Sunteți pe pagina 1din 13

INSTRUCŢIUNI PENTRU

UTILIZAREA ÎN SIGURANŢĂ
A GAZELOR NATURALE
 Responsabilitatea întreţinerii,
exploatării şi reparării instalaţiei de
utilizare a gazelor naturale revine
clientului.
 Instalaţia dumneavoastră de utilizare
începe după postul de reglare şi se
continuă până la coşul care serveşte la
evacuarea gazelor arse, iar în cazul în
care locuiţi la bloc şi beneficiaţi de
contorizare individuală, aceasta începe
de la nivelul robinetului de contor.
 Verificarea / Revizia instalaţiei de utilizare
este obligatorie, fiind prestată de firme
autorizate de ANRGN, după cum
urmează:
 verificare la interval de maxim 2 ani
 revizie la interval de maxim 10 ani;
Revizia este obligatorie şi în următoarele
cazuri:
 în urma  neutilizării instalaţiei o perioadă mai
mare de 6 luni;
 după orice accident care poate afecta
instalaţia de utilizare;
În caz de urgenţă:
Dacă sesizaţi scăpări de gaz într-o încăpere
sau o clădire, luaţi imediat următoarele
măsuri:
 stingeţi toate focurile;
 nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte
surse de foc,
 nu actionaţi întrerupătoarele,
 nu folosiţi lifturile,
 nu utilizaţi aparatele electrice;
 deschideţi usile şi ferestrele pentru aerisirea
încăperilor;
Telefonaţi imediat, din exteriorul clădirii, la
Serviciul Deranjamente Gaze!
Se  interzice:
 verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale
(Atenţie: PERICOL DE EXPLOZIE şi INCENDIU!);
 modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale
şi prin persoane sau societăţi neautorizate de către
ANRGN;
 aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este
etanş sau nu are tiraj;
 a se lăsa focul nesupravegheat la aparatele
neautomatizate;
 obturarea coşului de fum la aparatele de utilizare şi a
grilelor de ventilaţie din încăperi
 dormitul în încaperi cu aparatele de utilizare nelegate
la coş (reşou, aragaz, etc), cu focul aprins sau în
încăperi unde se simte miros de gaze (Atenţie:
PERICOL DE MOARTE!)
Racordarea aragazului
dumneavoastră
Se va realiza apelând numai
la persoane sau societăţi
autorizate de ANRGN şi
veţi ţine cont de
instrucţiunile date de
producător.
In cazul folosirii unui racord
flexibil, acesta trebuie sa
fie atestat / agrementat
tehnic pentru utilizarea în
instalaţiile de gaze
naturale; înlocuiţi
racordul flexibil la
expirarea duratei de
utilizare.
Curăţarea coşurilor
de fum
 Verificarea şi
curăţarea coşurilor
de fum o veţi efectua
periodic la interval
de maxim un an de
zile sau ori de câte
ori este necesar,
printr-o unitate
abilitată.
Înainte de aprinderea focului la aparatele de utilizare
realizaţi următoarele operaţiuni:

 ventilarea încăperilor în care funcţionează aparate de utilizare; în


centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără
liberă se asigură o ventilaţie permanentă;
 controlul tirajelor aparatelor racordate la coş; în cazul în care se
constată lipsa tirajului, nu aprindeţi focul decât după efectuarea
lucrărilor care să asigure tirajul;

 controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare; dacă


robinetul este deschis se închide şi se realizează operaţia de ventilare
a încăperilor;

 asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare


(prin deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor
pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului, etc);

 verificarea aparaturii de automatizare, după caz;

 verificarea focarelor de la aparatele de utilizare;


La aprinderea focului în aparatele de utilizare
neautomatizate şi arzătoare:

 aerisiţi focarul minim 5 minute


 înainte de aprinderea focului;
se apropie aprinzătorul de arzător;
 se respectă principiul “gaz pe flacără”;
veţi proceda la deschiderea lentă a robinetului de manevră şi
aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii
flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în


acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri,
hârtie, etc.

Aprinderea focului de la aparatele de utilizare automatizate se face


conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.
Stingerea focului (întreruperea alimentării la
aparatele de utilizare):
 Întreruperera alimentării la aparatele de utilizare cu
racord flexibil se va face prin închiderea robinetului
de siguranţă, existent înaintea racordului; dupa
stingerea flăcării se va închide şi robinetul de
manevră.
 În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge
numai de personalul instruit şi însarcinat cu aceasta
operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare,
iar în cazul agenţilor economici şi a centralelor
termice de bloc, prin personalul calificat.
Indicaţii speciale
 Verificarea eventualelor scăpări de gaze se face prin mirosire şi cu
spumă de săpun cu apă. Montarea, punerea în funcţiune, service-ul şi
verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de gaze
naturale se fac numai prin intermediul firmelor autorizate de catre
I.S.C.I.R, care eliberează autorizaţia de funcţionare a acestora;
conform reglementărilor în vigoare, pentru aparatele consumatoare de
gaze naturale, clientul are obligaţia deţinerii autorizaţiei lor de
funcţionare.
 Urmaţi întocmai instrucţiunile de utilizare primite la achiziţionarea
aparatului.
 Se interzice intervenţia persoanelor neautorizate la regulatoarele de
presiune şi posturile de reglare.
înlocuiţi doar prin personal autorizat racordul flexibil la expirarea
duratei de utilizare specificate de producător.
Reparaţiile aparatelor de utilizare (maşini aragaz, încălzitor apă
menajera, cazane pentru încălzire centrală, convectoare) se vor
efectua doar de catre firmele autorizate conform prescriptiilor I.S.C.I.R.
PT A 1 2002.