Sunteți pe pagina 1din 15

Maşini de recoltat cereale

păioase
Destinaţie
Maşinile de recoltat cereale
păioase sunt folosite pentru :
–recoltarea direct din lan a
plantelor
–recoltarea divizată - plantele sunt
iniţial secerate cu vindroverele şi
lăsate în brazde, combina
(prevăzută cu ridicător de plante)
efectuează ridicarea plantelor şi
treieratul acestora.
Clasificarea maşinilor de
recoltat cereale
1.După metodele de recoltat:
a)maşini de secerat - taie tulpinile şi le lasă în brazdă
continuă (cu vindroverul), în snopi legaţi sau în poloage
(cu secerătoarea). Cu aceste maşini se recoltează în faza de
coacere în pârgă.
b)batoze - asigură treieratul cerealelor în puncte fixe
numite arii. Batozele au nevoie de o sursă de acţionare
care poate fi mecanică sau electrică. Ele execută
desprinderea boabelor din spice, separarea lor de paie şi
pleavă şi colectarea lor în saci.
c) combine- reprezintă maşinile cele mai
perfecţionate care execută la o singură trecere seceratul
plantelor, treieratul acestora, separarea boabelor de părţile
păioase şi colectarea boabelor. Recoltarea cerealelor
păioase cu combina se execută în faza de coacere deplină.
2. După modul de cuplare la sursa de
energie, combinele şi maşinile de secerat pot
fi:
–tractate
– purtate
– autodeplasabile

3. După fluxul tehnologic de lucru, combinele


de recoltat cereale păioase pot fi:
–cu flux direct
–cu flux indirect.
Combinele
Părţile componente:
•combina este alcătuită din
•secerătoare (heder),
•batoză,
•colector (buncăr pentru cereale),
•platforma de conducere,
• motorul,
•transmisia montate pe un cadru prevăzut cu organe de
rulare.

Unele combine se pot prevedea cu colector de paie şi


pleavă.
Combinele autopropulasate au motor propriu şi organe specifice
maşinilor autopropulsate: transmisia la organele de rulare (formată din
ambreiaj, cutie de viteză, diferenţial), organe de conducere, instalaţie
hidraulică pentru comandă şi reglare, instalaţie electrică, cabină sau
platformă de conducere.
Cadrul este executat din profile de oţel şi se sprijină pe patru roţi cu
pneuri.
Secerătoarea combinei denumită heder este montată în partea
frontală a combinei. Hederul se montează la batoză şi se compune
dintr-un cadru pe care sunt montate despicătoarele de lan 1, rabatorul
2, care are palete cu degete elastice 3, aparatul de tăiere şi
transportoarele de plante tăiate, de tip melc 4, transportorul central 5
de tip lanţ cu racleţi montat pe axul condus 6.
Batoza combinei este alcătuită dintr-o carcasă (corpul batozei)
unde se găsesc următoarele organe: aparat de treier, transportorul
oscilant, uniformizatorul de evacuare, scuturătorul, curăţirea I,
dezaristatorul (grohoitorul) şi curăţirea a II-a.
Aparatul de treier este compus din bătătorul 7 cu opt şine montate
pe patru discuri şi contrabătătorul 8 de tipul grătar cu şine şi vergele de
sârmă. În partea anterioară a contrabătătorului se află un jgheab în
care se colectează pietrele care eventual ajung la aparatul de treier şi
un mecanism de reglare a distanţei faţă de bătător.
Transportorul oscilant 9 prevăzut cu trepte, transportă materialul
de la contrabătător şi scuturători, la sita cu jaluzele. La capătul de
descărcare a transportorului este montat un grătar cu vergele pentru
răsfirarea materialului.
Uniformizatorul de evacuare 10, denumit şi postbătător este
destinat să uniformizeze stratul de material şi să-i reducă viteza înainte
de a ajunge pe scuturători. El are formă cilindrică cu şase palete
longitudinale.
Scuturătorul 11 este compus din patru elemente (cai) prevăzute cu
câte cinci cascade, care sunt montate pe două axe cotite. La fiecare
element în partea inferioară se află cât un jgheab de colectare a
boabelor prin care ajung la sita cu jaluzele.
Curăţarea I se compune dintr-un ventilator 12 cu patru palete de
lemn, o sită cu jaluzele reglabile 13 care are în partea finală o
prelungire reglabilă, independentă ca deschidere şi înclinaţie şi sita
inferioară 14 cu orificii, fixe care se schimbă după cultură.
Sub sita inferioară se află două planuri înclinate care dirijează
materialul spre melcul de boabe de la elevatorul ce duce la curăţirea a
II-a sau grohoitor.
Cernerea boabelor pe site este asigurată de un volant cu manivelă
şi o pârghie oscilantă ce acţionează şi pe planul oscilant.
Curentul de aer produs de ventilator este îndreptat către sitele de
cernere cu ajutorul a două deflectoare reglabile.
Dezaristatorul (grohoitorul) curăţă paleele şi aristele de pe boabe.
El se compune dintr-o manta cilindrică din plasă de sârmă în care se
roteşte un ax cu palete elicoidale riflate care freacă puternic boabele,
îndepărtând de pe ele aristele şi paleele. Boabele sunt împinse către
paleele aruncătoare care le dirijează la curăţirea a II-a. Deasupra
dezaristatorului se află un transportor cu melc, care poate dirija
boabele direct către curăţirea a II-a când nu este necesar grohoitorul.
Curăţarea a II-a este compusă dintr-un batiu cu două site 15 cu
orificii rotunde şi un ventilator cu patru palete 16. Sitele se pot schimba
în funcţie de elevator cu palete şi ridicate în buncărul de boabe 17, iar
spărturile şi seminţele de buruieni sunt duse la o gură de sac.
Buncărul combinei aşezat în spatele cabinei. În buncăr se
colectează boabele rezultate în urma batozării şi curăţării.
Motorul combinei asigură punerea în mişcare a combinei şi a
organelor de lucru. Este un motor de mare putere, motor Diesel.
Transmisia asigură transmiterea mişcării de la motor la organele de
lucru şi la organele de deplasare. Ca organe de transmisie sunt
curelele cu fulii sau lanţuri cu roşi dinţate.
Cutia de viteze asigură deplasarea combinei cu diferite viteze în
timpul lucrului sau pentru deplasarea pe drumuri.
Mulţumiri pentru atenţia
acordată