Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “Gr. T.

Popa” IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
DISCIPLINA DE ANATOMIE

CURSURI
ANUL I, SEM. 1

Anatomia dezvoltării: definiţie,


principii, etapele ontogenezei,
terminologie. Gametogeneza la bărbat
între perioada embrionară, pubertate şi
viaţa adultă

1
I. Definiţie, principii, etapele ontogenezei, terminologie
Anatomia dezvoltării - definiţie
Prin anatomia dezvoltării sunt:
- developate interrelaţiile dintre diferitele viitoare structuri anatomice în
cadrul proceselor diferenţiate ale morfogenezei
- “gena” ca unitate a eredităţii şi ocupantă a unei poziţii fixe pe un
cromozom; secvenţa de baze azotate dispuse de-a lungul lanţului de ADN
formează codul genetic.
 Filogeneză
 Protozoare
 Metazoare
 Celula germinativă
 Celula stem
 Gametul
 Ontogeneza

2
 Etapizare:
 Progeneza
 Concepţia / fertilizarea
 Epigeneza -> “faza angelică”

Etapele ontogenezei (evoluţia conceptului)


1. Concepţia
2. Perioada embrionară
3. Perioada fetală
- Fertilitatea de cuplu
- Sarcina
- Gestaţia
- Genomul
- Avortul
- Histo- şi organo-geneza
4. Naşterea
5. Nou născutul
6. Sugarul

3
7. Copilul mic
8. Copilul preşcolar
9. Şcolarul
10. Adolescenţa
11. Adultul tânăr
12. Maturitatea
13. Senescenţa

4
II. Gametogeneza la bărbat între perioada embrionară,
pubertate şi viaţa adultă
Gametogeneza – definire
- linia germinală primordială

Gametogeneza la bărbat începe la pubertate şi continuă toată viaţa.

La naştere celulele germinale ale n.n. sunt situate în cordoanele sexuale.


La pubertate: gonocitele primordiale, spermatogonii stem, spermatogonii tip A şi
tip B, spermatocite primare şi secundare, spermatozoizi
- Formarea acrozomului
- Condensarea nucleului
- Formarea colului, piesei intermediare şi cozii
- Reducerea drastică a volumului citoplasmatic
Spermatozoizii suferă o ultimă etapă de maturare funcţională numită capacitaţie.
Ei îşi conservă capacitatea de fertilizare 3 zile/ 72 ore după depunerea
endovaginală.

5
6
7
8

S-ar putea să vă placă și