Sunteți pe pagina 1din 9

SPECIALIZAREA

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU
CARDIOPATII VALVULARE

COORDONATOR
M.I. Voinea Mariana ABSOLVENT
Alexie Adriana

Tg-Jiu
2015
Cardiopatiile valvulare
Importanța deosebită a valvulelor inimii în asigurarea circulației
sângelui prin acest organ vital într-un singur sens constă în rolul aces
tora în închiderea și deschiderea orificiilor atrioventriculare și a
orificiilor aortic și pulmonar.
Cele mai frecvente leziuni valvulare sunt în zona dreaptă, iar din
tre acestea cele mai importante sunt stenoza și insuficiența mitrală, st
enoza și insuficiența aortică.
De departe, cea mai răspândită este stenoza mitrală,care reprezin
tă peste 80% din totalul leziunilor aparatului valvular al inimii.
Ea înseamnă îngustarea orificiului care face legătura între atriul
stâng și ventriculul stâng și se întâlnește de 4 ori mai frecvent la
femei decât la bărbați.
Stenoza mitrală

• Stenoza mitrală (S.M.) este o valvulopatie caracterizată prin redu


cerea orificiului mitral, care stânjenește trecerea sângelui din
atriul stâng în ventriculul de aceeași parte.
• Este o modificare patologică a orificiului mitral, produsă de sudar
ea valvelor cu strâmtarea orificiului, împiedicând scurgerea sânge
lui din atriu în ventriculul stâng în timpul diastolei.
• Prima consecință a strâmtării orificiului mitral constă în scăderea
debitului ventriculului stâng. Pentru o perioadă de timp, prin
intervenția unor mecanisme compensatoare – dilatație și creștere
a presiunii diastolice în atriul stâng - debitul ventriculului stâng
se menține normal.
• Etiologie: boala este mai frecventă la femei, cauza principală fiind endoc
ardita reumatismală. Originea congenitală este excepțională.
• Anatomia patologică arată sudarea celor două valvule mitrale, micșorare
a ventriculului stâng, dilatarea atriului stâng, hipertrofia inimii drepte și l
eziuni pulmonare datorate stazei și hipertensiunii.
Simptome funcționale:
Dispnee, la început de efort, apoi devine permanentă
Tusea, la început seacă, este apoi însoțită de expectorație mucoas
ă
 Hemoptiziile sunt frecvente, variabile cantitativ, si sunt produse
prin mecanisme diferite
Palpitațiile sunt frecvente și datorate , mai ales, fibrilației atriale.
Durerea precordială, variabilă ca frecvență și intensitate, de la si
mpla jenă până la aspect tipic de angor.
disfagia, disfonia
Antibioterapia
Tratamentul antibiotic este necesar ori de câte ori pacientul diagnosticat c
u stenoză mitrală trebuie să efectueze o manevră invazivă (sângerândă), care poate
să introducă în circulația sangvină un microorganism bacterian și care se poate, ap
oi, localiza la nivelul inimii.
Antibioterapia este obligatorie înaintea oricărei dintre următoarele manevre: - in
tervenții stomatologice sângerânde
- procedee chirurgicale de orice fel
- operație de cezariana (nașterea fiziologică este contraindicat ă în rându
l pacientelor cu stenoză mitrală)
- traumatisme (fracturi, contuzii, taieturi, etc.)
- efectuarea unor investigații precum: endoscopia digestivă s uperioara, colonosc
opia, cistoscopia, tubaj gastro-duodenal, etc. (doar in anumite cazuri atent selectio
nate).
Insuficiența mitrală
Insuficiența mitrală este valvulopatia caracterizată prin reflua
rea (regurgitarea sângelui din ventriculul stâng în atriul stâng (VS
→ AS), în timpul sistolei, ca urmare a închiderii incomplete a orifi
ciului mitral.
 Etiologic se deosebesc două tipuri de IM:
IM organică, prin leziuni anatomice ale aparatului valvular
IM funcțională, cu aparat valvular mitral intact, dar care
nu se poate închide din cauza dilatarii VS.
 Mecanism fiziopatologic
In timpul sistolei (contracția) ventriculului stâng o parte din
sânge este ejectată în mod normal spre aorta, dar o altă parte va
regurgita spre atriul stâng, datorită defectului de închidere a orific
iului mitral. Datorită gradientului presional mare dintre ventricul
și atriu,coloana de sânge regurgitată va produce, la nivelul atriului
stâng dilatare.
Semne și simptome
Debutul este brusc, cu următoarele
simptome:
•dispnee (dificultatea de a respira)
paroxistică
•ortopnee (pacientul poate respira numai în
poziția de șezut, nu tolerează decubitul)

tuse și frecvent cu expectorație spumoasă,


cu striuri sangvinolente.
Tratament
Tratamentul insuficienței mitrale depinde de simptome și
de integritatea mușchiului inimii. Alți factori care joacă un rol i
mportant în decizia tratamentului sunt vârsta (oamenii în vârst
ă au un risc mai crescut de complicații), riscurile asociate chiru
rgiei și experiența medicului care realizeaza procedurile.
Dacă există simptome, tratamentul chirurgical ar putea fi
necesar. Dacă simptomele sunt acute (insuficiența mitrală
acută), este necesar tratamentul chirurgical imediat.
Insuficienta mitrală acută, secundată următoarelor afecțiu
ni, necesită intervenție chirurgicală de urgență:
- endocardita
- infarctul miocardic
- ruptura cordajelor tendinoase.
Va multumesc!

S-ar putea să vă placă și