Sunteți pe pagina 1din 19

 O zi cât mai … (cui) …

 Suntem prezenți la lecția de …

 Sperăm că lecția de astăzi să ne aducă …

 Mă consider un copil …,deoarece …


Citim în șoaptă!
Subliniem cuvintele neclare!
Incercăm să aflăm sensul lor!
 Se mijeste de ziuă-se face ziuă,
 Piramidali-aici;uriași ,
 Turlă- construcție ce se înalță
deasupra unei biserici
 Dăinuire-faptul de a dura în
timp,de a se menține,
 Tivite-aici,mărginite,
 Ospitalieri-care primesc
bucuroși oaspeții.
Respect tema /cerința
propusă.
Ordonez corect cuvintele în
propoziție.
Respect regulile de scriere și
de punctuație.
?
-Citirea cu voce;
-Citire în lanț;
-Citire selectivă;
-Lectură fragmentară;
-Citire spectacol ;
Răspundeți la
întrebările
textului din
manual în echipe.
Selectați doar o
întrebare pe care o
veți propune
clasei.
 Produsul  Criterii de succes
lecției
P10 Colaborarea 1. Mă implic
în echipă 2. Sunt receptiv(ă) la ideile
colegilor
3. Argumentez cu calmitate
propriile idei
 Produsul  Criterii de succes
lecției
P24 Textul citit la 1. Citesc cursiv și fluid
prima vedere textul
2. Articulez corect toate
cuvintele
3. Respect intonația impusă
de conținut și de semnele
de punctuație

Daca aș mai reciti textul aș fi atent la...


 Descoperiți corespondența dintre imagini
și ideile textului
a)Mănunchiul de raze se împrăștie peste oraș
b)Chișinăul își ridică umerii albi de piatră
c)Orașul inundat de aglomerație
d)Piața Marii Adunări Naționale
e)Chișinăul de seară cu oameni ospitalieri
 Capitala țării noastre este
orașul Chișinau.
 Orașul Chișinău se înalță pe
6 coline.
 Inima capitalei este
considerat sectorul Botanica.
 Blocurile din oraș sunt
construite din granit și piatră
albă.
 Monumentul lui Ștefan cel
Mare supraveghează PMAN.
 Orășenii și oaspeții capitalei
se pot odihni în școli,licee și
universități.
 Chișinăul este un oraș
european atractiv pentru o
lume întreagă.
Lucru în grup (pe sectoare)
1.Botanica
Alcătuiți familia de cuvinte a cuvântului ,,oraș,,,completând clusteringul.
Introduceți unul din cuvintele găsite într-un enunț.
2.Buiucani
Selectați toate substantivele proprii din text.
Alcătuiți cu un substantiv propriu selectat un enunț.
3.Centru
Creați ,, diamantul,, cuvântului Chișinău
4.Râșcani
Stabiliți corespondența-expresiile din text cu explicațiile potrivite.
5.Ciocana
Construiți propoziții în care cuvântul ,,bloc,, să aiba sensuri diferite
Verificarea lucrului în grup
ASTĂZI:
 Am învăţat...
 Mi-am amintit...
 Am descoperit...
 Mi-am dat seama...
 M-am bucurat...
 Eu...
 De citit expresiv textul Chișinău,capitala
țării mele;
 ex.10 p.72(manual)