Sunteți pe pagina 1din 27

LL.

Marcarea
animalelor domestice
Scopul lucrării:
a lua cunoştinţă cu
diferite metode de
marcare a animalelor
domestice şi a păsărilor.
Sarcinele
lucrării:
1. A face cunoştinţă cu Sistemul de
Identificare şi Trasabilitate a
Animalelor.
2. A analiza diferite metode de
marcare a animalelor domestice.
Explicaţii
metodice:
SITA - Sistemul de
Animalelor
Identificare şi Trasabilitate a

Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor


reprezintă un sistem informaţional, un complex de elemente
şi proceduri, care permite identificarea şi înregistrarea
animalelor, precum şi a exploataţiilor, asigurînd respectarea
principiului trasabilităţii.
Sistemul respectiv a fost implementat în Republica
Moldova cu acoperire națională şi a demarat în luna
octombrie a anului 2007, conform p.30 al Planului de
Acțiuni UE - Republica Moldova, intrat în vigoare din 22
februarie 2005.
Toate animalele din speciile bovine, ovine,
caprine, porcine, cabaline, asini și a
descendenților obținuți prin încrucișarea
acestora, toate exploatațiile (gospodăriile) în
care se întrețin sau se manipulează aceste
animale, fie fermă, stînă, tîrg, abator, vor fi
identificate și înregistrate în Baza de Date a
SITA, ce constituie Registrul de Stat al
Animalelor.
Trasabilitatea constă în posibilitatea
reconstituirii şi urmăririi parcursului unui
animal destinat producţiei alimentare,
traversînd toate etapele procesului de
producţie, prelucrare şi distribuire.
Identificarea animalelor - Atribuire a
numărului de identificare prin aplicarea crotaliilor,
a altor mijloace de identificare, inclusiv
electronice, care vor asigura identificarea
animalelor fără a prejudicia buna lor stare, cu
respectarea cerinţelor trasabilităţii.
Mijloc de identificare - Crotalii, transpondere
utilizate la identificarea animalului, specificaţiile
tehnice ale cărora sînt aprobate de către Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, gestionate şi
eliberate doar de Operatorul Naţional.
Animalele sînt identificate şi înregistrate în
termen de 20 de zile de la naştere. Identificarea
animalelor se efectuează de către deţinătorul de
animale, care are obligaţia să identifice animalele şi
să prezinte, în termen de 15 zile de la naştere,
informaţia respectivă – oficiilor teritoriale ale
Operatorului Naţional pentru înregistrarea acesteia în
Registrul de stat al animalelor.
 Scopul identificării animalelor
este:
• Asigurarea securității alimentare a țării și asigurarea sănătății oamenilor și
animalelor.
• Prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, realizarea siguranței
produselor de origine animală destinate consumului uman.
• Asigurarea trasabilităţii animalelor.
• Controlul mişcării animalelor în vederea reducerii riscului apariţiei de boli
infecto-contagioase grave.
• Reducerea cheltuielilor statului în cazul apariției bolilor din grupa de risc.
• Tendința de a deschide exportul de animale vii și produse de origine
animală în țările CE și tranzitului de animale prin Moldova.
• Deținătorii la care animalele nu vor fi identificate nu vor putea beneficia de
subvenții, despăgubiri sau alte ajutoare din partea Statului, nu vor putea
comercializa produse de origine animală de la animalele neidentificate, la
fel nu vor putea beneficia de vaccinările gratuite asigurate de stat.
Sarcina 1. Studiați metodele de marcare a
taurinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor. Desenați
în caiet modul de marcare a diferitelor specii de
animale şi păsări.

Urechea dreaptă Urechea stângă

Figura 26. Cheia de marcare a ovinelor


Urechea dreaptă Urechea stângă

Figura 27. Cheia de marcare a


bovinelor
Urechea dreaptă Urechea stângă

Figura 28. Cheia de marcare a porcinelor


2. Marcarea animalelor prin tatuare. Consta în
imprimarea unor numere, semne sau litere pe fata lăuntrică
a pavilionului urechii, pe uger la vaci sau pe partea
lăuntrică a buzei de jos la cai. Se efectuează cu ajutorul
unor ace de oţel fixate pe plăci de metal, care formează un
număr

Figura 29. Marcare prin tatuare


3. Marcare prin aplicarea unor mărci. Se aplică mai
frecvent la marcarea taurinelor şi ovinelor prin fixarea
unor mărci – crotalii metalice sau din masă plastică pe
urechi sau cu ajutorul unor salbe la gît sau coarne.
Crotalia reprezintă mijloc de identificare a
animalelor, confecţionat din material plastic, care
poartă, înregistrat prin imprimare, numărul unic de
identificare a animalului.

Figura 32. Cleşte pentru aplicarea

crotaliilor
a) Crotalii bovine. Codul de
identificare a animalelor din
specia bovină va conţine 14
caractere dintre care:
 primele 2 simboluri vor
reprezenta codul de ţară (MD),
urmat de;
 numărul de ordine al animalului,
compus din 12 cifre
(99999999999), dintre care prima
cifra, 0, reprezintă specia
animalului, Figura 30. Crotalie pentru
respectiv bovină. bovine
a) Crotalii ovine/caprine/porcine. Codul de identificare a animalelor
din speciile ovine, caprine, porcine va conţine 12 caractere, dintre
care:
 primele 2 simboluri vor reprezenta codul de ţară (MD), urmat de;
 numărul de ordine al animalului, compus din 10 cifre (9999999999),
dintre care prima cifra reprezintă specia animalului, după cum
urmează: 1 - ovine, 2 - caprine, 3 – suine. (fig. 2)

Figura 31. Crotalii pentru ovine, caprine, porcine


4. Marcarea prin înfierare. Constă în
imprimarea unor numere sau semne pe pielea,
coarnele sau copitele animalelor cu ajutorul unor
dangale înroşite la foc. Se practică la marcarea
bovinelor, ovinelor şi cabalinelor.

Figura 33. Set de


instrumente
pentru înfierare
(dangalizare)
5. Marcarea cu ajutorul laserului. Constă
în imprimarea numărului sau a semnului pe
corpul animalului cu ajutorul unui pistol cu
rază laser reglabilă. Este una din metodele
cele mai perfecte, dar este costisitoare.
6. Marcarea prin aplicarea transponderilor.
Transpondere (microcipuri) reprezintă dispozitivele
electronice utilizate pentru identificarea electronică a
cabalinelor, ce asigură o dublă funcţionalitate: stocarea
numărului de identificare unic şi transmiterea acestuia în
cazul în care este activat de un cîmp de radiofrecvenţă
corespunzător.
Codul de identificare a animalelor din specia cabaline,
asini şi la descendenţii obţinuţi prin încrucişarea acestora,
va conţine 17 caractere, dintre care:
Figura 34. Transponder şi zona de aplicare la cabaline
7. Marcarea prin aplicarea inelelor. Se aplică la
marcarea păsărilor (la picior sau la aripă), peştilor (la
coadă). Sunt inele metalice sau din masă plastică pentru
diferite specii de păsări.

Figura 35. Marcarea păsărilor cu diferite inele (pentru picior, aripi)


8. Marcarea temporară a animalelor (prin aplicarea
unor crete, sprăiuri, panglici colorate), se aplică pentru a
însemna animalele cel mai des pe perioada de montă,
însămînţare artificială sau la transportarea animalelor.
Figura 36. Berbec cu cretă
colorată pe perioada de
montă

Figura 37. Marcheri şi


panglici colorate
Sarcina 2. Imprimaţi prin metoda de crestare
următoarele numere:
la taurine______2020; 1942; 25856;______
la porcine_____1995; 12432; 4578; ______