Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lectie

Aria curriculara : Limba si comunicare


Disciplina : Limba si literatura romana
Clasa a IV a
Subiectul lectiei : Propozitia. Partile princiale de propozitie Subiectul si predicatul
Tipul lectiei consolidarea cunostintelor
Obiective de referinta:
2.3 sa utilizeze corect formule flexionare ale prtilor de vorbire;
3.5 sa sesizeze utilizarea corecta a cuvintelor in flexiune intru-un text citit;
4.1 sa redacteze texte naratve si texte functionale de mica intindere pe baza unor cuvinte/
expresii de sprijin;
1.6 sa manifete atentie si toleranta fata de partenerul de dialog.
Obiective operationale
O1 Sa construiasca propozitii simple si propozitii dezvoltate pornind de l un cuvant dat
(jocul didactic Buchetul de flori);
O2 Sa identifice partile de propozitie studiate, evidentiind rolul subiectului si al predicatului
ca part principale de propozitie;
O3 Sa participe activ la schematizarea notiunilor recapitulate pe parcursul activitatii;
O4 Sa compare propozitiile simple cu cele dezvoltate, precizand rolul partilor principale de
propozitie, respectiv al celor secundare in cadrul enunturilor;
O5 Sa recunoasca partile de vorbire prin care poate fi exprimat subiectul si predicatul, din
exemplele date (un text si propozitii);
O6 Sa opereze corect si constient cu subiectul si predicatul rezolvand independent, in caiete
sau pe fise de evaluare, diferite sarcini (alcatuirea unor propozitii dupa scheme , formulrea
unor enunturi in care subiectul si preicatul sa indeplineasca anumite conditii);
O7 Sa redacteze un text functional de mica intindere (invitatia), lucrand pe grupe si
valorificand cunostintele recapitulate si sistematizate pe parcursul lectiei.
Resurse
-

procedurale conversatia, explicatia, observatia, exercitiul, analiza gramaticala, jocul


de rol.
Materiale planse didactice, cartonase, fise de evaluare.
Orgnizatorice frontal, individual, pe grupe

Bibliografie
***Curriculum National Programe pentru invatamantul primar , Bucuresti, 2004
Elena Ilie Limba romana evaluare formativa
Ghid metodologic pentru clasele I- IV
Marcela Penes Comunicare Culegere de exercitii pentru clasele I-IV, Aramis 1998
www.didactic.ro

Nr Etapele instruirii
.
Cr
t.

Obi Continutul informational al


ecti activitatii
ve

DoStrategia didactica
zar Metode/mi Forme Evaluar
e
j-loace
de
e
organi
zare
4
4
5
6
7
Verificarea cantitativa, prin
Aprecie
observarea caietelor de teme 3
ri
ale elevilor, cat si calitativa,
verbale
prin citirea exercitiilor
rezolvate si corectarea
eventualelor greseli.
Se fac aprecieri la modul de
efctuare a temei, la
corectitudinea ei, dar si la
aspectul caietelor, asezarea
in pagina, forma scrisului,
aspectul ingrijit.
Jocul didactic - Buchetul de
jocul
flori
didactic
Sarcini de lucru Elevii
3
primesc cate o floare din
carton avand numar diferit
flori din
Observa
de petale , de la un elev la
carton
indivi rea
altul (sarcina diferentiata);
dual
sistemat
- Se cere completarea, in
ica
timp de 3 a petalelor cu
plansa
cuvinte, astfel incat sa
alcatuiasca o propozitie
pornind de la cuvantul scris
in mijlocul florii;
- Precizez ca fiecare petala
corespunde unui cuvant;
- La sfarsitul sarcinii, toate
florile vor fi puse pe o
plansa, completandu-se un
buchet de flori.
Discutia intoductiva
Conversati
referitoare la jocul didactic
a
desfasurat:
2
- Cu ce ati completat
frontal
buchetul?
- Ce reprezinta fiecare
floare?
Plansa cu
- - Din ce sunt
obiectivele
alcatuite propozitiile
formulate de voi pe
petalele florilor ?
Se anunta tema si

0
1

1
Verificarea temei
scrise

2.

Captarea atentiei

O1

3.

Anuntarea temei si
a obiectivelor

4.

Consolidarea/siste
matizarea
cunostintelor
dobandite
O2

O3

O4

obiectivele.
Se noteaza titlul pe tabla si
se afisaza plansa cu
obiectivele.
Se citesc de catre elevi, din
buchetul format,
propozitiile alcatuite din
cate 2 cuvinte.
Din propozitiile citite se
alege una, se scrie pe tabla,
iar elevii o scriu in caiete.
Identifica subiectul si
predicatul prin intrebarile
corespunzatoare si le
subliniaza.
15
Se cere elevilor sa precizeze
cum se numesc propozitiile
formate numai din subiect si
predicat.
Se noteaza pe tabla
definitiile propozitiei si a
propozitieie simple.
Se citesc, din buchet,
propozitiile formate din trei
cuvinte.
Se aleg doua dintre
propozitii se scriu pe tabla,
elevii le scriu in caiete.
Se analizeaza propozitiile
de catre elevi, apoi scriu in
paranteze structura fiecarei
propozitii (S + At + P), (S +
P + C).
Se amintesc definitiile
partilor secundare de
propozitie si se completeaza
schema de la tabla cu
definitia propozitiei
dezvoltate si a partilor
secundare de propozitie.
Se citesc propozitiile
formate din 4 si 5 cuvinte.
Cer elevilor sa compare
aceste propozitii cu cele
scrise anterior, sa precizeze
deosebirile dintre ele sunt
mai dezvoltate, mai precise,
mai expresive.
Cu ajutorul intrebarilor se
definesc partile principale si

Explicatia
Exercitiul

Fronta
l

Aprecie
rea
verbala

Analiza
gramatical
a

Explicatia
Exercitiul
Analiza
gramatical
a

Observa
rea
sistemat
ica

O5

O6

secundare de propozitie, se
precizeaza faptul ca
subiectul poate fi simplu si
multiplu si se completeaza
schema.
Prezint in continuare
elevilor o plansa cu
urmatorul text
Ionel si Dan sunt prieteni
buni. Copiii se intalnesc
zilnic. Copiii isi povestesc
multe intamplari hazlii. Ei
sunt nedespartiti.
Elevii sunt solicitati sa
citeasca textul, sa observe
daca este corect formulat;
Se observa repetarea unor
cuvinte ; voi solicita
inlocuirea acelor cuvinte cu
altele corespunzatoare,
pentru catextul sa fie corect
formulat.
Ionel si Dan sunt prieteni
buni. Copiii se intalnesc
zilnic. Ei isi povestesc
intamplari hazlii. Cei doi
sunt nedespartiti.
Se identifica subiectele si
partile de vorbire prin care
sunt exprimate.
Se completeaza in
continuare schema la tabla:
Subiectul poate fi exprimat
prin: substantiv, pronume
personal, numeral.
Voi da ca sarcina
independenta sa alcatuiasca
o propozitie in care
subiectul sa fie exprimat
printr-un numeral cardinal.
Se citesc selectiv
propozitiile alcatuite, iar
cele mai interesante se scriu
in caiete si pe tabla.
Cer elevilor sa identifice cu
ajutorul intrebarilor
predicatele.Se reaminteste
definitia predicatului si
faptul ca el pote fi exprimat
prin verb.

3
indivi
dual
Observa
rea
sistemat
ica

5.

Evaluarea
cunostintelor

O6

6.

Obtinerea
performantei si
transferul de
cunostinte

O7

7.

Aprecieri finale

Elevii vor avea ca sarcina


independenta sa alcatuiasca
o propozitie care sa respecte
schema:
1. S P ;
2. S P
pp v
s v
Se lucreaza diferentiat, se
verifica corectitudinea
efectuarii exercitiilor.
Elevii au ca sarcina sa
lucreze pe fise de evaluare.
Evaluez fisele si se verifica
oral exercitiile efectuate
Se cere elevilor sa lucreze
pe grupe in alcatuirea unei
invitatii.
La incheierea sarcinii, se
prezinta invitatiile in fata
colegilor, care apreciaza
corectitudinea lor
Voi evidentia elevii care au
participat activ in cadrul
lectiei, ii voi incuraja pe
ceilalti pentru participare
mai activa in urmatoarele
activitati;
Dau tema pentru acasa si
explic cerinta exercitiului

10

Explicatia
Fisa de
lucru

indivi
dual

7
8

explcatia

Pe
grupe

autoeval
urea

frontal

Aprecie
rea
verbala

Convorbire
a
explicatia

Fisa de evaluare
1. Identifica subiectele si predicatele din propozitiile:
Au hoinarit prin padure copiii.
Narcisele si lalelele sunt flori de primavara.
Al doilea a cantat la flaut.
2. Intocmiti schema propozitiei:
In gradina Ioana a sadit flori.
3. Alcatuiti propozitii in care :
a) subiectul sa fie exprimat printr-un substantiv comun, gen masculin, numarul singular.
b) Predicatul sa fie exprimat prin verb la timpul trecut, persoana a III-a, numarul singular.

S-ar putea să vă placă și