Sunteți pe pagina 1din 8

Cele mai polulare genuri ale

activității de întreprinzător din


Republica Moldova
Prin activitatea de întreprinzător se subînțelege activitatea de fabricare a
producției, de executare a lucrărilor și de prestare a serviciilor, desfășurată de
cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din propria inițiativă,
în numele și cu riscul propriu, sub răspunderea lor patrimonială, în scopul
asigurării unei surse de venituri permanente.
Genurile activiății de întreprinzător pot fi deduse din definitie,  acestea sunt
următoarele:
fabricarea producției
executarea lucrărilor
 prestarea serviciilor.
Dar mai exista o activitate foarte răspândită, care nu este expusă în definiție
și anume comercializarea mărfurilor și a produselor.
În legislație mai sunt reglementate și alte genuri de activitate: activitățile
bancare, de investitii, operațiunile cu valorile mobiliare, de asigurare etc.
Producerea marfurilor este acel tip de activitate economica cu caracter general, care are ca
obiect transformarea materiilor prime si a materialelor in produse noi cu o valoare mai mare
decat cea a materiei prime.
Executarea lucrarilor este activitatea economica prin care intreprinzatorul se obliga sa
indeplineasca intr- un termen stabilit, o anumita lucrare, fie din propriul material, fie din
materialul beneficiarului. Acestea sunt lucrari de constructii, montaj, etc.
Prestarea serviciilor este acel gen de activitate economica destinata satisfacerii necesitatilor
persoanelor fizice si juridice prin acordarea diferitelor servicii: consultative, de transport, de
asigurare, de deservire sociala etc.
Comercializarea marfurilor si a produselor. Tot spectrul de produse si servicii sunt destinate, in
general, consumatorilor. Comercializarea marfurilor poate fi facuta direct si nemijlocit de catre
producator prin magazine sau depozite angro proprii ori prin intermediari (firme de distributie).
Toate marfurile si serviciile sunt destinate consumatorilor.
www.asp.gov.md
Genuri de activitate Agenția servicii publice
250000

232347

200000
194710

150000

100000

50000

23853 23492
18857 19986 16912
14142
0 3534și
Comerț cu Comerț cu Agricultura Construcții Sănătare Tranzacții 1487
Activități Transport Hoteluri și Industria
ridicata amănuntul asistență socială imobiliare financiare terestru restaurante alimentară și a
băuturilor
Cînd alegem genul de activitate trebuie să ţinem cont de forma organizatorico-juridică a întreprinderii.
Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi prevede că pentru a desfășura activitatea de întreprinzător,
persoanele trebuie să aibă una din următoarele forme:
întreprindere individuală;
societate în nume colectiv;
societate în comandită;
societate pe acţiuni;
societate cu răspundere limitată;
cooperativă de producţie;
cooperativă de întreprinzător;
întreprindere de arendă;
întreprindere de stat şi întreprindere municipală.

Potrivit legislației Republicii Moldova, activitatea de antreprenoriat poate fi desfășurată în calitate de


persoană fizică sau persoană juridică.
Întreprinderea persoană fizică și întreprinderea persoană juridică au aceleași drepturi și obligații, cu excepția
răspunderii patrimoniale pentru obligațiile lor.
Structura numărului de întreprinderi înregistrate în R.M, conform formelor
juridice de organizare
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000
88,619
40,000

30,000

20,000
27,648
10,000

0 723 303 248 284 57 8 13


Societate cu Întreprindere Întreprindere Întreprindere de Cooperative de Societate pe Societate în nume Societate în Întreprindere de
răspundere individuală municipală stat întreprinzător acţiuni colectiv comandită arendă
limitată