Sunteți pe pagina 1din 10

PE URMELE LUI PETRU RAREȘ...

2019

SATUL DUMITRA 1319-2019


700 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA, Str. Bisericii Nr. 5 Dumitra, Jud.


B-N
Coordonator, prof. Lup Viorelia Diana
Așezare geografică a
satului Dumitra

 Satul Dumitra este așezat în partea


centrală a județului Bistrița Năsăud,
în Depresiunea Dumitra-Tăure, care
reprezintă o zonă de tranziție între
podiș și lanțul Munților Carpați, dar
bine delimitată de unitățile
geografice din jurul ei.Față de
orașele care au dat numele județului,
Dumitra este situată la 12 km, având
contact aproape direct cu viața
urbană, găsindu-se din toate punctele
de vedre sub influența acesteia.
Primele mărturii
despre istoria
satului Dumitra

 Satul Dumitra este atestat documentar în


anul 1319, în urmă cu 700 de ani, sub
numele de ,,Villa Demetri”(P. Boca, ,,
Vechimea documentară a localităților din
județul Bistrița-Năsăud, sec.XII-XIV”,
în ,, File de istorie”, vol.I, Bistrița, 1971,
pag. 97
 De-a lungul anilor, satul s-a numit
Demeter- 1380, Villa Noghdemeter-1412,
Naghdemeter-1434, Demetery-1440,
Magnus-Demeter- 1587-1589, Nagy
Demeter 1733,
Mettersdorf,1760-1762, Dumitra, Dumitra-
Mare1839,, Dumitru,Mettersdorf1850,Nagy-
Demeter, Mettersdorf, Dumitra -1854
Oameni care au
fost...

 În jurul anului 1200, (P. Zimmermann,


C. Werner, G. Muller,, Urkundenbuck
zur Geschichte der Deutschennin
Siebenburgen, I., Sibiu, 1892. pag.2-3)
zona Bistriței este colonizată de
populații germanice ,venite în etape
diferite din vestul Germaniei, Flandra,
Pays de Liege, Valonia, Franconia,
Saxonia, Luxemburg și Bavaria.
 Aceste populații vor conviețui alături
de români , și vor influența decisiv
viața populației din zona
Bistriței,istoria, cultura, obiceiurile,
arta și arhitectura.
Sate dispărute: Fata,
Taga, Becina (sau
Bața)

 I. Marțian în ,, Țatra Năsăudului înainte de instaurarea regimentului


de grăniceri”, Năsăud, 1933, pag.23-24 precizează că satele Dumitra,
Tărpiu și Mintiu s-au format alături de vechile localități românești
Becina (sau Bața), Fata și Taga, contopindu-se cu acestea.
 Cele trei sate, alături de cătunul Tucaș sunt consemnate documentar
într-o diplomă a regelui Bela al IV-lea în anul 1243 (,, Urkundenbuck
zur Geschichte der Deutschennin Siebenburgen, I., Sibiu, 1892,
V.,I.,nr.79, pag.70) .Dintre acestea, satul Fata pare să fie cel mai
puternic și este în fruntea tuturor mențiunilor, însă dispare în mod
misterios în secolul al XV lea, lăsând loc formării a numeroase
legende. Esența lor ar fi că locuitorii celor trei sate au fost uciși de
vecini cu scopul acaparării pământului deosebit de roditor, singura
supraviețuitoare ar fi fost o fată, probabil pentru a se justifica
denumirea satului Fata.
 Lăsând la o parte legendele, trebuie spus că până în 1876, pe un loc
între satul Dumitra și Tărpiu exista o ridicătură de pământ în formă
de mormânt, înaltă de circa 1,50 m, având înfiptă o coloană de piatră
la un capăt, ridicătură pe care localnicii o numeau,, mormântul fetii”
 Azi se mai aud denumiri ale locurilor precum :,, Via Fetii” , ,,Coasta
Fetii”, Râtul Fetii”.
Turnul Slăninilor-
imagine emblematică a
satului Dumitra

 Turnul Slăninilor este de mulți ani


un simbol al satului Dumitra.
Acesta a fost construit în centrul
satului, pe o movilă, iar pe o primă
intrare în turn este săpat anul 1488.
Turnul este ridicat, de locuitorii
sași, separat de actuala biserică, la
o distanță de 8 m de aceasta,iar
după configurație avea inițial scop
de apărare. Turnul este construit
din piatră și are 4 etaje, iar la
subsol o încăpere , unde exista un
pod rulant.
Turnul Slăninilor

 În încăperea de sub turn locuia paznicul care


își făcea rondul de noapte la ultimul etaj . Mai
târziu, acolo au fost ținute materiale
pompieristice din localitate.
 La etajul al II lea era marea cămară pentru
slănină. Fiecare familie își avea aici cuierul,
unde atârna slănina pentru păstrare .Astăzi se
mai păstrează parțial cuiele de care se atârna.
La finalul săptămânii, populația adunată de
sunetul clopotului venea să ăși ia din turn
cantitatea de slănină necesară pentru o
săptămână. Tot atunci se făcea un bilanț și se
ironizau ,, marii consumatori”.
Turnul Slăninilor

 La etajul al III lea se găsea încăperea în care era zidit


ceasul vizibil din 3 părți, montat în anul 1905, adus
tocmai de la Viena.
 La etajul al IV lea există o platformă de pe care se văd
împrejurimile satului și tot de aici era dată alarma în
caz de incendiu.
 Acoperișul turnului este în 4 canturi, ascuțit, specific
turnurilor săsești. Sub acoperiș sunt cele trei clopote ale
bisericii.
 Biserica actuală ridicată în piatră este inaugurată în
anul 1899, în anul 1976 și apoi în 2018, biserica a fost
renovată.
Școala și comunitatea
 În anul 1876 se construește în centrul satului o clădire cu
un etaj, având 6 săli de clasă, două săli pentru laborator
și un cabinet pentru director. La început a funcționat ca
școală comunală fiind întreținută pe cheltuiala satului, iar
limba de predare era germana. În timp s-au adăugat și
clase cu predare în limba română.
 Localul nr.2 a fost construit în anul 1928, ca răspuns la
numărul mare de elevi români din sat .
 O mare realizare o reprezintă construirea în 1973-1974 a
aripii noi a școlii cu 6 săli de clasă, secretariat și cabinet
pentru director. Învățământul din sat cunoaște, de-a
lungul anilor, o linie ascendentă.( Monografia satului
Dumitra – prof. Dumitru Buzilă, Cluj-Napoca,
1967,pag.116).
IMAGINI DE IERI ȘI DE AZI