Sunteți pe pagina 1din 8

Sistemul Roach

 Cuprinde croşete ce se mai numesc şi croşete


bara sau croşete divizate, deoarece bratele
croşetului pornesc separat din conectorul
principal sau din şeaua protetica.
 Spre deosebire de sistemul Ney, sistemul
Roach utilizeaza zonele proximale ale fetelor
laterale pentru retentie, ceea ce îI face mai
estetic.
 Bratele divizate îi confera, de asemenea,
elasticitate mai mare, dar trasarea şi
proiectarea lor este dificila pentru practician.
Croşetul C
Indicaţii: - molarii inferiori, braţul retentiv se termină în regiunea
mezio-linguală.
 - premolari, braţul retentiv se termină în regiunea
vestibulo- distală.
Descriere: braţul retentiv al conectorului secundar pleacă din şeaua
metalică protejând parodonţiu, deasupra ecuatorului protetic descrie
o curbă şi ia contact cu dintele. Trece subecuatorial şi ajunge în
zona retentivă proximală.
Croşetul L
 Indicaţii: pe premolari.
 Descriere: braţul retentiv trece la distanţă de mucoasă
sau gingia dintelui stâlp fie oral, fie vestibular, şi se
termină subecuatorial în zona retentivă mezio-proximală,
în partea opusă edentaţiei.
Croşetul U
 Indicaţii: pe premolari înalţi, cu linia ghid aproape de ocluzal.
 Descriere: braţul retentiv protejează procesul alveolar al dintelui
stâlp şi are un traiect orizontal, ca apoi să plece două prelungiri
verticale care iau contact cu dintele stâlp pe muchiile mezio şi disto-
vestibulare.
Croşetul S
 Indicaţii: pe premolarii inferiori, cu rădăcini denudate.
 Descriere: braţul retentiv urmează un traiect vertical oblic până la
nivelul ecuatorului unde ia contact cu dintele stâlp, ca apoi să facă o
curbă supraecuatorială şi să se termine în zona retentivă opusă şeii,
subecuatorial.
Croşetul T
Indicaţii - orice tip de edentaţie.
- canini, premolari sau molari.
Contraindicaţii: - edentaţii terminale cu zona retentivă mezial.- edentaţii
terminale la care ecuatorul protetic al dintelui stâlp este înalt.- dacă există o
zonă retentivă alveolară în dreptul braţului retentiv.- dacă se impun cerinţe
estetice deosebite.
Descriere:- pintenul ocluzal poate fi plasat în foseta mezială sau distală.
- folierea în dreptul conectorului secundar este de 0,2-0,3 mm.
- braţul retentiv pleacă din şa cu traiect oblic pentru ca în mijlocul feţei
dintelui să se ridice vertical cu protecţie parodontală, ia contact cu ecuatorul
protetic la mijlocul feţei vestibulare, de unde pleacă cele două porţiuni
orizontale care formează T-ul.
Croşetul în I
Indicaţii: premolarii superiori în edentaţiile laterale, pe fata disto-
vestibulara a premolarilor superiori din motive estetice.
Se utilizează mai rar, este putin flexibil, porneşte din şea spre zona
vestibulara adiacenta spatiului edentat printr-un conector secundar
scurt, extremitatea elastica terminandu-se vestibulo-distal
subecuatorial.
Pentru reciprocitate necesită un croşet pe hemiarcada opusă.
Croşetul R
Indicaţii: pe ambele feţe laterale ale molarilor 3 inferiori dacă au o înăltime
distală mică, iar zonele retentive sunt reduse.
Descriere: pleaca din şea printr-un conector secundar ce trece in punte
peste mucoasa procesului alveolar, urcă pe fata vestibulara şi
supraecuatorial se divide in doua portiuni, o parte merge spre ocluzal,
terminandu-se printr-un pinten situat in foseta centrala a molarului,
iar cealalta parte se recurbeaza i se termina subecuatorial in zona de
retentie adiacenta şeii.