Sunteți pe pagina 1din 2

Data ________________________Numele, prenumele_____________________

Evaluare sumativă la stiințe în clasa a II-a Semestrul I

Nr Itemii punctaj

1. Răspunde la întrebări:
1. Ce este natura?____________________________________________ L01
2. Câte anotimpuri sunt în țara noastră? __________________________ L01
3.Numeşte anotimpurile şi lunile fiecărui anotimp:

L012345678

2. Stabilește legături între termeni din cele două coloane: L012345678


Câmp arat
Ghiocel plăpând
Ninsoare toamna
Cercei din cireșe vara
Crizantemele primăvara
Cârd de cocori iarna
Struguri copți
Vacanța mare
3. Observă pomul de mai jos și scrie în casete denumirea corectă a părților L012345
componente.

4. Cine și ce face? Unește cu săgeata L012345


Transportă apă și hrana prin plantă rădăcina
Produce fructul cu semințe frunzele
Ajută planta se înmulțească tulpina
Prepară hrana pentru planta floarea
Fixează planta în sol semințele
5. Încercuiește cuvintele care arată condițiile de care are nevoie o plantă pentru a L01234
putea trăi: aer, întuneric, pământ, lapte,
apă, energie, lumină, curent electric, vânt,căldură, hârtie.
6. Completează tabelul L01234
Păsări călătoare Păsări sedentare

(rândunica, vrabie,cucostârcul, porumbel)

7. Enumeră acţiuni pentru protejarea naturii: L0123456


 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

Total
Barem de notare

100%-90% 89%-65% 64%-34% 33%-1%


independent ghidat cu mai mult sprijin recuperare
42-38 37-27 26-15 14-4