Sunteți pe pagina 1din 10

CENTRELE DE ACTIVITATE

ÎN ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ
STEP BY STEP
– ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR-

1
CLASA ORIENTATĂ SPRE NEVOILE COPILULUI
Clasa orientată spre nevoile copilului diferă de cea tradițională din
mai multe puncte de vedere.
Mediul de învățare este organizat astfel încât să încurajeze
interacțiunea dintre copii și să permită formarea de
comportamente caracterizate prin inițiativă, autonomie, încredere.
Clasa este delimitată pe centre de activitate, dotate cu materiale
necesare bunei desfășurări a activităților, în funcție de disciplinele
studiate la centrul respectiv și de tipul de activități ce se
derulează.
Copiii participă la organizarea mediului fizic și la decorarea
clasei, dezvoltându-și simțul responsabilității și sentimentul
apartenenței la grup.

2
Centru de activitate

3
ELEMENTE DE CULTURĂ A CLASEI
Calendarul zilelor de naștere
Cuprinde datele de naștere ale
copiilor.
Zilele de naștere ale cadrelor
didactice sunt și ele menționate

4
Modalități de înregistrare a frecvenței

5
REGULILE CLASEI

6
CENTRELE DE ACTIVITATE
•Centrele de activitate sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu materiale didactice
specifice unei activităţi sau unei discipline, în care un număr mic de copii rezolvă sarcini de
învățare adecvate nivelului lor de dezvoltare, individual, în perechi sau în grup,

•Centrele de activitate sunt astfel plasate încât activitatea să se desfășoare în cele mai bune
condiții și să ofere acestora libertatea de a se deplasa fizic și psihic în cadrul procesului de
învățare.
•Principalele centre de activitate sunt:
CITIRE
SCRIERE
MATEMATICĂ
ȘTIINȚĂ
CONSTRUCȚII
ARTĂ
Cadrele didactice pot întroduce și alte centre de activitate.
•Fiecare centru de activitate este delimitat cu ajutorul mobilierului specific și este dotat cu
materiale necesare tipurilor de activități desfășurate în zona respectivă. Copiii sunt
informați asupra materialelor existente și au acces liber la acestea.

7
ALEGEREA CENTRELOR DE ACTIVITATE
Elevii optează centrul de activitate cu care doresc să înceapă activitatea,
ghidându-se după Agenda zilei (care a fost discutată în timpul Întâlnirii de
dimineață).

Se formează grupe eterogene, echilibrate ca număr de copii. (În situația în


care grupele nu sunt echilibrate ca număr, învățătorii negociază cu elevii
sau introduc un criteriu obiectiv de selecție . In timp, elevii vor negocia
singuri, fără intermedieri din partea cadrului didactic).

Toți elevii vor parcurge toate centrele de activitate, ”rotindu-se” în


sensul prestabilit (care rămâne același),
La fiecare centru de activitate există sarcinile de lucru pentru elevi, precum
și forma de organizare a activității (individual, în grup sau în perechi).
Aceste sarcini de lucru sunt diferențiate, adaptate particularităților de
vârstă, dar și nevoilor individuale.
8
Exemplu:
Dispunerea centrelor de activitate și sensul de rotire.

JOC
JOC DE
DE ROL
ROL

COMUNICAR
COMUNICAR ȘTIINȚE
ȘTIINȚE
E
E

MATEMATIC
MATEMATIC CONSTRUCȚ
CONSTRUCȚ
Ă
Ă II
II

ARTĂ
ARTĂ

Trecerea de la un centru la altul se face cu întreg grupul.

9
Activitatea pe centre oferă copiilor posibilitatea:
•de a alegere activitatea din centru;
•de a explora, folosind materialele puse la dispoziție;
•de a-și asuma responsabilitate față de învățare, individual sau în cadrul
grupului;
•de a câștiga autonomie în rezolvarea unor probleme.

Acestea dezvoltă:
•respectul față de sine și față de ceilalți;
•comunicarea;
•spiritul de cooperare.

Numărul centrelor de activitate deschise într-o zi pot varia de la 3-5, în


funcție de temele abordate, obiectivele urmărite în ziua respectivă, dar și în
funcție de abilitățile copiilor de a lucra individual sau în grup.

10