Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 12.

Conflictul organizațional
1. Conflictul: esența, cauzele apariției
2. Consecințele conflictului și metode de
soluționare.
Conflictul - lipsa
înțelegerii între două
sau mai multe
persoane sau grupuri.
Viziuni asupra rolului conflictului în
organizație:
 întotdeauna are un impact negativ asupra
colectivului.

 este o stare naturală și inevitabilă pentru o


organizație.

 este o modalitate care conduce la creșterea


armonizării și cooperării,dezvoltării.
Acțiunile managerului în situații de
conflict
 Analiza situației de conflict
 Evaluarea participanților la conflict
 Stabilirea sursei de conflict
 Formularea opțiunilor posibile
Cauze ale conflictului
Cauzele conflictului interpersonal:
•Aspecte individuale( valori, comportamente).
•Deficitul de resurse (timp, bani, tehnica)
•Definirea ambigua a obiectivelor individuale
• Tratarea diferita a sexelor;
• Diferenţa dintre pregătirea profesionala, capacitatea de efort şi rezistenţa la
stres;
•Diferenţa de caracter, comportament şi stil de munca;
Cauzele confluctului între grupuri:
• Interdependenta dintre posturi şi compartimentele structurii formale;
•Diferenţele de obiective (creativ, calitativ : econom/ieftin);
•Diferenţele de percepere – existenta stereotipurilor;
•Definirea neclară a obiectivelor colective.
•Deficitul de resurse
Tipuri de conflicte
 Dupa efectele asupra organizației:
Conflict funcțional - o confruntare dintre idei, tensiune
creativă care are efecte pozitive asupra organizaţiei.
Conflict disfuncțional - conflict dintre persoane, la bază
stau sentimentele şi emoţiile de antipatie.
 După sfera de cuprindere:
 Conflict intern/intrapersonal
 Conflict interpersonal
 Conflict între persoană și grup
 Conflict între grupuri
In funcţie de durata şi modul de evoluţie:

• a) Conflict spontan
• b) Conflict acut
• c) Conflict cronic
Consecințe ale conflictului
Consecințe funcționale: Consecințe disfuncționale:
 Problema este soluționată pe o  Insatisfacție;
cale acceptată de părți;  Scade productivitatea muncii;
 Ca rezultat lucrătorii sunt  Crește fluctuația personalului;
mulțumiți de participarea lor la  Grad redus de colaborare;
soluționarea problemei;
 Deplasarea accentului de pe
 Părțile sunt predispuse să
soluționarea problemei pe
coopereze;
lupta părților implicate în
 Sunt înlăturate dificultățile în conflict.
realizarea deciziilor;
 Ca rezultat crește calitatea
procesului decizional.
Metode de soluționare a conflictului
 Metode structurale:
 Explicarea cerințelor de executare a
sarcinilor;
 Stabilirea mecanismelor de coordonare;
 Aplicarea sistemului de stimulare.
Metode de soluționare a conflictului
 Metode interpersonale:
Evitarea – retragerea din conflict;
Aplanarea – o parte renunță la opiniile
proprii, permițând altora să obțină
ceea ce este important pentru el;
Compromisul – găsirea unui numitor
comun;
Forțarea