Sunteți pe pagina 1din 23

Vulcanii

Vulcanii

Prof. drd. Șipoș Mariana


Daniela
• Vulcanul
Vulcanul este
este oo formaţiune
formaţiune geologică
geologică de
de
formă
formă conică
conică formată
formată prin
prin erupţia
erupţia lavelor,
lavelor,
cenuşelor,
cenuşelor, şi
şi gazelor
gazelor dintr-un
dintr-un focar
focar cu
cu
topituri
topituri magmatice
magmatice situate
situate în
în adâncime
adâncime
Denumirea
Denumirea de de
"vulcan"
"vulcan" provine
provine din
din
mitologie,
mitologie, după
după
numele
numele zeului
zeului
focului
focului la
la romani,
romani, ((
Vulcanus
Vulcanus). ).
• Sub
Sub scoarţa
scoarţa terestră
terestră temperaturi
temperaturile
le sunt
sunt
foarte
foarte ridicate
ridicate (mii
(mii de
de grade
grade Celsius),
Celsius), fapt
fapt
ce
ce determină
determină topirea
topirea rocilor
rocilor cu
cu formare
formare dede
gaze.
gaze. Acest
Acest fenomen
fenomen cauzează
cauzează presiuni
presiuni
deosebit
deosebit de
de mari,
mari, gazele
gazele caută
caută sa
sa
străpungă
străpungă straturile
straturile de
de la
la suprafaţă
suprafaţă..
• Fenomenul
Fenomenul ieşirii
ieşirii magmei
magmei la
la suprafaţă
suprafaţă este
este
denumit
denumit erupţie
erupţie şi
şi are
are loc
loc acolo
acolo unde
unde
scoarţa
scoarţa terestră
terestră opune
opune ceacea mai
mai mică
mică
rezistenţă.
rezistenţă. Acest
Acest punct
punct dede rezistenţă
rezistenţă redusă
redusă
este
este reprezentat
reprezentat dede crăpăturile
crăpăturile din
din scoarţă
scoarţă
sau
sau de
de limitele
limitele dintre
dintre plăcile
plăcile tectonice
tectonice
• Erupţia vulcanului este însoţită de cutremure
de pământ, erupţie de gaze, cenuşă, bombe
vulcanice (fragmente rupte din crater) şi lavă
(vâscozitatea ei diferă după reacţia acidă sau
bazică a lavei), şi care se solidifica prin răcire .
• Erupţiile
Erupţiile vulcanice
vulcanice sunt
sunt de
de două
două feluri:
feluri:
• erupţie
erupţie vulcanică
vulcanică liniştită
liniştită,, care
care scoate
scoate
la
la suprafaţă
suprafaţă lava
lava bazaltică
bazaltică cu
cu viteză
viteză mică
mică
(erupţiile
(erupţiile vulcanului
vulcanului Kilauea
Kilauea din
din Hawaii
Hawaii
sunt
sunt efuzive).
efuzive).
• erupţie
erupţie explozivă
explozivă este
este oo erupţie
erupţie
puternică
puternică aa unui
unui vulcan
vulcan care
care aruncă
aruncă în în aer
aer
materia
materia pe
pe distanţe
distanţe uriaşe;
uriaşe; poate
poate fifi foarte
foarte
periculoasă
periculoasă pentru
pentru locuitorii
locuitorii aflaţi
aflaţi în
în
apropiere
apropiere de
de locul
locul erupţiei.
erupţiei.
Produsele
Produsele activităţii
activităţii vulcanice
vulcanice sunt:sunt:
• gazoase
gazoase:: (vapori
(vapori de
de apă
apă,, dioxid
dioxid dede carbon,
carbon,
hidrogen,
hidrogen, hidrogen
hidrogen sulfurat,
sulfurat, amoniac)
amoniac)
• lichide
lichide:: lava
lava ((acidă,
acidă, neutră,
neutră, bazică
bazică))
• solide
solide:: cenuşa vulcanică; lapili
cenuşa vulcanică; lapili –fragmente
–fragmente dede 1-
1-
3cm; bombe
3cm; bombe –când
–când auau diametre
diametre de de ordinul
ordinul metrilor.
metrilor.
Elementele unui vulcan

• Materialele
Materialele expulzate
expulzate prin
prin erupţii
erupţii se
se depun
depun
în
în jurul
jurul punctului
punctului de
de emisie,
emisie, constituind
constituind unun
aparat
aparat vulcanic,
vulcanic, alcătuit
alcătuit din
din coş
coş,, crater
crater şi
şi
con
con..
Răspîndirea vulcanilor pe Glob
Unii dintre
dintre cei mai cunoscuţi
cunoscuţi vulcani
vulcani

• Vulcani din
Europa:
Vezuviu
Etna
Stromboli
Vezuviu
Etna
Stromboli
Vulcani din America
• Cotopaxi
Cotopaxi
(Ecuador)
(Ecuador)
• Popocatepetl
Popocatepetl
(Mexic)
(Mexic)
• Kilauea
Kilauea (Hawaii)
(Hawaii)
Cotopaxi
Popocatepetl
Kilauea
Vulcani din Asia
• Fuji (Japonia)
• Krakatau
(Indonezia)
• Pinatubo
(Filipine)
Fuji
Krakatau
Pinatubo

S-ar putea să vă placă și