Sunteți pe pagina 1din 20

NIVELUL INFRACŢIONALITĂŢII ÎN

REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2019


PREZENTARE REALIZATĂ DE: VALERIA
GANGAN,OLGA CALISTRU,FB-1908 G
PUNCTELE-CHEIE ALE TREZENTĂRII:

• Nivelul infracţiunilor
• Mediul de desfaşurare ale acestora şi rata acestuia
• Ponderea infracţiunilor grave
• Ispăşirea pedepselor
• Rata comiterii infracţiunilor în baza genurilor
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PREZINTĂ INFORMAŢIA PRIVIND SITUAŢIA
INFRACŢIONALITĂŢII ÎN ANUL 2019.
NUMĂRUL INFRACŢIUNILOR ÎNREGISTRATE ESTE ÎN SCĂDERE
CONFORM INFORMAŢIEI MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, ÎN ANUL 2019 PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA AU FOST ÎNREGISTRATE 31,7 MII INFRACŢIUNI, FIIND ÎN SCĂDERE CU
20,4% COMPARATIV CU ANUL 2015. RATA INFRACŢIONALITĂŢII CONSTITUIE 118 INFRACŢIUNI
LA 10 MII LOCUITORI, COMPARATIV CU 141 INFRACŢIUNI ÎN ANUL 2015.
NIVELUL INFRACŢIONALITĂŢII ESTE MAI MARE ÎN MEDIUL URBAN
CELE MAI MULTE INFRACȚIUNI SUNT COMISE ÎN MEDIUL URBAN. FIECARE A 3-A INFRACȚIUNE A AVUT LOC ÎN MUN.
CHIȘINĂU – 33,1% DIN NUMĂRUL TOTAL DE INFRACŢIUNI ŞI MUN. BĂLŢI - 5,3% DIN TOTAL INFRACŢIUNI.
TOTODATĂ, O PONDERE MAI MARE A INFRACȚIUNILOR A FOST ÎNREGISTRATĂ ÎN RAIOANELE CAHUL – 3,7% , ORHEI
– 2,8% ȘI IALOVENI – 2,5%. CEA MAI MICĂ PONDERE A FOST ÎNREGISTRATĂ ÎN DUBĂSARI – 0,5%.
APROAPE FIECARE A ȘASEA INFRACŢIUNE ESTE DIN CATEGORIA CELOR EXCEPŢIONAL DE GRAVE, DEOSEBIT DE
GRAVE ŞI GRAVE
DIN INFRACŢIUNILE ÎNREGISTRATE 17,7% SUNT INFRACȚIUNI EXCEPŢIONAL DE GRAVE, DEOSEBIT DE GRAVE ŞI
GRAVE, INCLUSIV 3,1% REVIN INFRACŢIUNILOR EXCEPŢIONAL DE GRAVE ŞI DEOSEBIT DE GRAVE, IAR 14,6% REVIN
CELOR GRAVE. ÎN ULTIMII 5 ANI, SE ÎNREGISTREAZĂ O SCĂDERE A INFRACŢIUNILOR DEOSEBIT DE GRAVE (-36,3%), A
CELOR MAI PUŢIN GRAVE (-15,5%) ŞI UŞOARE (-22,3%).
FIECARE A TREIA INFRACŢIUNE ESTE COMISĂ ÎN LOCURI PUBLICE, IAR FIECARE A NOUA ESTE COMISĂ DE CĂTRE PERSOANE ÎN
VÂRSTĂ APTĂ DE MUNCĂ, DAR FĂRĂ OCUPAȚIE
FIECARE A TREIA INFRACŢIUNE A FOST SĂVÂRŞITĂ ÎN LOCURI PUBLICE (28,8%). CU APLICAREA ARMELOR DE FOC, EXPLOZIVELOR
ŞI GRENADELOR AU FOST SĂVÂRŞITE 110 INFRACŢIUNI, INCLUSIV: 32 CAZURI DE HULIGANISM, 23 CAZURI DE VĂTĂMĂRI
INTENŢIONATE, 15 CAZURI DE OMOR ŞI 8 CAZURI DE TÂLHĂRII. DIN NUMĂRUL TOTAL DE INFRACŢIUNI ÎNREGISTRATE, 11,4% AU
FOST SĂVÂRŞITE DE PERSOANE ÎN VÂRSTĂ APTĂ DE MUNCĂ, DAR FĂRĂ OCUPAŢIE (COMPARATIV CU 15,5% ÎN ANUL 2018).
NUMĂRUL INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE DE MINORI ESTE ÎN DESCREŞTERE
ÎN ANUL 2019, DE CĂTRE MINORI SAU CU PARTICIPAREA ACESTORA AU FOST COMISE 664 INFRACȚIUNI, CEEA CE REPREZINTĂ 2,1%
DIN TOTAL INFRACŢIUNI ÎNREGISTRATE. COMPARATIV CU ANUL PRECEDENT, SE REMARCĂ O REDUCERE CU 3,5% A
INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE DE MINORI, ÎN SPECIAL A INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI. LA 100 MII COPII ÎN VÂRSTĂ DE
PÂNĂ LA 18 ANI REVIN CIRCA 113 INFRACŢIUNI COMISE DE MINORI, COMPARATIV CU 165 INFRACȚIUNI ÎN ANUL 2015, CÂND A FOST
ÎNREGISTRAT CEL MAI MARE NIVEL AL RATEI INFRACŢIONALITĂŢII JUVENILE DIN ULTIMII 5 ANI. MINORII CEL MAI FRECVENT
SUNT IMPLICAŢI ÎN SĂVÂRŞIREA FURTURILOR - 63%, DUPĂ CARE URMEAZĂ JAFURILE –6,1% ŞI HULIGANISMUL –4,3%.
APROAPE FIECARE A DOUA INFRACŢIUNE ESTE DIN CATEGORIA INFRACȚIUNI
CONTRA PATRIMONIULUI, IAR FIECARE A ȘASEA DIN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR ÎNREGISTRATE, APROAPE FIECARE A DOUA
INFRACŢIUNE COMISĂ ESTE CONTRA PATRIMONIULUI (47,7%), DUPĂ CARE
URMEAZĂ INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR (16,0%),
INFRACŢIUNILE CONTRA AUTORITĂȚILOR PUBLICE (5,0%) ŞI CELE CONTRA
SECURITĂŢII PUBLICE (4,8%).

Tabelul 1. Infracţionalitatea juvenilă, 2015-2019, cazuri

  2015 2016 2017 2018 2019


79
Infracţiuni săvârşite de minori 998 941 8 688 664
inclusiv:          
10
de către fete 78 78 3 86 102
69
de către băieţi 920 863 5 602 562
Rata infracţionalităţii juvenile, cazuri la 100 mii 13
copii cu vârsta 0-17 ani 165 156 4 117 113
MAI MULTE INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIȚIEI ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE DAR MAI PUŢINE INFRACȚIUNI ECONOMICE,
CONTRA SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI CONVIEȚUIRII PUBLICE
ÎN ANUL 2019, AU FOST ÎNREGISTRATE MAI MULTE INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIȚIEI (+54,2%) ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE
(+11,4%) COMPARATIV CU ANUL 2018. DE ASEMENEA, A CRESCUT NUMĂRUL INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAȚA SEXUALĂ
(+5,4%), INCLUSIV A VIOLURILOR (+24,4%). ÎN ACELAȘI TIMP, AU FOST ÎNREGISTRATE MAI PUȚINE CAZURI DE INFRACȚIUNI
ECONOMICE (-38,9%), CONTRA SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI CONVIEȚUIRII SOCIALE (-20,3%), CONTRA VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII
PERSOANEI (-7,5%).
FIECARE A TREIA PERSOANĂ DECEDATĂ A SUFERIT ÎN URMA UNUI ACCIDENTE RUTIER IAR FIECARE A CINCEA DIN
CAUZA UNUI OMOR
ÎN ANUL 2019, NUMĂRUL PERSOANELOR DECEDATE ÎN URMA INFRACŢIUNILOR ÎNREGISTRATE A CONSTITUIT 620
PERSOANE. ASTFEL, APROAPE FIECARE A TREIA PERSOANĂ A DECEDAT ÎN URMA UNUI ACCIDENT RUTIER (35,3%), DUPĂ
CARE URMEAZĂ DECESUL DIN CAUZA OMORURILOR (20,6%) ŞI VĂTĂMĂRILOR INTENŢIONATE (11%). CELE MAI MULTE
PERSOANE AU DECEDAT ÎN REZULTATUL INFRACŢIUNILOR EXCEPȚIONAL DE GRAVE, DEOSEBIT DE GRAVE ȘI GRAVE - 476
PERSOANE.
CEL MAI DES VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE SUNT FEMEILE, ÎN SPECIAL CELE ÎN
VÂRSTĂ DE 18-34 ANI
ÎN URMA VIOLENȚEI DOMESTICE, ÎN ANUL 2019, AU SUFERIT 539 PERSOANE, 69,2% DIN
VICTIME AU FOST FEMEI. ATÂT FEMEILE CÂT ȘI BĂRBAȚII, VICTIME ALE VIOLENȚEI,
PREPONDERENT AU VÂRSTA DE 35-64 ANI. TOTODATĂ, PONDEREA BĂIEȚILOR DE 0-17 ANI
CARE SUFERĂ ÎN URMA VIOLENȚEI DOMESTICE ESTE TRIPLĂ FAȚĂ DE CEA A FETELOR,
DE ACEEAȘI VÎRSTĂ - 18,7% FAȚĂ DE 6,2%.
NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU COMIS INFRACŢIUNI ESTE ÎN
SCĂDERE, IAR CEI MAI MULȚI INFRACTORI SUNT BĂRBAȚI
ÎN ANUL 2019, AU FOST RELEVATE 13,0 MII PERSOANE CARE AU COMIS
INFRACŢIUNI, ÎN SCĂDERE CU 6,2% COMPARATIV CU ANUL PRECEDENT.
RATA PERSOANELOR CARE AU COMIS INFRACŢIUNI CONSTITUIE 48,7
INFRACTORI LA 10 MII POPULAŢIE, FAŢĂ DE 51,9 INFRACTORI ÎN ANUL 2018.
LA 10 MII COPII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI, REVIN ÎN MEDIE 20,6 MINORI
INFRACTORI.
CEL MAI ÎNALT NIVEL AL INFRACŢIONALITĂŢII ESTE ÎNREGISTRAT ÎN
RÂNDUL BĂRBAŢILOR, FEMEILE CONSTITUIND O COTĂ MAI MICĂ ÎN
NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU COMIS INFRACŢIUNI (8,6%). FEMEILE
SUNT IMPLICATE ÎN COMITEREA INFRACŢIUNILOR GRAVE ÎN PROPORŢIE DE
12,6% DIN TOTALUL FEMEILOR, COMPARATIV CU 16,0% DIN BĂRBAŢI. LA 10
MII FEMEI REVIN ÎN MEDIE 8 FEMEI CARE AU COMIS INFRACŢIUNI, IAR ÎN
CAZUL BĂRBAŢILOR ACEST INDICATOR CONSTITUIE 94 PERSOANE.
BĂRBAȚII SUNT IMPLICAŢI MAI MULT ÎN SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR ÎN
DOMENIUL TRANSPORTURILOR, INFRACȚIUNILOR LEGATE DE DROGURI,
HULIGANISM, IAR FEMEILE ÎN SĂVÂRŞIREA FURTURILOR ȘI
ESCROCHERIILOR.
FEMEILE COMPARATIV CU BĂRBAŢII ÎNCALCĂ LEGEA LA O VÂRSTĂ MAI ÎNAINTATĂ
ASTFEL, CEL MAI FRECVENT COMIT INFRACŢIUNI FEMEILE ÎN VÂRSTĂ DE 30 ANI ȘI PESTE
(57,5%) ŞI CELE ÎN VÂRSTĂ DE 18-24 ANI (19,8%), IAR ÎN CAZUL BĂRBAŢILOR ACEST
INDICATOR CONSTITUIE 50,4% ŞI RESPECTIV 23,4%. DIN BĂRBAŢII CU VÂRSTA DE 30 ANI ȘI
PESTE, 23,2% AU FOST ÎN STARE DE EBRIETATE ÎN MOMENTUL SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNII
ŞI 6,2% DIN FEMEILE ÎN VÂRSTĂ DE 30 ANI ŞI PESTE, CEL MAI FRECVENT ACEŞTIA AU
COMIS INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR.
PERSOANE CONDAMNATE
ÎN MEDIE ÎN FIECARE ZI CIRCA 32 PERSOANE SUNT CONDAMNATE, DIN CARE 30 SUNT
BĂRBAŢI
NUMĂRUL PERSOANELOR CONDAMNATE, ÎN ANUL 2019, A CONSTITUIT 11,6 MII
PERSOANE, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ, ÎN FIECARE ZI, 32 PERSOANE SUNT CONDAMNATE.
COMPARATIV CU ANUL PRECEDENT, NUMĂRUL LOR S-A MICȘORAT CU 2,5%.
CEL MAI DES INFRACTORII SUNT CONDAMNAŢI PENTRU INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR, FURTURI ŞI HULIGANISM.
MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII, CONDAMNAREA CONDIȚIONATĂ ȘI PRIVAŢIUNEA DE
LIBERTATE SUNT PRINCIPALELE PEDEPSE APLICATE CONDAMNAȚILOR
CEL MAI FRECVENT AU FOST APLICATE URMĂTOARELE PEDEPSE: MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL
COMUNITĂȚII – 3977 PERSOANE (34,2%), CONDAMNAREA CONDIŢIONATĂ – 2582 PERSOANE (22,2%), PRIVAŢIUNEA DE
LIBERTATE – 2449 PERSOANE (21,0%), AMENDĂ – 2288 (19,6%). ÎN CAZUL MINORILOR, PREDOMINĂ CONDAMNAREA
CONDIŢIONATĂ (42,1%), DUPĂ CARE URMEAZĂ PRIVAŢIUNEA DE LIBERTATE (25,1%) ŞI MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN
FOLOSUL COMUNITĂŢII (18,4%).
FEMEILE ÎNTR-O MĂSURĂ MAI MARE SUNT CONDAMNATE CONDIŢIONAT COMPARATIV CU BĂRBAŢII
ÎN ANUL 2019, CONDAMNAREA CONDIŢIONATĂ A FOST STABILITĂ PENTRU 30 LA SUTĂ DIN FEMEI, COMPARATIV CU
21 LA SUTĂ DIN BĂRBAŢI. TOTODATĂ, PE LÂNGĂ AMENDĂ ŞI ÎNCHISOARE, APROAPE FIECĂRUI AL TREILEA BĂRBAT
CONDAMNAT I-A FOST STABILITĂ PEDEAPSA CU MUNCĂ NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII. ÎN CAZUL
FEMEILOR ACEASTĂ PEDEAPSĂ A FOST STABILITĂ PENTRU 27 LA SUTĂ DIN FEMEILE CONDAMNATE.
PEDEAPSA CU ÎNCHISOARE A FOST PREPONDERENT APLICATĂ PENTRU CEI CARE AU COMIS INFRACȚIUNI GRAVE ȘI
DEOSEBIT DE GRAVE
ÎN ANUL 2019, NUMĂRUL PERSOANELOR CARE ÎŞI ISPĂŞESC PEDEAPSA ÎN INSTITUŢIILE PENITENCIARE ESTE DE 5598
DEȚINUȚI, ÎN SCĂDERE CU 11,6% COMPARATIV CU ANUL 2015. TOTODATĂ, DIN TOTAL PERSOANE DEŢINUTE CIRCA
6,3% SUNT FEMEI. LA 10 MII LOCUITORI, ÎN MEDIE, REVIN 20,9 DEŢINUȚI. ÎN MAJORITATEA CAZURILOR, PEDEAPSA CU
ÎNCHISOAREA A FOST APLICATĂ PENTRU PERSOANELE CARE AU COMIS INFRACȚIUNI GRAVE – 42,9%, INFRACȚIUNI
DEOSEBIT DE GRAVE – 29,2%, INFRACȚIUNI EXCEPȚIONAL DE GRAVE – 11,9%, IAR CELOR CARE AU SĂVÎRȘIT
INFRACȚIUNI MAI PUȚIN GRAVE ȘI UȘOARE ÎN PROPORȚIE DE 15,9%.
PERSOANELE DEŢINUTE PREPONDERENT AU TERMENUL DE ISPĂŞIRE A PEDEPSEI DE LA 5 PÂNĂ LA 10 ANI
CONFORM PERIOADEI DE ISPĂŞIRE A PEDEPSEI, 35 LA SUTĂ DIN DEŢINUŢI ÎȘI ISPĂŞESC PEDEAPSA ÎN TERMEN DE LA 5
LA 10 ANI PRIVAŢIUNE DE LIBERTATE. PE PARCURSUL ANULUI 2019, ÎN DETENŢIE PE VIAŢĂ SE AFLAU 127 PERSOANE,
CU 5,0% MAI PUȚIN COMPARATIV CU ANUL PRECEDENT. TOTODATĂ, NUMĂRUL MINORILOR DEŢINUŢI ÎN INSTITUŢIILE
PENITENCIARE DE TIP ÎNCHIS A CONSTITUIT 44 MINORI.
PERSOANELE DEŢINUTE PREPONDERENT AU TERMENUL DE ISPĂŞIRE A PEDEPSEI DE LA 5 PÂNĂ
LA 10 ANI
CONFORM PERIOADEI DE ISPĂŞIRE A PEDEPSEI, 35 LA SUTĂ DIN DEŢINUŢI ÎȘI ISPĂŞESC PEDEAPSA
ÎN TERMEN DE LA 5 LA 10 ANI PRIVAŢIUNE DE LIBERTATE. PE PARCURSUL ANULUI 2019, ÎN
DETENŢIE PE VIAŢĂ SE AFLAU 127 PERSOANE, CU 5,0% MAI PUȚIN COMPARATIV CU ANUL
PRECEDENT. TOTODATĂ, NUMĂRUL MINORILOR DEŢINUŢI ÎN INSTITUŢIILE PENITENCIARE DE TIP
ÎNCHIS A CONSTITUIT 44 MINORI.
ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTA DEȚINUȚILOR SE CONSTATĂ FAPTUL CĂ, CEI MAI MULȚI BĂRBAȚI ȘI FEMEI
DEȚINUTE AU VÂRSTA DE 30-39 ANI. ASTFEL FIECARE AL TREILEA BĂRBAT DEȚINUT ȘI FIECARE A
PATRA FEMEIE DEȚINUTĂ ARE VÂRSTA DE 30-39 ANI. TOTODATĂ, 1,7% DIN FEMEILE DEȚINUTE ȘI
4,5% DIN BĂRBAȚII DEȚINUȚI AU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 20 ANI.
Vă mulţumim pentru
atenţie !