Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor:Olga Braga
Data:23/02/2021
Clasa: IX-A
Disciplina:Limba Romana
Subiectul lectiei:Partile de vorbire. Ortografia .Valorile stilistice
Tipul lectiei:Mixta

Obiective operationale:
O1:Sa identifice care sunt cele 10 parti de vorbire(substantivul,adjectival,pronumele ,numeralul ,articolul,verbul
,adverbul ,prepozitia ,conjunctiva,interjectia;
O2: Sa defineasca fiecare parte de vorbire;
O3:Sa ortografieze corect cuvintele in functie de partea de vorbire;
O4: Sa identifice care sunt valorile stilistice ale partilor de vorbire;
Metode si procedee: conversatia,explicatia;
Mijloace de invatamant: tabla ,caietele elevilor,manualul ,memogim;
Forme de organizare a activitatii:activitate frontala,activitate independenta si individuala;

1
Scenariul didactic
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii
lectiei didactice
Evocare Asigură liniştea şi verifică dacă toţi elevii au toate
materialele
necesare pe bancă. Se pregătesc pentru. Lecţie Conversatia
Se verifică temele atât din punct de vedere
cantitativ cât şi calitativ. Se prezintă un rebus scris
pe o planşă (Anexa 1.) Elevii solicitaţi răspund Jocul didactic-
Completând rebusul, se obţine pe verticala AB Cerinţelor si rezolvă rebusul. rebus
denumirea temei de astazi;

Se anunţă elevii ca astăzi la ora de limba română Sunt receptivi la anunţ. Explicatia
vom consolida partile de vorbire,ortografia si Răspund la întrebări.
valorile stilistice ale partilor de vb prin rezolvarea Ajută/contribuie la formularea
mai multor exerciţii. Se formulează împreună cu obiectivelor.
elevii competenţele cognitive pe înţelesul acestora. Scriu titlul lecţiei în caiete
Scrie titlul lecţiei pe tablă.

Realizarea care sunt cele 10 parti de vorbire ? Elevii raspund la intrebari: Conversatia
sensului Ortografia SUBSTANTIVULUI: substantivul,adjectival,pronumele
1-SE SCRIU CU MAJUSCULA: ,numeralul ,articolul,verbul
-sub.proprii simple: Maria ,adverbul ,prepozitia
-denumiri de sarbatori:Anul Nou,Ziua ,conjunctiva,interjectia;
Independentei;
-Denumirile organizatiilor si institutiilor:Liceul

2
Teoretic ,,Mihai Eminescu’’…
2-Se scriu impreuna:
Substantivele commune compuse la care se
schimba dupa gen,nr,caz doar elemental
final:primavera,bunavoie ,unt de lemn…
Subst propria compuse:Campulung ,Manascurta
3-se scriu cu cratima
Numele de personae din basme si povesti
Numele personajelor istorice care arata rangul
Numele propria geografice

Valorile stilistice ale substantivului;


EPITEUL: Raze de aur
Cpmparatia: se-nsir zilele ca margelele
Metafora:parul mamei viscolea
Personificare :vine basmaua mamei oftand

Reflectii Exercitiul 8 pagina 125 Elevii rezolva exercitiul in caiet Conversatia


Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei.
Extindere Exercitii din manual Elevii noteaza in caiete Conversatia

Anexa 1
3
A              
 
        1  P E  N  A  R       
  2  S U  P  A  R  A  T         
  3  U M  B  R  A             
4 S  U  B  S  T  A  N  T  I  V  U  L 
    5 A  R   I C  I           
      6 A  D  E  V  A  R       
  7 A  D  J   E C  T  I  V  U  L   
        8  V E  S  E  L  I  E   
    9  P  R O  N  U  M  E  L  E   
    10 V   E  R B  U  L         
  11 V  O  R  B  I             
      12 S  I  N  G  U  L  A  R   
1
        R  O  S  C  A  T  A   
3
1
         E U             
4

4
          B              
1. CINE ȘADE ÎN GHIOZDANE PURTÂND GUME ȘI CREIOANE?(substantiv)
2. CÂND TE CEARTĂ CINEVA EȘTI.....(adjectiv)
3. CE TRECE PRIN APĂ ȘI NU SE UDĂ?(substantiv)
4. PARTEA DE VORBIRE CARE DENUMEȘTE FIINȚE,LUCRURI,FENOMENE ALE NATURII SE NUMEȘTE.....
5. ANIMAL CU CAPU-N JOS ȘI ESTE FOARTE ȚEPOS DE VREI SĂ-L RIDICI DE JOS.(substantiv)
6. OPUSUL SUBSTANTIVULUI MINCIUNĂ.
7. ........... ESTE PARTE DE VORBIRE CARE EXPRIMĂ ÎNSUȘIRI ALE FIINȚELOR,OBIECTELOR
8. SUBSTANTIV CU ACELAȘI SENS PENTRU BUCURIE.
9. .......... ESTE PARTE DE VORBIRE ȘI ȚINE LOCUL UNUI SUBSTANTIV.
10. EXPRIMĂ ACȚIUNEA,STAREA,EXISTENȚA ȘI ESTE PARTE DE VORBIRE.
11. UN VERB CU SENS OPUS PENTRU ,,A TĂCEA,,.
12. SUBSTANTIVUL ARE DOUĂ NUMERE.UNUL DINTRE ELE DENUMEȘTE O SINGURĂ FIINȚĂ,UN SINGUR LUCRU,UN SINGUR
FENOMEN AL NATURII.
13. CULOAREA VULPII ESTE.........
14. ESTE PRONUME LA PERSOANA I,NUMĂR SINGULAR ȘI CEL MAI SCUMP ODOR AL MAMEI.