Sunteți pe pagina 1din 5

MARKETING

SPORTIV

Conf. univ. dr.


Mihaela Constantinescu
PUNCTAJ DISCIPLINĂ
 EXAMEN – 50 %
În documentul “De învățat pentru examen” aveți
informații despre cartea alocată acestei discipline și ce
parți din aceasta sunt necesare pentru examen, pe
lângă ppt-urile încărcate pe platformă.

 Seminar – 50%
Analiza SWOT – 20%
Campanie de promovare – 30%
În documentul “ Analiza SWOT & PROIECT - Marketing
Sportiv 2019-2020 ” sunt detaliate cele două elemente
notate de la seminar.
MARKETING SPORTIV

Marketing Marketing
pentru sport prin sport

La nivel La nivel Sponsorizarea Asocierea de


micro- macro- imagine
economic economic

Clubul Orice tip de companie


Strategii naţionale de
sportiv (sportivă sau non-sportivă)
promovare a sportului
Ce e special în sport?
 Organizaţiile sportive se află în concurenţă una faţă de cealaltă, dar, în
acelaşi timp, lucrează şi împreună pentru realizarea produsului sportiv

 Produsul sportiv este de obicei subiectiv şi nu poate fi măsurat cu


exactitate

 Produsul sportiv nu este constant şi este total imprevizibil

 Se pune accentul pe extensia produsului sportiv şi nu pe produsul în


sine
 Sportul este realizat şi consumat în public

 Serviciile sportive se adresează atât


consumatorilor finali, cât şi organizaţiilor

 Controlul scăzut asupra conţinutului şi calităţii

 Sportul are un impact universal