Sunteți pe pagina 1din 3

Test

Te-am ridicat pe-o coastă cu izvoare

Și-mprejmuindu-ți liniștea cu aștri,

Te las albind prin pomi, din depărtare,

Cuib fermecat, ca de cocori albaștri.

Din prispa ta vreau să-mi aduc aminte

Din geamul tău gândi-voi la trecut,

Privind în sus, la păsările sfinte,

Ce-n streașini cuib de-argilă și-au făcut.

Voi îngriji ca-n fiecare seară,

Să-ți ardă-n vârf nespusa noastră stea,

Pe care voi aprinde-o solitară

Cu sufletul și ruga mea.

Iar pentru prunci și ochii-odihnitori

Ai Preacuratei ce ne-nchise drumul,

Vom răspândi prin încăperi parfumul

Care preschimbata inimile-n flori.

Și-ntr-un ungher, vom face din covoare

Un pat adânc, cu perne moi,

Dacă Isus, voind să mai scoboare,

Flămând și gol, va trece pe la noi.

Inscripție pe o casă de țară de Tudor Arghezi

Sarcini:
1. Rescrie din text patru cuvinte care fac parte din câmpul lexico-semantic al lexemului
„casă”. L01234

________________________________________________________________________

2. Formulează două enunțuri în care verbul „a ridica” să aibă sensuri diferite. L012

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Scrie 3 frazeologisme de la verbul „a ridica”. L0123

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Explică semnificația simbolului „cuib fermecat” din prima strofă. L012345

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Extrage, din text, o figură de stil și comenteaz-o. L012345


a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Argumentează, prin două particularități, apartenența textului la genul liric. L0123
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Comentează titlul textului. L01234
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Comentează strofa a treia din poezie. L0123456
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Corectitudine. L01234

Total 36p.

“1”-1p.-3p. “4”-9p.-10p. “7”-20p.-25p.

“2”-4p.-5p. “5”-11p-16p. “8”-26p.-30p.

“3”-6p.-8p. “6”-17p.-19p. “9”-31p.-33p. “10”-34p.-36p.