Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea din București

Facultatea de Geografie
Specializare:Planificare Teritorială

Determinarea intensitatii fluxurilor


radiative din atmosfera, a efectului luminos
al radiatiilor soalre si a duratei de
stralucire a Soarelui
-Portofoliu la disciplina Meteorologie-

Autor:Ciortan
Ștefan
BUCURESTI Cristian
2020 Grupa 113
Cuprins
• definitia elementelor din titlul temei
• unitatile de masura a elementelor meteorologice din titlu
• metode utile in determinare intensitatii fluxurilor radiative
• instrumente utile in determinarea elementelor meteorologice din titlul
temei
• Radiometria este ramura meteorologiei care studiază
atât identificarea fluxurilor de radiaţii care semanifestă în
atmosferă cat şi aspectele ce ţin de măsurarea acestora. În
trecut denumirea acestei ramuri era cea de actinometrie.
• Fluxul luminos sau puterea luminoasă este măsura
puterii percepute a luminii. Se diferențiază de fluxul
radiant, măsura puterii totală a luminii emise, în sensul că
fluxul luminos este definit pentru a reflecta sensibilitatea
diferită a ochiului uman la diferite lungimi de undă ale
luminii.
Unitatea SI de flux luminos este lumenul (lm). Un
lumen este definit ca fluxul luminos al luminii
produse de o sursă de lumină care emite 1 cd de
intensitate luminoasă pe un unghi solid de un 
steradian. În alte sisteme de unități, fluxul luminos
poate avea unități de putere.
• Durata de strălucire a Soarelui reprezintă o caracteristică meteorologica
siclimatică importantă afiecărei regiuni. Valorile ei prezintă atât importanţă
teoretică pentru caracterizarea condiţiilor climatice ale unei regiuni în
calculul indirect al bilanţuluiradiativ, cât şi o mare valoare aplicativă în
agronomie,balneologie, turism.
• Durata de strălucire a Soarelui se exprimă în ore şi zecimi de oră şi
seînregistrează cu ajutorul Heliografului.La staţiile meteorologice din
România se foloseşte heliograful Campbell–Stockes reprezentat prin trei
tipuri : Fuess, Metra şi Universal.
Actilometria este ramura a meteorologiei care studizaza radiatia
solara, terestra si atmosfera in conditii de natura,de absorbtie de
reflexie precum si bilantului radiativ caloric.
Scopul masuratorii actilometrice este de adetermina energia
solara ce se masoara in cal/cm/minut evaluand astfel cantitatea de
caldura produsa de energia radiativa.
Instrumentele folosite pentru masurarea intensitatii
radiatiei solare directe sunt diferiet tipuri de
pirheliometre si actinometre:actinometrul
termoelectric AT-50, piheliometrul calorimetric
Michelson ,actinometrul bimetalic Michelson si
pirheliometrul cu compensatie electrica Angstom.
Masurarea radiatiei difuze siglobale se face cu ajutorul
Piranometrului tremoelectric Ianisevschi functionand pe
acelasi principiu ca si actilometrul
termoelectric finnd alcatuit din: piesa receptoare,
ecrande umbrire pentru radiatia difuza si dispozitiv
uscare.
Masurarea radiatiei reflectate si a albedoului se
realizeaza cu ajutorul Albedometrului A=Rs/Q*100.
Bibliografie:
• Cartea de meteorologie
• Sinteza seminar
• Google
Vă mulțumesc pentru timpul acordat notării
acestui proiect !