Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “Gr. T.

Popa” IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
DISCIPLINA DE ANATOMIE

CURSURI
ANUL I, SEM. 1

Prima săptămână a dezvoltării de la


ovulaţie la fertilizare şi nidaţie

1
I. CICLUL OVARIAN ŞI OVULAŢIA
- de la pubertate până la climacterium se derulează un număr de cca 40x12 cicluri
menstruale
– la debutul ciclului ovarian 15-20 foliculi primari (preantrali) stimulaţi de FSH încep
procesul de maturare. Doar unul se maturează complet cu eliberarea unui ovocit.

II. CORPUL LUTEAL


– După ovulaţie celulele granuloase remanente la nivelul foliculului rupt, împreună
cu celulele tecii interne, acumulează, sub influenţa LH, un pigment de culoare
galbenă şi se transformă în celule luteale formând CORPUL LUTEAL
– Endometrul trece din faza proliferativă în cea secretorie / progestativă

III. TRANSPORTUL OVOCITULUI


– Ovocitul este transportat în lumenul tubei uterine
– Ovocitul fecundat (zigotul) ajunge în 3-4 zile în cavitatea unterină

2
IV. CORPUL ALBICANS
– În absenţa fecundării corpul luteal devine o masă de ţesut cicatriceal, corpul
albicans
– Dacă ovocitul este fecundat corpul luteal devine corp luteal gestaţional.
V. INSEMINAŢIA
– Este definită prin depunerea spermei sau fluidului seminal în vagină sau
cervix la finalul actului sexual
Soarta spermiilor în tractul genital al bărbatului:
Soarta ovocitului secundar
VI. FECUNDAREA (Fertilizarea)
– Este procesul de fuzionare a gameţilor bărbatului şi femeii
– Se desfăşoară în regiunea ampulară a tubei uterine
– Pentru a fi fecundanţi spermatozoizii trebuie să parcurgă două procese
succesive: capacitaţia şi reacţia acrozomială
- Fecundarea este interacţiunea complexă a celor 2 gameţi urmată de
activarea ovocitului pentru finalizarea diviziunii meiotice II, de maturaţie şi
continuată cu formarea zigotului
- Este de tip monospermie
- Condiţii
- Etapele procesului de fecundare
- Rezultatele procesului de fecundare

3
VII. PROCESUL DE CLIVARE

- Definiţie; momentul debutului


- Iniţierea procesului de clivare – blastomere, trofoblast, embrioblast.
- Ziua a 3-a – morulă
- Ziua a 4-a – formarea blastocelului (embrionul este blastocist)
- Zilele 4-5 după fertilizare este iniţiat procesul de implantare
- Ziua a 6-a – celulele trofoblastului adiacente embrioblastului iniţiază
penetrarea printre celulele epiteliului şi stromei uterine.
- Ziua a 7-a – trofoblastul se diferenţiază în sinciţiu – şi cito-trofoblast. Corpul
luteal gestativ îşi conservă secreţia progesteronică.

VIII. UTERUL ÎN TIMPUL NIDAŢIEI

• Peretele uterin este tristratificat în endo-,mio-, peri-metru


• Ciclul endometrial menstrual are (în perioada fertilă a femeii) 3 faze:
 Foliculară/proliferativă
 Secretorie/progestativă
 Menstruală dacă nu se realizează fecundaţia;

4
5
6
7
8
9
10

S-ar putea să vă placă și