Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a X-a

* 2.Se dă un vector cu n(1 ≤ n ≤ 100) componente numere întregi.Să se


calculeze numărul componentelor pozitive divizibile cu 3 şi 5.
Program P2;
var i,n:integer;
a:array[1..100] of integer;
p:integer;
begin
write('Introdu numarul de componente ale vectorilor: ');
readln(n);
for i:=1 to n do begin
write( ' A ' , i , ' : ' );
readln(A [ i ] );
end;
p:=0;
for i:=1 to n do
if (A[i]>0) and (A[i] mod 15=0) then
p:=p+1;
writeln('Numerele de elemente pozitive divizibile la 15: ' , p);
readkey;
end.
3. Se dă un vector cu n(1 ≤ n ≤ 90) componente numere
întregi.Să se calculeze numărul componentelor pozitive
divizibile cu 2 şi 4.