Sunteți pe pagina 1din 6

DATA :

CLASA: a III-a A
INST.Voiculescu Simona
ARIA CURRICULARA: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA:Matematica
SUBIECTUL:Poligoane
TIPUL LECTIEI: dobandire de noi cunostinte
DURATA: 45 minute

OBEICTIVELE DE REFERINTA:
- Familiarizarea elevilor cu noţiunea de poligon ;
-Recunoasterea si denumirea poligoanelor cu trei sau patru laturi.

OBIECTIVELE OPERATIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
-cognitive
O1.-să definească poligonul ;
O2.-să indice numărul de laturi al unor poligoane;
O3.-să recunoasca poligonul din mai multe figuri geometrice;
O4.-să descopere numărul minim de laturi pe care trebuie să-l aibă un poligon;
O5.-să construiască poligoane din beţişoare ;
O6.-să recunoasca poligoanele intr-un desen.
-afective:
O7.-sa particive activ la lectie, sa manifeste interes pentru rezolvarea cerintelor
-psiho-motorii
O8.- să păstreze poziţia corectă în bancă în funcţie de cerinte.

STRATEGIA DIDACTICA:
1. Resurse procedurale: învăţarea prin descoperire, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, observaţia,
joc matematic;
2. Resurse materiale: manual, caiete,fise riglă, creioane colorate, fişe de lucru, beţişoare sau spaghete
3. Forme de organizare:frontala, individuala,pe grupe
EVALUARE:continua
LOCUL DESFASURARII:sala de clasa
BIBLIOGRAFIE:
 Metodica predării matematicii la clasele I- IV, Ioan Neacşu şi colaboratorii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1988;
 Matematică – ghidul învăţătorului, Alexandrina Dumitru, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1996;
DESFASURAREA ACTIVITATII

ETAPELE OB. ACTIVITATEA INVATATOAREI ACTIVITATEA EVALUARE


LECŢIEI ELEVILOR
I. Momentul O7. -Se asigura conditiile optime pentru inceperea - Se pregătesc pentru
organizatoric O8. orei de matematica; începerea orei de
matematica
II.Verificarea O7 -Se verifica cantitativ si calitativ tema. -Prezinta caietele la Frontala
temei si -Cer elevilor să identifice pe o planşă: control Individuala
reactualizarea dreapta, punctul, segmentul de dreaptă, linia -Raspund la intrebari
cunostintelor frântă deschisă şi închisă, linia curbă deschisă
şi închisă.

III. Captarea şi - Prezintă elevilor planşa didactică Frontala


orientarea ,,FIGURI VESELE ’’(pe plansa sunt - Observă planşa şi individuala
atenţiei desenate: triunghi, patrat, dreptunghi. Fiecare raspund la intrebari
figura geometrica are ochi, nas, gura si un
mesaj pentru elevi care initial nu este
dezvaluit.)
-Cer elevilor sa-mi descrie ceea ce vad.
- Fac legătura între răspunsurile elevilor şi
titlul lecţiei
IV. Anunţarea O7 -anunt subiectul lectiei-POLIGOANE-si frontala
titlului lecţiei prezint obiectivele operationale pe intelesul Asculta cu atentie, isi
şi a elevilor. noteaza titlul lectiei
obiectivelor -Scriu titlul lectiei pe tabla.
V. Dirijarea O1. -Elevii sunt impartiti in 3 grupe , o grupa Asculta cu atentie, Frontala
invatarii O2. pentru fiecare poligon desenat. descriu, concluzioneaza, Individuala
O3. -Cer elevilor sa descrie cat mai amanuntit deseneaza,noteaza in Pe grupe
O4. figurile de pe plansa si sa le deseneze pe caiete,participa la
O5. tabla. evaluarea raspunsurilor
O6. -Ajut elevii sa concluzioneze cele celorlalte grupe.
O7 descoperite.
,,Poligonul este o linie franta inchisa.
Poligonul are cel putin trei laturi.
Poligonul cu cu cele patru laturi egale se
numeste patrat.
Poligonul cu trei laturi se numeste triunghi.
Poligonul cu patru laturi ,egale doua cate
doua se numeste dreptunghi’’
-Citesc mesajele figurilor geometrice.
-Cer elevilor sa stabileasca asemanari si
deosebiri intre figurile geometrice.
-Castiga grupa care descrie figura cat mai
aproape de mesajul pe care il transmite ea.
-Fac aprecieri asupra desfasurarii concursului.
O3. -Cer elevilor sa construiasca din betisoare Asculta cu atentie Frontala
VI. Obţinerea O5. diferite figuri geometrice apoi sa le deseneze Raspund cerintelor individuala
performanţelor O6. la tabla. Deseneaza la tabla.
O7. Impart fisele si explic cerintele. Rezolva fisele de lucru
Strang fisele si fac o apreciere cantitativa si
calitativa asupra rezolvarii acestora.
VII.Concluzii Fac aprecieri generale asupra desfasurarii Asculta cu atentie frontala
si aprecieri lectiei. Noteaza tema
Dau tema pentru acasa si explic rezolvarea
acesteia.
Numele si prenumele Data
.................................. .........................................
FISA DE LUCRU

I.Coloreaza cu verde triunghiurile, cu maro dreptunghiurile si cu rosu patratele .

II.Uneste cuvantul cu figura geometrica corespunzatoare.

triunghi patrat dreptunghi

III.Realizeaza un desen in care sa folosesti cel putin doua poligoane diferite.


Mesajele figurilor geometrice

TRIUNGHIUL
Sunt un poligon cu trei varfuri si trei laturi . Ma numesc triunghi.

PATRATUL
Sunt un poligon cu patru varfuri si patru laturi egale.Ma numesc patrat.

DREPTUNGHIUL
Sunt un poligon cu patru varfuri si patru laturi egale doua cate doua. Ma numesc
dreptunghi.