Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.06.2014.
CLASA: a-IV-a
PROPUNATOR: Patrascu Daniela
UNITATEA:
ARIA CURRICULARA: Limba si literatura romana
SUBIECTUL:Partile secundare de propozitie (atributul,complementul). Recapitulare.
OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral ;
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala ;
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris ;
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa .

OBIECTIVE DE REFERINTA:
Sa integreze adecvat in exprimarea orala proprie elemente de constructie a comunicarii ;
Sa manifeste independenta in situatiile de comunicare ;
4.4. Sa utilizeze corect, in textele redactate ,elementele de constructie a comunicarii .
COGNITIVE:
O1: -sa defineasca partile secundare de propozitie ;
O2: - sa enumere intrebarile la care raspund partile secundare de propozitie ;
O3: - sa alcatuiasca propozitii cu partile secundare de propozitii ;
O4: - sa identifice in context partile secundare de propozitii ;
O5: - sa analizeze partile secundare de propozitie ;
O6: - sa construiasca propozitii dupa scheme date.
AFECTIVE:
O7: - sa-si dezvolte initiativa comunicativa, curajul de a interveni in actul comunicarii si spiritul de cooperare in conditiile
desfasurarii activitatii pe echipe ;
PSIHOMOTORII:
O8: - sa realizeze cu rapiditate sarcinile de lucru.
STRATEGII DIDACTICE:
RESURSE PROCEDURALE: explicatia, conversatia, exercitiul, munca independenta, rebusul, metoda Cadranul, jocul didactic,
aprecierea verbala.
RESURSE MATERIALE: plansa, fisa de lucru, tabla, caietele, manualul, plicuri cu sarcini, fisa de evaluare.
-FORME DE ORGANIZARE: frontala, Individuala, pe grupe.
FORME DE EVALUARE: continua si sumativa.
DURATA: 50 minute.
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum National. Programe scolare pentru invatamant primar.
- Limba si literature romana- manual pentru clasa a-IV-a.
- Sinteze de metodica a predarii limbii si literaturii romane in invatamantul primar- Dumitru Logel,Elena Popesc, Elena Stroiescu-
Logel , Editura Carminis, Pitesti-Arges.

DESFASURAREA LECTIEI:
ETAPELE
LECTIEI
OB
.
OP
.
ACTIVITATEA
PROPUNATOAREI
ACTIVITATEA
ELEVILOR
METODE SI
PROCEDEE
MIJLOACE
DE
INVATAMA
NT
EVALUARE
1.Moment
organizatoric
-se creeaza conditiile
optime pentru
desfasurarea lectiei;
pregatirea materialului
didactic necesar, stabilirea
linistii, indrumarea elevilor
in activitatea didactica.
-elevii pregatesc
manualele, caietele
de teme, caietele de
notite, instrumentele
de scris.
Conversatia Manualele,
caietele de
tema si de
clasa.2.Verificarea
temei
O7
O8
-se verifica tema calitativ si
cantitativ
-elevii prezinta
caietele cu tema care
va fi verificata oral
Caietele de
tema
Continua
3.Captarea
atentiei
-Acest moment il voi
realiza pe tot parcursul
lectiei cu ajutorul
materialului didactic
propus.Voi imparti elevilor
o fisa unde le voi propune
rezolvarea unui rebus care
cuprinde cunostinte
gramaticale generale pe
care le vom reactualiza.
-Elevii vor completa
fisa si vor descoperi
cuvantul
Recapitulare.
Conversatia
Exercitiul
Plansa, fisa
de lucru tip
rebus
Continua


4.Reactualiza
rea
cunostintelor
Voi completa pe plansa
rebusul, iar elevii pe fisa,
pe baza raspunsurilor
formulate de ei. Prin
realizarea acestui rebus,
pe verticala A-B elevii vor
descoperi cuvantul
RECAPITULARE ( anexa
1)
Vor completa rebusul
si vor descoperi
cuvantul de pe
verticala.
Exercitiul
Conversatia
Plansa, fisa
de lucru de
tip rebus
Continua

5.Anuntarea
temei si a
obiectivelor
Voi anunta elevii ca vor
participa la o lectie de
recapitulare a partilor
secundare de
propozitie.Scriu titlul
lectiei pe tabla. De
asemenea, le voi comunica
ca, la sfarsitul lectiei vor
putea:
- Sa identifice in
contexte partile
secundare de
propozitie;
- Sa alcatuiasca
propozitii cu partile
secundare de
propozitie;
- Sa analizeze partile
secundare de
propozitie;
- Sa construiasca
propozitii dupa
scheme date.
Scriu titlul lectiei in
caiete: Parti
secundare de
propozitie.
Recapitulare.
Conversatia
Explicatia
Tabla,
caietele
copiilor
Continua


6.Dirijarea
invatarii
Pentru reactualizarea
cunostintelor legate de
partile secundare de
propozitie, respectiv
atributul si complementul
voi da elevilor ca sarcina
de lucru rezolvarea unei
fise prin metoda
cadranelor. (anexa2)
Etapele metodei:
- Voi trasa pe tabla
doua axe
perpendiculare astfel
incat sa apara 4
cadrane;
- In fiecare cadran voi
nota continuturi
informationale avand
in vedere patru
perspective;
- In final voi face
sinteza continuturilor.
In primul cadran vor avea
de scris definitia
atributului, respectiv a
complementului.
In cel de-al doilea cadran
vor enumera intrebarile la
care raspund fiecare dintre
cele doua parti secundare
de propozitie.
In cadranul cu numarul 3
elevii vor avea ca sarcina
Elevii completeaza
fisa de lucru cu cele
patru cadrane.-scriu definitia
atributului, respectiv
a complementului;

-enumera intrebarile
la care raspunde
fiecare dintre ele;-transforma
Metoda
cadranelor


Conversatia


ExplicatiaProblematiz
area


Exercitiul

TablaFisa de
lucru cu
metoda
cadranelorFisa de
lucru
Continua
de lucru sa transforme
niste propozitii simple in
propozitii dezvoltate, astfel
incat fiecare sa contina
cate un atribut si cate un
complement.
In ultimul cadran vor scrie
si vor analiza atributele si
complementele folosite de
ei in propozitiile
dezvoltate.
propozitiile simple in
propozitii dezvoltate
tinand cont de cerinta
din cadran;


-recunosc si
analizeaza atributele
si complementele,
apoi si le scriu in
cadran.Exercitiul


Munca
independen
ta7.Obtinerea
performantei
Voi propune elevilor un joc
gramatical : Cine stie,
castiga!
SCOPUL JOCULUI:
-sa identifice in contexte
partile secundare de
propozitie;
-sa analizeze partile
secundare de propozitie.

SARCINA DIDACTICA:
-identificarea si analizarea
cuvintelor subliniate din
diferite propozitii

REGULILE JOCULUI:
-elevii se impart in trei
grupuri;
-fiecare grup isi alege un
Elevii sunt atenti la
cerintele, regulile si
etapele concursului.Elevii formeaza
Exercitiul


Jocul
Exercitiul


Plicuri cu
cartonase
Continua


lider si un nume;
-ficare lider extrage un plic
din cele trei disponibile;
-grupul care va aduna cele
mai multe raspunsuri
corecte castiga concursul.

ELEMENTE DE JOC:
asteptarea, surpriza,
aplauze.

MIJLOACE DIDACTICE:
-plicuri (3) care contin
fiecare cartonase (3) cu
cerinte (3) ;
-desenul grafic de pe tabla
in care eu voi tine evidenta
raspunsurilor.

DESFASURAREA JOCULUI:
-fiecare lider de grup isi va
extrage plicul
-fiecare plic contine cate
trei cartonase, fiecare
continand cate o cerinta;
-fiecare grup va trebui sa
identifice functiile
sintactice ale cuvintelor
subliniate ;
-fiecare raspuns corect va
fi notat in tabelul de pe
table cu C si fiecare
raspuns gresit cu X
grupurile isi aleg un
lider si un nume.

Liderii de grup extrag
plicurile.

Elevii rezolva
cerintele din plicuri.Munca
independen
taContinua
-concursul se va desfasura
oral.
8.Retentia si
transferal
Voi nota pentru fiecare
grup in parte raspunsurile
in tabelul de pe table
Grupul care aduna cele
mai multe raspunsuri
corecte castiga concursul.
Voi imparti elevilor fisa de
evaluare (anexa 4).


Elevii rezolva fisa
individual


Exercitiul
Munca
independen
ta


Fisa de
evaluare


Sumativa
9.Incheierea
activitatii
Voi face evaluarea asupra
participarii active la lectie
si a insusirii si consolidarii
cunostintelor legate de
atribut, respective
complement.

Elevii asculta
aprecierile facute


Conversatia
Aprecieri
verbaleANEXA 1 -REBUSUL MAGIC
1. Partea de vorbire care exprima numarul sau ordinea se numeste:
2. Subiectul raspunde la intrebarea:
3. Subiectul i predicatul sunt pari....................de propozitie.
4. Substantivul are doua numere: singular i .
5. Arata ce face subiectul
6. Substantivul are trei genuri: masculin, ..................... si neutru.
7. Predicatul arata ce face
8. Cuvantul noi este ca parte de vorbire..
9. Parte secundara de propozitie care determina un substantiv.
10. Complementul este partea .................... de propozitie.
11. Este o comunicare spusa sau scrisa.
12. Predicatul este exprimat prin.
1

3
4
N U M E R A L
2 C I N E
P R I N C I P A L E
P L U R A L

6
5 P R E D I C A T
F E M I N I N
7 S U B I E C T U L
8 P R O N U M E
9 A T R I B U T U L
10 S E C U N D A R A
11
12
P R O P O Z I I A
V E R BANEXA 2
METODA CADRANELORDefineste atributul.


Defineste complementul.
Enumera intrebarile la care raspunde atributul.


Enumera intrebarile la care raspunde complementul.
Transforma urmatoarele propozitii simple in
propozitii dezvoltate, astfel incat sa contina un
atribut si un complement:
Scrie si analizeaza atributele folosite in propozitiile
dezvoltate:

1. Mihai merge.
2. Mihai citeste.

3. Catelul latra.
1.
2.

3.

Scrie si analizeaza complementele folosite in
propozitiile dezvoltate:

1.2.3.


ANEXA 3


PLICUL NR. 1
CERINTA 1: Precizeaza functia sintactica a cuvantului subliniat din urmatoarea propozitie:
Vor sosi nepotii veseli.
CERINTA 2 : Precizeaza functia sintactica a cuvantului subliniat din urmatoarea propozitie:
Mihai venea iarna.
CERINTA 3 : Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din urmatoarea propozitie:
Buturuga mica rastoarna carul mare.


PLICUL NR. 2:

CERINTA 1: Precizati functia sintactica a cuvantului subliniat din urmatoarea propozitie:
Soarele stralucitor umplea campiile.
CERINTA 2 : Precizati functia sintactica a cuvantului subliniat din urmatoarea propozitie:
Baiatul pazea gastele..
CERINTA 3 : Precizati functia sintactica a cuvintelor subliniate din urmatoarea propozitie:
Copilul maruntel imi vorbea cu seriozitate.

PLICUL NR. 3 :
CERINTA 1: Precizati functia sintactica a cuvantului subliniat din urmatoarea propozitie:
Cainele furios latra.
CERINTA 2: Precizati functia sintactica a cuvantului subliniat din urmatoarea propozitie:
Andrei povesteste despre copilarie.
CERINTA 3: Precizati functia sintactica a cuvintelor subliniate din urmatoarea propozitie:
Vulpea sireata intra in ograda.
ANEXA 4

FISA DE EVALUARE :


1. In propozitiile date ,subliniati partile secundare de propozitie:

Pe banca verde stateau doi copii.
Veverita roscata mananca nuci.
Fulgere scurte brazdeaza cerul.

2. Alcatuiti o propozitie dupa schema data:

S A P C.
(substantiv (Adjectiv) (verb) ( substantiv
propriu ) comun )
3. Completati propozitiile cu atribute si complemente potrivite:


Mierlele ( ce fel de? )...................................... ciripesc ( unde? ).............................. .
Copacii ( care? )............................... si ( care? ) .) inconjoara (ce?)
................. .
Glasurile ( ale cui?)....................... se aud ( de unde? ).................................. .