Sunteți pe pagina 1din 18

Problema

Energetică
Prin noţiunea de energetică se
subînţelege un complex de metode ce
asigură obţinerea şi utilizarea unui varia
t spectru de resurse energetice pentru
necesităţile societăţii umane. 
Ritmurile progresului tehnico-ştiinţific şi
creşterea economică sînt într-o
dependenţă directă de starea ramurii
energetice. În acelaşi timp, energetica a
re un impact considerabil asupra
mediului înconjurător, fiind o sursă aprec
iabilă de 
poluanţi ai aerului
atmosferic, ai apei, solurilor etc.
Criza resurselor energetice
În trecutul nu prea îndepărtat
se credea că, pe planeta
noastră , resursele naturale se
află în cantități nelimitate și
omul nu le poate periclita. Dar
situația de ultima oră a
demonstrat omenirii că unele
resurse de mare importanță se
pot epuiza în deceniul
următor. Din acest motiv se
iau măsuri în colaborarea unor
Resurse energetice
alternative:
* energia solară
*energia eoliană
*energia
geoconcentrică
*energia meromotrică
*energia generată de
biomasă
ENERGIA SOLARĂ
Energia solară este energia emisă
de Soare, fiind o sursă de energie
regenerabilă.Energia solară poate fi
folosită să:genereze electricitate
prin celule solare (fotovoltaice)
genereze electricitate prin centrale
termice solare (heliocentrale)
încălzească clădiri, direct.
ENERGIA EOLIANĂ
Energia eoliană este energia
vântului, o formă de energie
regenerabilă.La început energia
vântului era transformată în energie
mecanică. Ea a fost folosită de la
începuturile umanității ca mijloc de
propulsie pe apă pentru diverse
ambarcațiuni iar ceva mai târziu ca
energie pentru morile de vânt.
Energia geotermică
Energia geotermică este o
formă de energie regenerabilă
obținută din căldura aflată în
interiorul Pamântului. Apa
fierbinte și aburii, captați în
zonele cu activitate vulcanică .
ENERGIA MAREOMOTRICĂ

Energia mareelor este energia ce


poate fi captată prin exploatarea
energiei potențiale rezultate din
deplasarea pe verticală a masei de
apă la diferite niveluri sau a
energiei cinetice datorate
curenților de maree. Energia
mareelor rezultă din forțele
gravitaționale ale Soarelui și Lunii
ENERGIA GENERATĂ DE
BIOMASĂ

energia înglobată în biomasă


se eliberează prin metode
variate, care însă, în cele din
urmă, reprezintă procesul
chimic de ardere
(transformare chimică în
prezența oxigenului
molecular)
Există o gamă foarte largă de măsuri și soluții

ce pot fi implementate pentru atingerea acestor obiective, dintre


care se pot enumera:
* promovarea unor campanii de sensibilizare a opiniei publice în
ceea ce privește importanța problemelor ecologice („Ora
Pământului”);

* implementarea unor tehnologii de consum cu randament


energetic
mai ridicat (aparate electrocasnice din clase superioare de
consum
A+, ++, +++, surse de iluminat cu consum redus de energie
electrică – cu descărcări în gaze, respectiv cu LED);

*stimularea investițiilor în sectorul energiilor regenerabile prin


acordarea unor subvenții din partea statului (certificate verzi);
Cu
toate acestea orice măsură practică se poate dovedi utilă, fie
prin
efectul direct de atenuare a poluării, fie prin exemplul oferit
celorlalţi.

S-ar putea să vă placă și