Sunteți pe pagina 1din 15

TESTELE ONLINE

AVANTAJE, DEZAVANTAJE,
PERSPECTIVE

MARIA ALEXE
UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII - BUCURESTI
AGENDA
 Premize de lucru
 Aspecte teoretice
 Criterii de selecţie a testelor
 Condiţii de aplicare
 Avantaje
 Perspective
 Concluzii
Premize de lucru
 Necesitatea integrării tehnologiei
informatice în procesul de predare
 Varietatea resurselor informatice
 Atitudinea studenţilor faţă de mediul
virtual
 Costurile reduse
Integrarea tehnologiei informatice
în procesul de predare

 Decalajul între oferta


educaţională şi
tehnologie
 Lipsa laboratorului
multimedia
 Folosirea resurselor
studenţilor
Folosirea resurselor informatice
în procesul de evalure
 Una din cele mai importante etape în
procesul de învăţare.
 Dificultaţi în gestionarea timpului.
 Pretestare – site-ul universităţii
- alte site-uri
2. Aspecte teoretice
 Tipuri de teste – cele mai potrivite pentru
testarea online –testele de plasament,
proficency test
 Testele trebuie să ducă la creşterea
motivaţiei învăţării şi la diminuarea
aspectelor negative.
Elemente care asigură eficienţa
testării(cf. Peter Reilly)
 Necesitatea de a se simţi siguri şi
încrezători
 Timpul necesar înţelegerii
contextuale şi a sarcinilor de lucru
 Corectitudinea şi rapiditatea
feedback-ului
3.Criterii de alegere a testelor
 Tipul de test- obiective clare
- criterii de interpretarea a rezultatelor
- formă grafică atractivă.
- competenţele verificate
 Important este modul în care se foloseşte
informaţia (Angus Kennedy)
 Valoarea ştiinţifică a materialului(Toffel,
Cambridge, Bulats)asigurată de sursa care
gestionează site-ul.
4.Condiţii de aplicare
 Autotestare - autoevaluare
 Pretestări - modele de teste oferite de
serviciile specializate.
 Corelarea testelor cu manualele utilizate.
 Testare supravegheată.
Condiţii de aplicare
 Diferite tipuri de teste pe site-ul
facultăţii.
 Test în laborator de informatică.
5. Avantaje

 Criteriu de competenţă – sunt eleborate de


persoane specializate.
 Criterii obiective în administrare.
 Oferă posibilitatea parcurgerii în ritm propriu a
materiei.
 Rezultatele se obţin imediat.
 Profesorul se poate concentra asupra altor
aspecte.
 Flexibilitate.
6. Dezavantaje
 Studenţii nu pot fi controlaţi în permanenţă.
 Eficienţă scăzută în cazul testelor de
diagnostic.
 Ofertă limitată pentru limbajul specializat.
 Limitare din cauza suportului tehnic.
 Costuri ridicate dacă se urmăreşte obţinerea
unei diplome recunoscute internaţional.
7. Perspective
 Utilizare crescută în condiţiile reducerii
duratei studiilor universitare.
 Necesitatea eleborării unor teste variate,
pentru mai multe tipuri de limbaje
sectoriale.
 Extinderea utilizării mai ales pentru
testele de plasament.
8. Concluzii
 Evaluarea trebuie să folosească şi alte
forme decât cele tradiţionale.
 Testele online sunt un produs nou care
nu trebuie respins ci îmbunătăţit.
Vă mulţumesc că ati urmărit
această prezentare

ÎNTREBĂRI?