridicata, dar poate provoca uscarea
mucoaselor.
 cuplurile de valori temperatură – umiditate determina
zone de confort.
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
17
Temperatura suprafeţelor

 Influenţa temperaturii suprafeţelor asupra confortului


termic se ia în considerare prin temperatura medie
radiantă, Tr °K sau Tr °C, definită drept temperatura
unei suprafeţe fictive de formă sferică (S) care ar
schimba cu o sferă mică, situată într-un punct
oarecare din interiorul ei, aceeaşi cantitate de căldură
ca şi suprafeţele ce delimitează încăperea studiată. Se
măsoară cu ajutorul unui termometru cu glob, sau se
determină ca o medie ponderată a temperaturilor Tsi,j
– cu suprafeţele Si,j, care delimitează încăperea;

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


18
Evaluarea starii de confort termic

Criterii de confort
- temperatura aerului;
- diferenta dintre temperatura aerului si
temperatura suprafetei;
- temperatura medie radianta;
- cupluri de valori umiditate- temperatura;
- combinatii de cate 3 factori (temperatura,
umiditate, activitate …).
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
19
Résumé

Unité énergétique Unité photométrique


Flux d'énergie [W] Flux lum ineux [lm]
Intensité [W/sr] Intensité lumineuse [cd]
Densité de flux [W/m2] Éclairement [lx]
2 2
"Intensité surfacique" [W/sr.m] Luminance [cd/m]

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


83
Photométrie: résumé

Flux Par angle Intensité


 [lm] solide I [cd]
de surface

de surface
Par unité

Par unité
Eclairement Luminance
E [lx] L [cd/m²]

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


84
Conditions de confort visuel

Eclairement

Luminance Rendu des couleurs


© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
85
Eclairements recommandés

Éclairement
[lux]
Type de locaux et d'activité Min. Moy Max
Circulation, corridors, théâtres, salle de concert 50 100 200
Ateliers, halles de montage, magasins 200 300 400
Écoles, bureaux, travaux courants, lecture, écriture,
300 400 500
travail sur écran, etc.
Travaux délicats, dessin, tracés, travaux techni-
500 750 1000
ques, etc.
Ateliers de précision, mécanique fine, contrôle des
1000 à 5000
couleurs, contrôle visuel de qualité, etc.

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


86
Eclairement recommandés

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


87
Rendu des couleurs: lumière blanche

1
Une lumière
0.8 monochromatique
Densité spectrale

(ici jaune du
0.6 sodium) ne peut
0.4
rendre que sa
couleur.
0.2

0
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Longueur d'onde [nm]
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
88
Rendu des couleurs: Spectre continu

1
Un spectre
0.8
discontinu,
Densité spectrale .

0.6 par ex.


0.4
bichromatique,
fatigue
0.2

0
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Longueur d'onde [nm]
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
89
Température de couleur et confort

Trop « chaud »

Trop « froid »

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


90
Répartition de luminance

10
3
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
91
Champ visuel: contrastes

3 10

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


92
Eblouissement

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004 Bon confort visuel


93
Eblouissement

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


94
Éclairage confortable

Spectre continu et adapté au niveau


d'éclairement.
Sources de lumière bien disposées et
réparties, pas d'éblouissement
Contrastes modérés dans le champ visuel

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


95
Eclairage naturel

Indispensable à la vie et à l’équilibre


Spectre idéal, bon rendu des couleurs
Ne consomme pas d’énergie
Diminue la charge thermique
Accroît la productivité

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


96
Confort acoustique

Rappel des données de base


© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
98
L'oreille
Cochlée
Pavillon
Osselets

Nerf
auditif
Conduit
auditif
Tympan

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


99
Domaines de l'acoustique
Domaine de Domaine de la
l’isolation correction
acoustique acoustique

Son incident

Son réverbéré
Son transmis

Son absorbé

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


100
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
101
Onde

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


102
Onde sonore

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


103
Son, bruit =
onde de pression et de déplacement

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


104
Son pur: variation périodique
Période
1

0.5
Pression

-0.5

-1
Temps [ms]
0 1 2 3
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
105
Bruit: variation aléatoire

1.0

0.5
Pression

0.0

-0.5

-1.0 Temps [ms]


0 1 2 3
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
106
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
107
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
108
Spectre

1
0.8
Amplitude .

0.6
0.4 Son
Son pur
0.2
Bruit
0
10 100 1000 10000
Fréquence [hz]
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
109
Son pur

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


110
Son bruyant

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


111
Bruits standards

Bruit rose Bruit blanc

Bruit routier

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


112
Diagramme de Fletcher

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


113
Loi de Fechner
La sensation auditive n'est pas linéaire mais
varie pratiquement comme le logarithme de
l'excitation.
2

1.5
Sensation

0.5

0
0 20 40 60 80 100
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
Excitation (intensité)
114
Niveau acoustique L

I   p
L  10 log   20 log 
 Io   po 
Niveau de référence (0 dB):
seuil d'audibilité à 1000 Hz
Io = 10-12 W/m-2
po = 2.10-5 Pa

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


115
Filtres de pondération

10
0
-10
Atténuation [dB]

C
-20
B
-30
A
-40
-50
-60
-70
Fréquence
-80
10 100 1 000 10 000 100 000
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
116
Niveau de bruit: filtres

C
B
C
A
B

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


117
Niveau d'esposition sonore SEL

 Dose de bruit = log de l'énergie sonore reçue

T 0,1L ( t )
SEL  
0
10 dt

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


118
Niveau sonore continu équivalent Leq

Moyenne énergétique d'un son durant la


mesure

I 
Leq  10 log   SEL  10 log(t )
 Io 

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


119
Niveau d'évaluation Lr

 Leq corrigé subjectivement:

 + 10 dB (A) pour la ventilation

 0 à + 6 dB(A) pour les sons purs et les bruits d'impact

 - 5 dB(A) pour le bruit ferroviaire

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


120
Niveaux statistiques
100%
L10
80% L1
L50
% du temps

60%

40%

20% L99

0%
40 45 50 55 60 65 70
Niveau de bruit Leq [dB(A)]
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
121
Niveaux statistiques

 L1 dépassé pendant 1% du temps. Pointes de bruit


 L10 dépassé pendant 10% du temps.
 L50 niveau de bruit médian
 L99 toujours dépassé: bruit de fond.

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


122
Addition et soustraction


L  L1  10 log 1  10 0,1L

3.5 0
Soustraction
3.0 -1

2.5 -2

L-L1 (soustraction)
L - L1 (addition)

2.0 -3
Addition
1.5 -4

1.0 -5

0.5 -6

0.0 -7
0 2 4 6 8 10

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004 L1 - L2 123


Niveaux acoustiques typiques [dB A]

d'audition
Perte

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


124
Niveau généralement admis [dB A]

Dans les chambres à coucher 30 - 40

Pour le travail intellectuel 50 - 70

Pour le travail manuel 80

Dégâts irréversibles de l'oreille dès 85 dB.

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


125
Variation du niveau

Perçu comme: Variation Facteur


Variation inaudible 1 dB 1,25
Juste audible 3 dB 2
Convaincante 5 dB 3
Deux fois plus fort 10 dB 10

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


126
Le confort c'est………..

La satisfaction des occupants, mais..


L'insatisfaction d'une minorité
Une combinaison de plusieurs facteurs
 personnels (activité, habillement, nature, santé)
 thermiques (températures de l'air et des surfaces
voisines)
 de qualité de l'air
 ergonomiques (éclairage, acoustique, place de
travail, etc.)

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


127
Confort thermique

Température opérative adaptée à l'habillement


et à l'activité.
Limiter les gradients de température et éviter
les courants d'air.
Isolation thermique et protections solaires
mobiles améliorent nettement le confort
thermique et réduisent les besoins en
chauffage et refroidissement.

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


128
Qualité de l'air

Eviter les sources de pollution de l'air. Les


seules sources de pollution devraient être les
occupants.
Evacuer les polluants près des sources
Aérer pour maintenir les concentrations de
polluants en-dessous des limites admissibles
Pour les occupants seulement: prévoir 10 à 40
m³/h et par personne (non fumeur)
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
129
Confort visuel

Eclairement adapté aux activités


Limiter les contrastes dans l'ergorama et le
panorama
Spectre continu, température de couleur
adaptée à l'éclairement
Eclairage naturel recommandé, contrôler son
intensité.

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


130
Confort acoustique

Niveau de bruit réduit à une valeur acceptable


Isolation acoustique
Ambiance acoustique (durée d'écho adaptée).

© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004


131
Autres aspects du confort

Volume de l'espace, proportions spatiales,


forme des limites
Aménagement intérieur, mobilier
Densité d'occupation de l'espace
Ambiance sociale, relations avec les autres
occupants.
de la compétence de l'architecte, du sociologue
ou du directeur des ressources humaines
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
132
Autres aspects du bien être

Champs électromagnétiques de faible intensité


Ionisation de l'air
Champs "telluriques"
???

There are more things in heaven and earth, Horatio,


Than are dreamt of in your philosophy
Hamlet. Act I. Sc. 5.
© Claude-A. Roulet, Lausanne, 2004
133