Sunteți pe pagina 1din 8

DISCIPLINA: MEM

CLASA a II-a
SUBIECTUL: MĂSURAREA LUNGIMII
Unități de măsură pentru lungimi
-Exerciții practice-

Unde ați văzut


aceste
instrumente?
Măsuri neconvenţionale
Alin şi tatăl lui au măsurat cu pasul lungimea
curţii lor. Alin a obţinut 123 de paşi, iar tatăl
98.
De ce? Argumentează.

Pasul lui Alin este mai mic


decât pasul tatălui.
Cunoaștem unitățile de măsură pentru lungimi.
Ne amintim:
• Kilometrul (km)
• Metrul (m) 1 km=1000m
• Centimetrul (cm) 1m= 100cm= 1000mm
• Milimetrul (mm)

• Ce unitate de măsură vom folosi pentru a


măsura lungimea unui caiet?
cm
• Dar pentru a măsura lungimea
drumului din Ploieşti spre
Bucureşti? km
REŢINEM!

 Metrul
este unitatea principală pentru
măsurat lungimea. Se prescurtează m.

 Pentru efectuarea unor măsurători, putem


folosi: rigla, metrul de croitorie, metrul de
tâmplărie, ruleta. Acestea sunt instrumente
de măsură.
Muncă independentă
-designer vestimentar-
• Faceți măsurătorile necesare pe voi înşivă.
• Introduceți datele în tabel.
• Calculați câți lei se vor plăti pentru o uniformă
școlară, dacă se știe că sunt necesari 3 m de pânză,
iar prețul unui metru este de 30 de lei.
• Pentru lucrul croitorului sunt
necesari 100 de lei.
Lungimea mânecii cm
Lungimea fustiței
Lungimea pantalonilor
Talia
Verificare:
1) 30 lei + 30 lei + 30 lei = 90 lei – costul a
3 m de pânză
2) 90 lei+ 100 lei= 190 lei – se vor plăti în
total
Răspuns:
190 lei se vor plăti pentru 1 uniformă