Sunteți pe pagina 1din 3

1.

carte
2.numărător
3.adunare
4.numitor
5.egal
6.paranteze
7.subunitară
8.înmulțire
9.echiunitară
10.multiplu
11.divizibilitate
12.supraunitară
13.natural
14.echivalente
15.mulțime
Subiectul lecției:
„Amplificarea și simplificarea fracțiilor”
• Obiective:
• O1- să recunoască și să aplice terminologia
aferentă noțiunii de fracție ordinară;
• O2- să identifice și să reprezinte în diverse forme
fracțiile ordinare;
• O3- să amplifice și să simplifice fracțiile ordinare;
• O4- să justifice rezultatele obținute în calcule cu
fracții ordinare, recurgând la argumentare,
susținând propriile idei și opinii.
Temă pentru acasă
• De învățat din manual §2
punctul 2 pag 96
• Exercițiul 14 și 9 pag 100