Sunteți pe pagina 1din 4

PROCES-VERBAL

de cercetare la faţa locului

mun. Chișinău 22 martie 2019

început la ora 21 și 30 min

încheiat la ora 22 și 30 min

Ofiţerul de urmărire penală al SUP al IP Botanica al DP mun.Chișinău,


căpitan de poliţie Balan Ira, în baza sesizării parvenite de la Catanoi Alexandru
Valerii despre jaful din curtea blocului de pe strada Teilor 4 sectorul Botanica
mun Chișinău , împreună cu:

– inspectorul poliţiei criminale, locotenent major de poliţie Stratulat Sergiu;


– inspectorul operativ de sector, locotenent de poliţie Şerban Andrei;
– specialistul, expert-criminalist, căpitan de poliţie Snegur Mihail, căruia, în
conformitate cu art. 277 CPP i-au fost explicate drepturile și obligaţiile,
prevăzute în art. 87 CPP, și care a fost pre-venit despre răspunderea pentru
prezentarea cu bună-știinţă a unor concluzii false, conform art. 312 CP.

semnătura Snegur Mihail

Cercetarea la faţa locului a fost efectuată folosind surse artificiale de


iluminare. Temperatura aerului este de 10°C.
Prin cercetare s-a constatat: că curtea blocului de pe strada Teilor 4 sectorul
Botanica mun Chişinău,este slab luminată,fapt ce favorizează săvîrşirea
infracţiuni prin faptul că serveşte un loc favorabil pentru efectuarea unei
acţiune infracţionala.
S-a depistat că luminarea slabă a curţii era din cauza că lampa de la sursa de
iluminare a fost stricată .
Semnăturile Balan Ira
Stratulat Sergiu
Şerban Andrei
Snegur Mihail
În apropiere de bloc în spatele unui copac s-au depistat 3 muguri de ţigară de
marca Doina,la prima vedere determinîndu-se că sunt muguri de la ţigări fumate
nu cu mult timp în urmă.
Fiind depistate urme proaspete de încălţăminte cu lungimea de 28 cm, lăţimea
pingelei – 10 cm, lăţimea tocului – 8,0 cm. În centrul pingelei sunt imprimate
trei dreptunghiuri în descreștere. Această urmă a fost fotografiată cu amplasarea
longitudinală a riglei gra-date. Urma de încălţăminte a fost copiată și ridicată cu
ajutorul unei folii adezive, care apoi a fost introdusă într-un plic, sigilat cu
ștampila nr. 217. Pe acest plic a fost specificată data, locul și modul de ridicare
a urmei, confirmate de semnăturile tuturor participanţilor la cercetare.
Iar în apropierea de mugurii de ţigări s-a găsit o brichetă de metal cu gravură a
iniţialelor N.I.,unde erau evidente urmele digitale care a fost prelucrat și
evidenţiat cu pensula magnetică. Amprentele digitale au fost fotografiate, apoi
ridicate cu ajutorul peliculei adezive de culoare deschisă cu dimensiunile de 6×8
cm. Pelicula dactiloscopică, cu urmele de mâini, a fost introdusă într-un plic,
lipit și sigilat cu ștampila nr. 127. Pe plic au fost specificate: locul, timpul și
modul fixării urmelor, confirmate de semnăturile tuturor participanţilor la cer-
cetare.

Semnăturile Balan Ira


Stratulat Sergiu
Şerban Andrei
Snegur Mihail
În cadrul cercetării la faţa locului au fost utilizate mijloace teh-nico-
știinţifice: trusa criminalistică universală, aparatul de fotogra-fiat „Nikon 9000”.
Au fost folosite metodele fotografiei judiciare: foto-schiţă, foto de nod și foto de
detaliu cu ajutorul riglei gradate.
De la locul faptei au fost ridicate:
-3 muguri de ţigară de marca Doina;
-o urmă de încălţăminte ridicată de pe podeaua din antreu, ambalată într-un
plic;
- o brichetă de metal cu gravură a iniţialelor N.I.;
- o peliculă dactiloscopică cu urme de mâini copiate de pe suprafaţa brichetei cu
gravura N.I.
Semnăturile Balan Ira
Stratulat Sergiu
Şerban Andrei
Snegur Mihail
Aceste urme au fost ridicate în prezenţa participanţilor la cercetare. Plicurile
au fost sigilate cu ștampila nr. 127. Pe aceste ambalaje au fost specificate: data,
locul și modul de ridi-care a urmelor, confirmate de semnăturile tuturor
participanţilor la cercetare.
Procesul-verbal a fost întocmit într-un singur exemplar și citit în glas celor
prezenţi la faţa locului. Din partea participanţilor obiecţii, observaţii cu privire
la modul în care s-a efectuat cerce-tarea la faţa locului și cu privire la cele
consemnate în procesul-verbal n-au parvenit.
Specialist, expert-
criminalist,
căpitan de poliţie semnătura Snegur Mihail

Inspectorul poliţiei
criminale,
locotenent major semnătura
de poliţie Stratulat Sergiu

Inspectorul operativ de
sector,
locotenent de poliţie semnătura Şerban Andrei
Persoana asistentă
semnătura Catanoi Alexandru
Valerii

Ofiţerul de urmărire
penală
SUP al IP Botanica al
DP mun.Chișinău,
căpitan de poliţie semnătura Balan Ira

S-ar putea să vă placă și