Sunteți pe pagina 1din 4

AA fost

fost un
un timp
timp în în viaţa
viaţa mea
mea
Când
Când amam văzut
văzut cece lumea
lumea poate
poate
oferi
oferi
În
În vraja
vraja ei
ei m-a-nvăluit
m-a-nvăluit
Dar
Dar am
am rămas
rămas şi şi mai
mai nefericit
nefericit
Credeam
Credeam că că totul
totul pentru
pentru mine
mine s-a
s-a
sfârşit
sfârşit

Că nu
nu există
există unun nou
nou început
început
Dar
Dar mi-a
mi-a ieşit
ieşit în
în cale
cale Dumnezeu
Dumnezeu
Şi-I
Şi-I mulţumesc
mulţumesc că că mi-a
mi-a dat
dat vieţii
vieţii un
un
nou
nou sens.
sens.
Merită,
Merită, merită,
merită, merită,
merită, merită
merită

Să trăieşti
trăieşti pentru
pentru Hristos
Hristos
Merită,
Merită, merită,
merită, merită
merită

Să îţi
îţi dai
dai viaţa
viaţa în
în mâna
mâna Lui
Lui
Merită,
Merită, merită,
merită, merită,
merită, merită
merită

Să trăieşti
trăieşti pentru
pentru Hristos.
Hristos.
Şi
Şi să
să fii
fii ca
ca El
El mereu
mereu
Să-mplineşti
Să-mplineşti Cuvântul
Cuvântul Său
Său
Ştiu
Ştiu că
că merită
merită să să trăieşti
trăieşti pentru
pentru
Hristos.
Hristos.
A fost un timp şi-n viaţa ta
Când ai văzut ce lumea poate oferi
În vraja ei te-a-nvăluit
Dar ai rămas şi mai nefericit
Credeai că totul pentru tine s-a
sfârşit
Că nu există un nou început
Dar viaţa ta şi fericirea sunt în
Dumnezeu
Şi le primeşti doar prin credinţa în
Isus
Merită, merită, merită, merită
Să trăieşti pentru Hristos
Merită, merită, merită
Să îţi dai viaţa în mâna Lui
Merită, merită, merită, merită
Să trăieşti pentru Hristos.
Şi să fii ca El mereu
Să-mplineşti Cuvântul Său
Ştiu că merită să trăieşti pentru
Hristos. Amin

S-ar putea să vă placă și