Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect la disciplina statistica

Tema: ,,Reprezentarea datelor statistice

Plan de lucru:
1.

Introducere.

2.Dezvoltarea

3.

2.1.Prezentarea

sub forma de serii statistice.

2.2.Prezentarea

sub forma de tabele statistice.

2.3.Prezentarea

sub forma de grafice.

Elaborarea unui test la tema proiectului.

4. Alcatuirea
5.Concluzii
6.

temei proiectului,folosind literatura suplimentara.

integramei la tema proiectului.

si parerea proprie.

Bibliografia.

1.Introducere
Tema proiectului este reprezentarea datelor statistice care
reprezinta o metoda de prezentare a analizei si interpretarii datelor

statistice care ofera o imagine intuitiva si imediata asupra datelor


studiate.
Rezultatele prelucrarii statistice a datelor sint prezentate
in:serii,tabele statistice sau grafice. Aceste forme de prezentare a
datelor se utilizeaza la toate operatiile de manifestare logica a
operatiilor dintr-o colectivitate,pentru a decide succesiunea logica a
operatiilor de prelucrare ulterioara.In acest proiect voi descrie
formele de reprezentare a datelor statistice si voi formula concluzii
asupra acestora.

2.Dezvoltarea temei proiectului,folosind literatura


suplimentara.
Culegerea,inregistrarea si gruparea datelor statistice legate de
studiul statistic al unui fenomen sunt urmate de analiza,interpretarea
si formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a
acestora.
O modalitate de realizare a analizei si interpretarii datelor statistice
constituie reprezentarea a acestora prin:
serii statistice;
tabele statistice;
grafice.
Acestea permit vizualizarea datelor statistice in scopul formarii
imaginii intuitive si imediate asupra fenomenuluistudiat.

2.1.Prezentarea sub forma de serii statistice.


Seriile statistice sunt rezultatul gruprii datelor dup una sau mai
multe caracteristici de grupare.
Seria statistic reprezint un mod organizat de prezentare a datelor,
sub forma a dou iruri: primul se refer la criteriul de sistematizare

iar al doilea cuprinde datele numerice sau frecvenele de apariie i


depinde de ordinea de apariie din primul ir.
Deseori,seriile se extrag din tabelele de prezentare sau de prelucrare
a datelor.
Seria statistica in forma generala e reprezentata astfel :

X1 ,
f1,

X 2, , X n
f 2, . , f n

unde: X 1 , X 2 ,.....,
variantelor;

Xn

- irul

In functie de natura caracteristicii studiate seriile statistice se


clasifica in:
1) Serii statistice de repartitie;
2) Serii cronologice(de timp sau dinamice);
3) Serii teritoriale(sau de spatiu).

Seria statistica de repartitie poate fi:


Seria atributiva se formeaza in urma gruparii dupa
caracteristici calitative(nenumerice).
Ex:Repartizarea populatiei pe gen;
Repartizarea elevilor dupa nationalitate etc.

Serie de variatie se formeaza in urma gruparii dupa


caracteristici cantitative(numerice)
Ex:Repartizarea populatiei pe virste.
Seriile de variatie se manifesta ca :
1. Serii discrete de repartitie;
2. Serii de repartitie pe intervale.
Serii de
repartitie

Serii

Serii de

atributive

variatie

Discrete

Pe interval

Fig.1 Tipurile seriilor de repartitie

Seriile cronologice (sau de timp) reprezinta evolutia unui


fenomen in timp.
Ex: Repartitia populatiei ocupate pe sectoare ale economiei.
Seriile statistice cronolgice in functie de timpul la care se refera
datele, ele pot fi:

1. Serii dinamice de intervale(de perioade)-valorile unei


caracteristici urmarite pe intervale de timp
egale(zile,luni,trimestre,ani etc.)
Ex:Productia unei intreprinderi
Numarul nascutilor
1. Serii dinamice de momente-se obtin pentru caracteristici
pentru care este rational sa se prezinte nivelul de la un
moment dat.
Serii teritoriale (de spatiu) se obtin dupa criteriul administrativteritorial.Se utilizeaza in statistca nationala si internationala.
Ex: Scoli de cultura generala in R.Moldova.
Nr.crt Localitatea

Nr.scolilor

1.

Chisinau

130

2.

Balti

28

3.

Briceni

40

4.

Cahul

39

5.

Camenca

16

6.

Criuleni

38

...

...

...

2.2

Prezentarea sub forma de tabele statistice

Forma tabelara este cea mai adecvata si mai rationala forma de


prezentare a rezulatatelor prelucrarii primare si secundare,a
sistematizarii logice a datelor statistice primare sau
derivate(indicatori relativi,medii coeficienti,indici etc.).Cu

ajutorul acestor forme de prezentare se caracterizeaza


colectivitatea investigata,partile ei componente,legaturile dintre
ele si variabile etc.
Tabelul statistic reflectarea sistematica si ilustrativa a datelor
statistice.
Prin urmare tabelele statistice se pot folosi cu dublu scop:
-pentru sistematizarea datelor statistice primare,in vederea
continuarii prelucrarii si obtinerii indicatorilor derivati;
-pentru prezentarea rezutatelor prelucarii primare si
secundare,in vederea analizii acestora in diferite faze.
Oricare ar fi destinatia tabelelor statistice ele trebuie sa fie
elaborate dupa anumite principii,respectindu-se unele reguli de
continut si de forma.
Reguli pentru ntocmirea tabelelor :
1. Un tabel se numete tabel statistic, atunci cnd toate
rubricile generate de reeaua tabelului sunt completate cu
indicatori statistici. Dac pentru o grup nu a existat fenomenul,
n rubrica corespunztoare se trece semnul -, iar dac se tie c
fenomenul a existat, dar lipsesc datele se trece semnul ....
2. Tabelele trebuie numerotate pentru a fi mai uor de identificat
n text.
3. Este obligatorie precizarea unitilor de msur n care se
exprim indicatorii statistici.
4. Pentru a localiza cu uurin datele din tabel este necesar
numerotarea liniilor i a coloanelor.
5. Tabelele statistice trebuie s fie uor de interpretat, de aceea
ele trebuie s cuprind numai informaii strict necesare
caracterizrii statistice a fenomenelor studiate.

6. Notele explicative trebuie s prezinte corect sursa de


informaie sau s atrag atenia asupra modului de culegere sau
prelucrare a datelor.
Ex: Rezultatele la invatatura ale sudentilor Colegiului FinanciarBancar la data de 01.06.2000
Nr.
Grupei

Denumire
a

Matematic Statistica
a

Informatica

Materiei
0

Grupa 401

8.1

8.0

7.6

Grupa 402

8.4

8.5

8.0

Grupa 403

8.0

8.3

8.1

Grupa 404

7.9

7.8

7.9

Tabelele statistice se clasifica astfel:


TTTTTlnlf
Tabele
statistice

Simple

Pe grupe

Tabelele simple sunt de 3 tipuri:


Descriptive sau enumerative
Teritoriale
Cronologice

Combinat
e

Tabelele pe grupe prezinta colectivitatea staistica divizata in


grupe omogene pe baza unei singure caracteristici de grupare,
exprimata sau cantitativ sau calitativ.

Tabelele combinate prezinta colectivitatea statistica despartita


in grupe omogene pe baza a doua sau mai multe caracteristici de
grupare.
Ex: Gruparea populatiei urbane si rurale conform numarului si
genului.
Inclusi
Mediul

Total (mii)

Genul masculin

Genul femenin

(%)

(%)

Urban
Rulal

1995.32324.7

48

52

Total

4320.0

----

----

Populatia din R.Moldova ,,pe medii si genuri,anul 2000.

2.3.Prezentarea sub forma de grafice


Reprezentarea grafica a datelor statistice inlesneste observarea
proportiilor in care se afla datele pe care le repartizam.Graficele
joaca un rol important in popularizarea datelor statistica,in
informarea opiniei publice despre mersul economieie,despre
viata sociala si culturala etc.
Elementele unui grafic :

1. Titlul graficului
2. Reeaua graficului este format din linii paralele dispuse
orizontal sau vertical, linii oblice sau cercuri concentrice.
3. Scara de reprezentare se alege innd cont de ordinul de
mrime al indicatorilor de reprezentat, de gradul i forma de
variaie dintre indicatori, precum i de scopul urmrit. Notele
explicative apar atunci cnd este necesar atenionarea asupra
aspectelor metodologice de calcul a indicatorilor reprezentai.
4. Legendele explic semnele convenionale, haurile i culorile
folosite. In general, legenda se plaseaz n afara cadrului
construciei grafice, cel mai des n dreapta reelei.
5. Sursa de informaie a datelor reprezentate grafic se specific
n toate cazurile n care se folosesc date reale.
Princialele tipuri de grafice sunt:

Liniare;
Diagrama prin coloane;
Diagrama prin benzi;
Diagrama prin sectoare;
Histograma;
Poligonul fregventilor;
Diagrame figurative;
Cartograma.

Gaficele liniare

Diagrama prin coloane

Diagrama prin benzi

Diagrame prin sectoare

Histograma

Poligonul fregvenelor

3. Elaborarea unui test la tema proiectului


1.Definii noiunile: tabelul statistic,serie statistica.

2.Determinati valoarea de adevar a afirmatiilor:


a) Macheta tabelului formeaza partea exterioar compus din
rnduri orizontale i coloane verticale la intersecia crora se
nscriu datele statistice.
b) Enumerarea datelor statistice ntr-o anumit ordine se
numete serie de variatie.
c) Reprezentarea grafic a datelor numerice,care apar n seriile
dinamice,se realizeaz cu ajutorul cronogramei.
d) Legenda se aeaza ntotdeauna deasupra graficului i,de
obicei,n partea sting.
3.Alegere multipla
3.1 Elementele unui grafic sunt:
a)Titlul graficului
b)Legenda graficului
c)Reeaua graficului
d)Macheta graficului

3.2 Tabelele statistice se clasifica astfel:


a)simple

b)teritoriale
c)combinate
d)pe grupe
3.3

Seria statistic de repartiie poate fi


a)seriile descriptive
b)seria de variaie
c)seria atributiv
d)seriile cronologice

4.Reprezentati grafic :
a)Diagrama figurativa.
b)Diagrama prin sectoare.
c)Histograma.

5.Concluzii si parerea proprie


In urma efectuarii acestui proiect am constat faptul ca
reprezentarea datelor statistice este o metoda care ofera o

imagine imediata asupra datelor studiate.Aceasta metoda are o


importanta foarte mare in sesizarea mai rapida a
informatiei,deoarece omul nu poate sa perceapa la prima vedere
semnificatia unui numar foarte mare de date individuale.De
aceea cu ajutorul reprezentarii prin:grafice,tabele,serii se obtine
o grupare a datelor si se extrage esentialul,iar informatia
individuala se pierde.Atunci omul intelege cu claritate
informatiile supuse.Datorita acestor reprezentari putem obtine
concluzii mai rapide privind particularitatea acestui grup.

6. Bibliografia

1. Isaic-Maniu Al., Mitru C., Voineagu V., ,,


Statistic, Editura
Universitar, Bucureti, 2003;
2. Ghi S. ,,Statistic, Editura Meteor Press,
Bucureti, 2006;
3. http://www.dictionar-economic.com/
4.Lorina Coseac-,,Bazele statisticii,Editura ASEM,
Chiinu,
2005;
5. Voineagu V., ian E., Ghi S., Boboc C., Todose
D.
,,Statistic. Baze teoretice i aplicaii , Editura
Economic,
Bucureti, 2007;

4.Alcatuirea integramei la tema proiectului


1.Seria ... se formeaza in urma gruparii dupa caracteristici
calitative. (atributiva)
2.Seria de ... se formeaza in urma gruparii dupa caracteristici
cantitative. (variatie)
3. Seriile teritoriale sau de ... se obtin dupa criteriul
administrativ-teritorial. (spatiu)
4.Seriile...reprezinta evolutia unui fenomen in timp.
(cronologice)
5.Tabelele ... reprezinta colectivitatea statistica despartita in
grupe omogene pe baza a doua sau mai multe caracteristici de
grupare.(combinate)
6.Diagrama prin ... este dispusa orizontal iar valoarea numerica
figureaza sub scara graficului.(benzi)
7.Enumerarea datelor statistice intr-o anumita ordine se
numeste ... (serie)

8.Reprezentarea grafica a datelor numerice ,care apar in seriile


dinamice,se realizeaza cu ajutorul ...(cronogramei)
9.Seria statistica de repartitie poate fi:atributiva si de ....
(variatie)
10. ... se numeste graficul in care seria de repartitie se
reprezinta in forma de dreptunghiuri alaturate.(histograma)
11.Titlul ... trebuie sa fie clar scurt si complet si sa precizeze clar
fenomenul pe care il repezinta.(graficului)
12. ... graficului defineste simbolul folosite in grafic.(legenda)