Sunteți pe pagina 1din 2

Gimnaziul Gangura

Aprobat dir.adjunct Director,


Planificarea ședințelor cu părinții în anul 2019-2020
CLASA a II-a
Nr. Tema şedinţei Data Participanţi
Crt.
1.  Bine ați venit la școală! septembrie Părinţii elevilor
 Aspecte privind începerea anului şcolar: prezentarea structurii anului şcolar 2019-2020, a obiectelor
de studiu, a competențelor și a conținuturilor;
 Necesarul de rechizite şcolare
 Alegerea Comitetului de părinţi. Prezentarea Regulamentului de ordine interioară
 Ora de consiliere cu părinţii
2.  „Modele de părinți” noiembrie Parinţii elevilor
 Adaptarea elevilor la școală
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Rolul consilierului școlar
 Evaluare ECD. Procesarea și interpretarea datelor evaluării în clasa a 2-a
3.  „Părinţii – parteneri în educatie” decembrie Parinţii elevilor
 10 paşi pentru îmbunătățirea relaţiei părinte -copil
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Serbarea de Crăciun
 Situaţia la învăţătură pe semestrul I, măsuri recuperatorii
4.  Situaţia la învăţătură pe semestrul I, măsuri recuperatorii ianuarie Parinţii elevilor
 „Cum sprijină părinţii învăţarea elevilor”
 Vizualizarea portofoliilor
 Succesul și insuccesul școlar
 Discuţii libere
5.  Organizarea timpului liber. martie Părinţii elevilor
 „Relația părinte - copil”
 Sfaturi practice pentru părinţi
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Matineu ”De dragul tău , Mamica !”
 Discuţii libere
6.  Recapitulările finale mai Părinţii elevilor
 Prezentarea importanței perioadei de recapitulare la sfârșit de an școlar;
 Modalități de evaluare ce se vor aplica,
 Indicații pentru parcurgerea temelor recapitulative
 Impresii la terminarea clasei a II-a
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Sfaturi pentru vacanţa de vară
 Discuţii libere

învățător, ZAZUC TATIANA