Sunteți pe pagina 1din 15

Profesor: Pădureț Galina

Elev: Bantîș Ion


Oasele maxilare
Oasele maxilare sunt reprezentate de maxilar, amplasat
superior, și de mandibula, situată inferior.
Maxilarul- (maxilla) este un os fix, situat în centrul
masivului facial, participând la formarea a două etaje ale
feței: etajul mijlociu și etajul inferior. În fapt, maxilarul este
format dintr-o pereche de oase care se dezvoltă
independent din mezoderm în cursul ontogenezei, dar
care se sudează pe linia mediană între ele , precum și cu
osul incisiv ( numit și osul intermaxilar), formând osul
maxilar propriu-zis. Din punct de vedere anatomic, fiecare
jumătate a osului maxilar este formată dintr-un corp ( care
face trecerea spre masivul facial) și patru apofize: apofiza
frontală, apofiza zigomatică, apofiza alveolară și apofiza
palatinală. Fiecare dintre aceste apofize are articulație
fixă cu osul său omonim, excepție facând apofiza
alveolară care nu este sudată la vreun alt os și în care
sunt implantați dinții.
Mandibula
Mandibula sau maxilarul inferior este un os nepereche,
amplasat pe linia mediană și este singurul os mobil al
viscerocraniului. I se descriu un corp ( corpul mandibulei),
amplasat orizontal si câte un ram vertical sau ascendent (
ram mandibular), stâng și drept. În regiunea superioară a
fiecarei ramuri, mandibula prezintă două prelungiri
osoase : cea plasată anterior este reprezentată
de apofiza coronoidă, iar posterior este condilul
mandibular...
Articulația temporo-mandibulară
Articulația temporo-mandibulară leagă mandibula la
neurocraniu. Din punct de vedere anatomic,
componentele fiecărei ATM sunt: osul temporal, condilul
mandibular, meniscul articular (plasat între cele două
componente osoase) și capsula articulară.
Musculatura masticatorie
Mușchii masticatori sunt responsabili de închiderea și deschiderea
gurii, de mișcările de protruzie/ retruzie ale mandibulei, precum și
de mișcările de lateralitate ale acesteia, permițând în acest fel
desfășurarea funcțiilor de masticație, deglutiție și fonație. Toți acești
mușchi primesc inervație de la nervul maxilar inferior, ramură a
trigemenului.
Mușchiul maseter
1.Origine : marginea inferioară a arcadei zigomatice
2.Inserții : pe mandibulă în jumătatea inferioară și
laterală a ramurii verticale și pe unghiul mandibular.
3.Acțiune: ridicarea mandibulei
4.Inervație : nervul trigemen, ramura inferioară (nervul
maxilar inferior)
5.Caracteristici : mușchi pereche, puternic, de formă
rectangulară, situat anterior de glanda parotidă; este
mușchiul masticator plasat cel mai superficial.
Mușchiul temporal
1.Origine : fosa temporală ( linia curbă temporală
inferioară)
2.Inserții : apofiza coronoidă și marginea anterioară a
ramurii ascendente mandibulare (ramura verticală)
3.Acțiune: ridicarea mandibulei( prin contracția
întregului mușchi) și retruzie (prin contracția fasciculului
posterior)
4.Inervație : nervul trigemen, ramura inferioară (nervul
maxilar inferior)
5.Caracteristici : mușchi pereche, aplatizat și lărgit în
evantai, format din fibre cu dispoziție verticală (fibre
anterioare), oblice și orizontale (fibre posterioare).
Mușchiul pterigoidian extern (lateral)
1.Origine : fața externă a aripii mari a sfenoidului(
fasciculul superior) și suprafața externă a lamei laterale
(externă) a osului sfenoid (fasciculul inferior)
2.Inserții : foseta antero-internă a condilului mandibular.
3.Acțiune: inițiază deschiderea gurii (coborârea
mandibulei), protruzie și respectiv lateralitate (în
contracție unilaterală de partea mișcării)
4.Inervație : nervul trigemen
5.Caracteristici : mușchi pereche, scurt, de formă
triunghiulară, aplatizat și plasat aproape orizontal; este
format din fasciculul superior și cel inferior.
Mușchiul pterigoidian intern (medial):
1.origine : fosa pterigoidiană și suprafața
medială (internă) a lamei pterigoidiene
laterale a osului sfenoid.
2.Inserții : fața internă și inferioară a
ramurii ascendente mandibulare.
3.acțiune: ridicarea mandibulei
4.Inervație :nervul trigemen
5.caracteristici : mușchi pereche, de
formă rectangulară.
Participă la toate funcțiile.este un organ muscular,are 8 perechi
de mușchi și o nepereche.după acțiune ,modifică forma și o
mobilizează.modifică forma,reduce dimensiunea sagitală a
limbii.dimensiunea transversală dă limbii o formă de jgheab.
mobilizatori:înapoi și în sus,spre valul palatin,mișcare spre în
jos sau sus(genioglos) acțiunea: poate fi simetrică în
fonație,incizie,deglutiție,sau asimetrică în masticație. mușchii
sunt într-un echilibru cu mușchii orofaciali la nivelul de
întâlnire a influențelor orofacialilor cu cei ai limbii. zona
neutrală e plasată și se găsește în arcada dentară, limba nu
suportă micșorări ale spațiului vital.
Dinții
La omul adult, ei sunt în mod normal în număr de 32,
câte 16 pe fiecare arcadă (superior, pe maxilar și
inferior, pe mandibulă). Dinți pe arcade:2 incisivi
centrali,2 incisivi laterali, 2 canini, 4 premolari și 6
molari.