Sunteți pe pagina 1din 17

CONCURENŢA NELOIALĂ

A executat: Barbărasă Nina, grupa 1605


Legea Nr. 183 din 11.07.2012 a
concurenței
 Concurenţa - rivalitate economică, existentă
sau potenţială, între două sau mai multe
întreprinderi independente pe o piaţă
relevantă, cînd acţiunile lor limitează efectiv
posibilităţile fiecăreia dintre ele de a influenţa
unilateral condiţiile generale de circulaţie a
produselor de pe piaţa respectivă, stimulează
progresul tehnico-ştiinţific şi creşterea
bunăstării consumatorilor.
Concurenţa neloială
ca orice acţiune, realizată de întreprinderi în
procesul concurenţei, care este contrară
uzanţelor oneste în activitatea economică.
Discreditarea Concurenţilor
(art.15)
• defăimarea sau punerea în pericol a
reputaţiei sau credibilităţii acestora prin:

• răspîndirea de către o întreprindere a informaţiilor


false despre activitatea sa, despre produsele sale,
menite să îi creeze o situaţie favorabilă în raport cu
. unii concurenţi

• răspîndirea de către o întreprindere a unor afirmaţii


false despre activitatea unui concurent sau despre
produsele acestuia, afirmaţii ce dăunează activităţii
. concurentului
Legea nr.64 din 23.04.2010 cu privire la
libertatea de exprimare

 operează cu noțiunea de „defăimare” ca


fiind acțiunea de răspândire a
informațiilor false care lezează onoarea,
demnitatea și/sau reputația profesională
a persoanei.
• este necesar ca informaţiile răspândite în
Falsă procesul discreditării să nu corespundă
realităţii

• comportamentul făptuitorului, exprimat prin


răspândirea informațiilor false, să ducă în cele
Defăimătoare din urmă la defăimarea concurentului în
afaceri

Permite • formulările critice să-l desemneze pe


identificarea concurent sau să permită recunoașterea
celui vizat
persoanei lezate
Instigarea la rezilierea contractului cu
concurentul(art.16)

 Este interzisă instigarea, din interes sau în


interesul persoanelor terţe, la rezilierea
neîntemeiată a contractului cu concurentul
unei alte întreprinderi, la neîndeplinirea sau la
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale faţă de concurentul respectiv prin
acordarea sau oferirea, mijlocit sau nemijlocit,
de recompense materiale, compensaţii sau de
alte avantaje întreprinderii parte a contractului
Instigarea presupune :

să existe intenția

să existe scopul de a crea


concurență
Obţinerea şi/sau folosirea ilegală a
secretului comercial al concurentului
art.17
 se interzice obţinerea şi/sau folosirea de
către o întreprindere a informaţiilor ce
constituie secret comercial al concurentului,
fără consimţămîntul lui, dacă acestea au
adus sau pot aduce atingere intereselor
legitime ale concurentului.
Elementele ce determină valoarea unui
secret al comerţului includ
 -limita până la care informaţia este cunoscută
în afara afacerii;
 - limita până la care informaţia este cunoscută
de către angajaţii implicaţi în afacere
 -limita până la care informaţia este păstrată
 -valoarea informaţiei pentru afacere şi pentru
concurenţă
 -uşurinţa cu care această informaţie poate fi
copiată
Spionajul
economic

deconspirare

exploatarea de către agentul


economic a secretelor de
producţie sau comerciale ale
concurentului
Deturnarea clientelei concurentului
(art 18)

 Deturnarea clientelei concurentului reprezintă


inducerea în eroare a consumatorului de către
întreprinderi cu privire la natura, modul şi
locul de fabricare, la caracteristicile
principale, inclusiv utilizarea, cantitatea
produselor, preţul sau modul de calculare a
preţului produsului.
efectuarea unei comenzi către un fost
client al întreprinderii în care activa,
datorită relaţiilor stabilite anterior în
timpul serviciului exercitat

folosirea informaţiilor obţinute în


exercitarea atribuţiilor în fostul serviciu
după demisionare în vederea deturnării
clientelei acesteia

continuarea de către fostul salariat a


unei activităţi faţă de clientela fostului
angajator, apărând în calitatea de
angajat în fostul post de muncă
CONFUZIA
art.19
 Elementele definitorii:
 1. material – constă în crearea artificială de
identitate sau de similitudine cu concurentul lezat
prin diverse instrumente (imitaţie, falsificare, alte
tehnici de inducere în eroare). O simplă asemănare
între subiectul activ şi cel pasiv al raportului de
concurenţă nu este suficientă daca asemanarea este
datorata naturii produsului/ serviciului în cauză.
 2. intenţional – credibilitatea confuziei în mintea
clientului
Modalităţile confuziei:
 a) folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci,
embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau
model industrial sau a altor obiecte ale proprietății
industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în
mod legal de către o altă întreprindere;
 b) copierea ilegală a formei, a ambalajului şi/sau a
aspectului exterior al produsului unei întreprinderi şi
plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a
publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau
poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului
CONCLUZIE

CONCURENTA