Sunteți pe pagina 1din 8

A lui Hristos venire

Curând se apropie,

Şi bucurie ne aduce,
Milioane în jur suspină,
După măreaţa clipă,
Grăbeşte-Ţi venirea Doamne.
1/8
Isus vine în curând, noi ştim că
El,
Vine să-şi ia Mireasa Sa .
Cu inima senină, Îl aşteptăm
să vină,
Grăbeşte-Ţi venirea
Doamne.

2/8
Durerea şi păcatul
Domină întreg pământul,
Lumea în moarte se zbate.
Dar în ziua măreaţă
Îi vom sta faţă în faţă,
Grăbeşte-Ţi venirea Doamne.

3/8
Isus vine în curând, noi ştim că
El,
Vine să-şi ia Mireasa Sa .
Cu inima senină, Îl aşteptăm
să vină,
Grăbeşte-Ţi venirea
Doamne.

4/8
El astăzi ne îndeamnă
Să priveghem în rugă,
Nu ştim nici ziua, nici ora.
Să Îţi pregăteşti sufletul,
Să porţi mereu veşmântul,
Spălat în sânge pe Calvar.

5/8
Isus vine în curând, noi ştim că
El,
Vine să-şi ia Mireasa Sa .
Cu inima senină, Îl aşteptăm
să vină,
Grăbeşte-Ţi venirea
Doamne.

6/8
Când trâmbiţa suna-va
Şi din cer coborâ-va
Mireasa Sfântă să o ia sus.
Cu bucurie mare,
Zbura-vom către Soare
Grăbeşte-Ţi venirea Doamne.

7/8
Isus vine în curând, noi ştim că
El,
Vine să-şi ia Mireasa Sa .
Cu inima senină, Îl aşteptăm
să vină,
Grăbeşte-Ţi venirea
Doamne.
AMIN
8/8

S-ar putea să vă placă și