Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Înmulţirea şi împărţirea
1.Alege răspunsul corect:
♦ Numerele care se înmulţesc se numesc:
● termeni ● factori ● descăzut ● scăzător
♦ Rezultatul înmulţirii se numeşte:
● sumă ● cât ● produs ● rest ● total
♦ Numerele care se împart se numesc:
● factori ● termeni ● deîmpărţit ● împărţitor
♦ Rezultatul împărţirii se numeşte:
● produs ● cât ● sumă ● diferenţă

2.Calculează şi completează:
a 7 9 3 5 1 4 6 8 2 10 0 9
b 4 5 8 5 2 6 8 7 5 1 9 3
axb

a 72 36 45 12 90 42 56 81 36 28 18
b 8 4 5 6 10 6 8 9 4 7 3
a:b
3. Completează casetele:

4.Trimite fiecare căţel la cuşca sa!


7x8 56 : 8 4x9 6x5 45 : 5 8x4 64 : 8 30 : 5

36 30 56 32 7 8 6 9