Sunteți pe pagina 1din 9

ALEXANDRU IOAN CUZA

CREATORUL ROMÂNIEI
MODERNE
LA SFÂRŞITUL OREI VOM ŞTI:

• CINE A FOST “DOMNUL UNIRII”


• ÎN CE FEL A PUS BAZELE STATULUI
ROMÂN MODERN
• CE REFORME A DAT ALEXANDRU IOAN
CUZA
CINE A FOST ALEXANDRU IOAN
CUZA?
 S-a născut în sudul Moldovei,
într-o veche familie de boieri
 A studiat la Iaşi şi la Paris
 A participat la revoluţia de la
1848, în Moldova
 Era militar de profesie
 A luptat alături de boierii patrioţi
pentru unirea Moldovei cu Ţara
Românească
 La 5 ianuarie 1859 a devenit
domn al Moldovei
 La 24 ianuarie, acelaşi an, a fost
ales domn şi în Ţara Românească
CUM S-A REALIZAT
UNIREA?

• Prin dubla alegere a


lui Alexandru Ioan
Cuza ca domnitor în
ambele principate,
românii au reuşit să
obţină Unirea
Moldovei cu Ţara
Românească, la 24
Ianuarie 1859
FAPTELE SALE

 A stabilit capitala la
Bucureşti
 Tricolorul a devenit
steagul României
 Pe stema ţării erau
reprezentaţi zimbrul şi
vulturul
Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Iaşi


REFORME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 A aprobat legea prin care învăţământul primar


devenea, pentru prima dată, gratuit şi obligatoriu
 A înfiinţat universităţile din Iaşi şi Bucureşti
REFORMA AGRARĂ

• A împroprietărit ţăranii, luând


pământ de la boierii mari şi
din averile mănăstireşti
SFÂRŞITUL DOMNIEI

 Înanul 1866 este nevoit să


abdice şi să părăsească ţara
pentru totdeauna
 Va trăi în exil până la moarte
IMPORTANŢA DOMNIEI

 Prin măsurile luate în timpul domniei a pus bazele statului român


modern
 A făcut în aşa fel încât săracii să înveţe carte şi să-şi cunoască
drepturile şi obligaţiile
 A dat dovadă de inteligenţă şi corectitudine, de spirit de dreptate
pentru popor
 S-a îngrijit de armata ţării şi de justiţie
 A împroprietărit peste 400000 de ţărani cu peste două milioane de
hectare de pământ
 A obţinut recunoaşterea Unirii pe plan internaţional