Sunteți pe pagina 1din 5

*IARNA

Totu-i alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare,


Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare,
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum.
IARNA, Vasile Alecsandri
FIŞĂ PENTRU AUTOEVALUARE
Data: 12.XII.2013
Numele elevului:………………..

1.Colorează pe rând fiecare dintre casete, dacă lucrarea ta îndeplineşte condiţiile


înscrise în caseta respective:
Aspect Folosirea
îngrijit culorilor
indicate

Respectarea Originalitate
titlului

 Mod de notare:

- două casete colorate: Bine


- trei- patru casete colorate: Foarte bine

Calificativ acordat prin autonotare:……………………………..


Calificativul acordat de învăţător:……………………………….