Sunteți pe pagina 1din 1

Stilurile funcționale ale limbii

Stilul a. Stilul beletristic (artistic) b. Stilul c. Stilul d. Stilul publicistic (jurnalistic,


tehnico- științific juridic-administrativ (oficial) gazetăresc)

Trăsături - este caracteristic - este caracteristic - este specific domeniului - este propriu presei scrise şi
domeniului literaturii oricărei lucrări de public mijloacelor de comunicare în
(operelor literare în specialitate, dintr-un - cunoaște două variante: masă fiind destinat unui public
versuri sau în proză) domeniu ştiinţific eterogen, cu o pregătire
cea juridică ( legile și
- folosește imagini - se caracterizează prin profesională diferită sau cu
tratatele ) și cea
artistice sobrietate, claritate şi diverse niveluri de cultură
administrativă (actele și
- foloseste frecvent precizie - diversitate lexicală
sensul conotativ al - evită sinonimia și documentele oficiale) - are un vocabular variat și
cuvintelor înlătură omonimia care - limbaj precis, denotativ bogat
- apelează la sugestie pot genera confuzii - utilizează sintagme fixe - structură gramaticală
- are o structură - folosește un limbaj de adresare, numite simplă
gramaticală variată specializat, de obicei șabloane sau clișee - este caracterizat prin
- generează emoţii neologic, specific (“solicit prin prezenta”, amestecul de elemente ce
- bogăție fiecărui domeniu de “subsemnatul…”) provin din celelalte stiluri
lexicală (arhaisme, activitate funcțonale
- impune o exprimare
regionalisme, - folosește drept - apar clișee lingvistice
clară, precisă,
neologisme, etc.) modalități de (“frații noștri de peste
neatractivă
comunicare: monologul Prut”, “perla litoralului”)
scris, monologul oral și - caracter obiectiv, - apeleaza la procedee menite
dialogul impersonal, lipsit de să capteze atenția
- permite folosirea afectivitate cititorului: titluri și
abrevierilor, a - foloseşte termeni subtitluri incitante,
simbolurilor, a specifici justiției și utilizarea unor imagini,
formulelor și semnelor administraţiei de stat ilustrații grafice, etc
convenționale. - are scopul de a informa
- are scop informativ publicul, de a comenta fapte
de viaţă socială, de interes
economic, politic pe înţelesul
tuturor
- textul publicistic reflectă
realitatea imediată.